Dykvietės įkaitai

Autorius: Shizzar
Sistema: Call of Cthulhu

Įžanga

"Dykvietės įkaitai" nėra visiškai originalus scenarijus, tai - gerokai perdirbtas ir Call of Cthulhu sistemai adaptuotas Unknown armies sistemos scenarijus "Jailbreak". Scenarijus skirtas vienai sesijai, veikėjai yra sukurti ir praktiškai neįmanoma šio scenarijaus įpinti į jau vykstantį kampeiną, tiesa, jis gali tapti pradiniu scenarijumi kampeinui, nors irgi sunkiai.

Tiek žaidėjai, tiek meistras turėtų būti pakankamai patyręs, kadangi scenarijus neduoda beveik jokio siužeto, ir jei veikėjai patys nesiima iniciatyvos, jis truks labai trumpai ir bus visiškai neįdomus.

Siužeto santrauka

Trys pabėgę kaliniai paima įkaitais dvi moteris ir senį, uragano jie priversti praleisti naktį name in the middle of nowhere. Be akivaizdaus priešiškumo ir konflikto, kurie iškyla tarp kalinių ir įkaitų, žibalo į ugnį dar įpila ir žynys-kultistas, kuris siekia atkeršyti vienam iš kalinių.

Priešistorė meistrui

Kalinių aprašymai, kaip ir įkaitų, pateikti kiek žemiau, jie turi būti pateikti už juos žaidžiantiems žmonėms. Tylenis kali jau metus, Ričis - pusmetį, Styvą pasodino prieš keturis mėnesius. Žaidėjai to nežino, tačiau vienas iš pagrindinių siužeto dalykų - tai Styvo ir kultisto Father Freedom konfliktas. Father Freedom (FF) - Glaakio žynys, galingas kerėtojas. Kalėjiman jis pateko tik pora savaičių anksčiau už Styvą, ir iškart pradėjo ir čia rinkti sau pasekėjus. Tačiau atėjęs Styvas Apdaikas sužlugdė jo autoritetą ir tuo pačiu užsitraukė mirtino keršto grėsmę. FF - beprotis, jo pagrindiniu tikslu tapo paversti Styvo gyvenimą pragaru, išvesti jį iš proto ir tada nužudyti.

Vieną naktį FF užkeikė Ričį, Styvo kameros kaimyną ir gerą draugą. Angelas, kuris neva sėdi Ričio galvoje (žr. veikėjo aprašymą) - tai tik iliuzija, ištiesų Styvas nežudė savo vaikų, jie gyvi ir sveiki, tiesa, Styvas jų nematė nuo tos nakties, kai sumušė žmoną. FF suteikė Ričiui galimybę kerėti sekančius kerus (paimti iš DnD 3rd ed): silent image, ghost sound, mage hand, sphere of fire. Visi jie silent, still, quickened, taigi iš šalies beveik neįmanoma nustatyti, kad keri Ričis. Kalbant žaidiminiais terminais, Ričio misija paprasta - numušti Styvo sanity iki nulio.

Ričis niekaip nenorėjo priimti "angelo" primetamos valios, delsė, ir FF pradėjo prarasti kantrybę. Kai Dženet suorganizavo jo pabėgimą, FF nusprendė apsidrausti. Jis be jokių skrupulų perpjovė gerklę Dženet, savo ištikimai pasekėjai ir meilužei, neapskaičiavusiai sprogimo bangos ir gulinčiai be sąmonės, kai FF išlindo laisvėn pro skylę sienoje. Jis sukūrė iš Dženet zombį, "pakoregavo" jos atmintį Cloud Memory spelo pagalba (žr. aprašymą), suteikė galimybę kerėti porą spelų (heal light wounds, cure light wounds, rainbow pattern, sąlygos kaip ir Ričio), "įkišo" galvon panašų fiktyvų angelą, kaip ir Ričiui, tik šį sykį sukerėjo dar ir Eyes of the Zombie, leidžiantį FF matyti per Dženet akis ir kontroliuoti jos veiksmus (jei žaidžia mažiau, nei šeši žmonės, Dženet turėtų būti NPC; šešių žmonių atveju reikėtų sustiprinti "angelo" spaudimą, įtakojant Dženet veiksmus). Pose Mundane spelo pagalba nuo pašalinių yra paslėpta tai, kad Dženet - zombis su perpjauta gerkle ir išluptom akim. Tačiau advokatė yra visa paplūdusi krauju, visur, kur ji praeina, lieka kraujo pėdsakas (neturėtų būti akivaizdu, kad kraują palieka Dženet - juk ji atrodo visiškai švari; mašinoje kraujas nurašomas ant sargo, o vėliau tai jau tikrai bus ne pats keisčiausias dalykas). Kurį laiką atsipeikėjusi Dženet nieko nemato - tai laikas, per kurį FF atlieka akių persodinimo ritualą.

Priešistorė kaliniams ir Dženet

Trys draugeliai kaliniai, gyvenantys vienoje kameroje - Styvas Apdaikas (žvėriškas moters sužalojimas), Chuanas "Ričis" Ričintinas (seksualinis persekiojimas) ir Mortonas "Tylenis" Vilitsas (įsilaužimas) ramiai leido popietę vidiniame Surėjaus kalėjimo kieme, kai staiga sunkvežimis, prikimštas sprogmenų, rėžėsi į kalėjimo sieną ir padarė joje gražią skylę. Pasinaudodamas sumaištimi, Styvas atėmė iš prižiūrėtojo pistoletą ir paėmė jį įkaitu. Trys draugai drauge su prižiūrėtoju pro skylę ištrūko į laisvę ir ten, savo laimei, rado Dženet, gulinčią be sąmonės (pritrenkė sprogimo banga) savo mikroautobuse. Prižiūrėtojas pabandė vaizduoti didvyrį ir Styvui teko paleisti į jį kulką. Nuo tada sargas be sąmonės.

Kaliniai, drauge su įkaitais, pasuko šiaurėn - kažkur ten turėtų būti Kanada. Pavažiavus keturias valandas, mašinoje kažkodėl ☺ baigėsi degalai. Sutemo, oras visai pabjuro - per radiją pastoviai transliavo pranešimus apie artėjantį uraganą. Jau gerą dvidešimt mylių nesimatė jokio gyvenamo pastato. Kaliniai išlipo iš mašinos, Ričis persimetė per petį bejausmį sargą, Tylenis apsiėmė "globoti" Dženet ir kompanija patraukė link žiburėlių, kurie matėsi už kokio kilometro nuo plento. Priartėjus, pasirodė, kad tai gana prasto stovio vienkiemis. Nei elektros, nei telefono laidų nesimato, tačiau iš vidaus sklinda elektros šviesa - tikriausiai koks autonominis šaltinis, kad ir tas vėjo malūnėlis ant stogo: vėjai čia tikrai stiprūs ir pastovūs. Iš pastatų matyti tik gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas. Jau prasidėjo kruša, ji plaka išties skaudžiai. Pabėgėliams nieko nesinori labiau, negu atsidurti ten, kur šilta, saugu ir sausa. Styvas koja atidaro namuko duris, ten pamato pagyvenusią porą, sėdinčią ant sofos priešais televizorių.

- Nedarykime kvailysčių ir visi liks gyvi, - sako jis grėsmingu balsu, atstatęs į priekį pistoletą. Tada per petį meta: - Tyleni, Riči, užeikit vidun.

Priešistorė Krazmerskiams

Eilinis ketvirtadienio vakaras. Miurielė ir Justas sėdi salone, Justas žiūri televizorių, Miurielė mezga, supdamasi savo kėdėje. Narsius ramiai snaudžia prie Miuriel kojų.

- Mes įsiterpiam į šią programą, kad praneštume jums skubią naujieną... - pasigirsta iš televizoriaus.
- Kvailas diktorius, - sumurma Justas, - jis trukdo man žiūrėti televizorių!..
- Pirmiausia, visi Nowhere gyventojai raginami būti itin atsargūs - iš Surėjaus kalėjimo pabėgo grupė kalinių, jie, tikriausiai, juda į šiaurę. Jie ginkluoti ir labai pavojingi. - vienas po kito rodomi atgrąsūs snukiai. Narsius gailiai suunkščia.
- Kvailas šuo, - sumurma Justas.
- Bet tai ne vienintelė priežastis Nowhere gyventojams užsidaryti namie ir nekišti nosies laukan, - tęsia diktorius. - Siaubingas uraganas artėja iš šiaurės, tiesiog žemė su dangum maišosi. Liudininkai tvirtina, kad uragano sukūryje matė Laukinę Medžioklę, dangum skriejantį raitelį su ruja šunų. Vargu tai būtų tiesa, beeeeet dėl viso pikto, Nowhere gyventojai, uždarykite duris, patikrinkite langus ir būkite atsargūs.
- Vajė, - ištaria Miurielė. Narsius sustūgsta iš baimės ir neria į antrą aukštą. - Narsiau, na ką gi tu... - Miurielė per vėlai suskumba raminti persigandusį gyvulį. - Iš tiesų, reikėtų patikrinti langus. Justai, miegamojo langas visai išklero, gal galėtum jį pataisyti?
- Eeeeei, aš žiūriu televizorių!
- Nagi, Justai, tu gi žinai, kad turi tai padaryti.
- Et, gerai... - nusileidžia Justas. Stenėdamas keliasi iš savo mylimo fotelio. - Niekam tikęs šunėkas...
Sutemo, šeima vėl sėdi savo mėgstamose vietose. Oras pabjuro, stūgauja vėjas, prasidėjo beisbolo kamuoliukų dydžio kruša. Ir štai, su eiliniu perkūnijos trenksmu, atsilapoja salono durys. Tarpduryje, laikydamas rankoje pistoletą, stovi vyras oranžiniu kombinezonu, ant kurio parašyta "Surėjaus kalėjimas".
- Nedarykime kvailysčių ir visi liks gyvi, - sako jis grėsmingu balsu, atstatęs į priekį pistoletą. Tada per petį meta: - Tyleni, Riči, užeikit vidun.

Veikejų handout'ai:

Styvas Apdaikas: "Ji pati prašėsi..."

Tu visiškai nemanai esąs blogas žmogus, nė trupučio; tu tiesiog esi teisingas vaikinas, užknistas neteisingos bobos. Jei tik ji būtų klausiusi sveiko proto... bet šaukštai jau po pietų. Ji gavo savo skyrybas, atkūrė savo suknistas teises ir pasiglemžė pusę pinigų, dėl kurių tu dirbai kaip vergas, kol ji tuo metu sėdėjo ant savo riebios šiknos ir tiek ir tedarė, kad prižiūrėjo tris jūsų vaikus, kurie dabar, tikriausiai, mano, kad tu esi kažkoks pabaisa. Maži nuopisos...

Ir jie dar drįsta kažką kliedėti apie lyčių lygybę. Jei vyras užvožia vyrui, juos abu susemia už chuliganizmą neblaiviam stovyje. Jei vyras užvožia bobai, tai jau yra "žvėriškas sužalojimas". Na iš kur tu galėjai žinoti, kad jos žandikaulis toks silpnas? Ji tikrai ilgai ir nuobodžiai jį kačialino, rėkdama ant tavęs visus tuos metus. Paskui ji dar tvirtina, kad tu tosteriu sulaužei jos ranką - to tai jau tikrai nebuvo. Ne, nu, aišku, tu tada grįžai nusikalęs kaip šuo ir tikrai neprisimeni visko nuosekliai. Bet dėl kaklo tai ji akivaizdžiai tik apsimetė.

Kaliūzėj tu pastebėjai, kad čia sėdintys vyrukai visai nesiskiria nuo vyrukų laisvėje, o su tokiais tau visada lengvai sekdavosi susitarti. Tau apskritai visada lengvai sekdavosi susitarti su žmonėmis - tik ne su ta k*rva. Kalėjime turėjai vieną rimtą priešą - Father Freedom, kažkokios dauniškos sektos lyderį. Cha, norėjo ir kaliūzėj visus padaryti savo avelėmis. Na, bet tu parodei visiems, kas čia geriausiai viską žino.

Ir vis tiek šefas tave atleido net neišklausęs tavo versijos, o įrašas apie kalėjimą CV visai nekaip atrodo. Todėl kai tas sunkvežimis išsprogdino gabalą sienos, tu, neilgai galvojęs, sukurstei porą vaikinų čiupti vieną apsauginį ir tepti slides pro skylę. Bet kokiu atveju, niekas nevertė jų sekti tave, tiesa?

Bet va dabar tau tai patinka žymiai mažiau. Pagrobimas yra sunkus nusikaltimas. Jei tau pavyktų susitarti su mentais ir visus parduoti... gal pavyktų save pateikti iš palankios pusės... galimas daiktas, kad tau visai legaliai nebereikėtų grįžti į Surėjų!

Mortonas Vilitsas - Tylenis

Tu neturėjai pakliūti į Surėjaus kalėjimą - tu turėjai baigti žymiai blogesnėje vietoje. Tave uždarė už įsilaužimą vien todėl, kad tu nespėjai perpjauti gerklės tam rusų gangsteriui, kuris stumdė žolę tavo boso teritorijoj. Kol kas tu nužudei šešis žmones, du iš kurių net nesigynė. Bet čia nieko tokio - jie visi buvo blogi. OK, buvo dar tie trys vaikai ant šaligatvio, bet tu jų nežudei! Tu susprogdinai mašiną su Stručiu Čiarliu, ne tavo kaltė, kad ji po sprogimo nučiuožė šaligatviu, kur tūsinosi du bambliai su trečiuoju vežimėlyje. Motina pati kalta - nėr ko rūkyti žolės.

Tu NEmuši ir NEžudai gerų žmonių. Tai būtų žema, neprofesionalu ir tau tai tiesiog nepatinka. Bent jau taip tu pats sau tvirtini. Yra dviejų rūšių taisyklės, du pasauliai. Pirmasis pasaulis - tai tas, kuriame žmonės eina į Darbą, leidžia vaikus į Mokyklą ir miršta Lovoje sulaukę gilios senatvės. Šitie tiesiog nenusipelno būti žudomi. Antrajame pasaulyje žmonių darbo įrankiai yra ginklai, jiems gerai būna tik tada, kai kažkam kitam nepasiseka, todėl tu turi pilną teisę padaryti taip, kad nepasisektų jiems. Šešiems tokiems nepasisekė labai smarkiai.

Žmonės tavęs neįvertina. Tu daug nešneki, nes tau sunku suprantamai išsireikšti. Todėl jie visi mano, kad tu bukas, o tu tikrai nesi. Tu ir didelis nesi, be to, nors tau tik trisdešimt penkeri, tu jau visiškai plikas, todėl jie nemato, kad tu iš tiesų kietas.

Niekas kaliūzėj nežino, kas nužudė Beną Bredroką, garsiausią Surėjaus mušeiką ir p*snių. Tai buvo savigyna, bet vyrai iki pat šiol svarsto, kas galėjo palikti tulike tą gaidį su užgaląstu šaukštu akyje.

Tu visiškai sutinki su tuo, kad buvai vertas kaliūzės, jokių priekaištų nei sargams, nei valdžiai tu neturi - tai jų pasaulis, jų taisyklės. Pats nesupranti, kurių galų tu pabėgai. Tiesiog impulsas. Tikriausiai tu baigsi savo dienas kokiame griovyje, kaip ir priklauso blogam žmogui. Bet ir blogi žmonės būna skirtingų rūšių.

Chuanas "Ričis" Ričinto - "Ei, aš nekaltas!"

Tu padarei baisų nusikaltimą - gimei puertorikiečiu. Savaime suprantama, tave už tai greitai susėmė. Kadangi tu atitikai aprašymą (latina išvaizdos vyras, maždaug dvidešimt penkerių, vidutinio ūgio, garbanotas, tatuiruotė ant rankos), tave sulaikė kaip įtariamąjį seksualiniu persekiojimu. Akistatoj tarp kitų pedrų ta boba parodė į tave, nors pats niekada nebuvai jos matęs. Kadangi tai tebuvo persekiojimas, kas reiškia, kad niekas tos karvės net neišdulkino, o viso labo reguliariai graibė, todėl ir ekspertizės ar įkalčių jokių negalėjo būti. Asilas advokatas, kurį tau paskyrė, užversdavo akis kiekvieną kartą, kai tu tvirtindavai, kad esi nekaltas ir nežadi dėl nieko derėtis. Na ir savitvarda niekada nebuvo tavo stiprioji pusė, ypač kai aplink minia nacių, kurie žiūri į tave kaip į gyvulį. Taip tu jiems ir pasakei. Dveji metai.

Kalėjime vos netapai sektantu. Father Freedom (velnias žino, už ką tas "šventasis" sėdėjo) tau papasakojo daug naujų dalykų apie Dievą - anksčiau apie tai niekada nesusimąstydavai. Priedo jo "taikomoji religija" labai gerai atitiko tavo ir pasaulio santykius. Bet paskui pasirodė Styvas Apdaikas, jis atvedė tave į protą. Sekta yra sekta, visi jie vienodi abiejose grotų pusėse.

Albertas, Atpildo angelas

Tu esi amžina dvasia, gyvavusi dar tada, kai žmonės tik išmoko prisidengti nuogumą gyvulių kailiais. Tokių kaip tu nėra daug. Jūsų paskirtis - nešti atpildą tiems, kas įvykdo baisiausius nusikaltimus ir nejaučia jokio sąžinės graužimo. Pragaras nėra vieta. Po mirties žmogaus siela yra tokioje terpėje, kurią sukuria jos sąžinė, kol žmogus dar yra gyvas. Tačiau kai kurie žmonės kažkodėl nejaučia sąžinės priekaišto dėl to, ką padarė. Priešingai, nei teigia pigių romanų rašytojai, tokių yra labai mažai: paprastai žmonės supranta ką padarę ir į kapą nusineša puikų užtaisą skausmo, pakankamą sielai virti smaloje iki Paskutinio Teismo.

Styvas Apdaikas kitoks. Jis sėdi už žvėrišką žmonos sumušimą. Tačiau tai ne visa tiesa. Kol žmona gulėjo be sąmonės, jis nužudė visus tris jų vaikus: pirmiausia tosteriu sutraiškė galvą devynerių metų dukrelei, kuri buvo virtuvėje visą laiką ir klykė, matydama, kaip tėvas žaloja motiną. Po to nuėjęs į vaikų miegamąjį, Styvas sulaužė kaklą trejų metų berniukui ir uždusino pagalve kūdikį. Lavonus užkasė sode. Vaikai dabar laikomi dingusiais be žinios. Ir Styvas nejaučia jokio sąžinės graužimo. Galimas daiktas, kad jis viską užmiršo, arba įtikino save, kad to nedarė. Bet žudydamas jis buvo pilno proto, tiesiog niekada nemėgo verkiančių vaikų.

Taigi vieną gražią naktį Albertas apsėdo Ričį. Tai nėra pilnas apsėdimas: abi sielos yra "veiksnios" visą laiką. Savaime suprantama, Ričis iškart pagalvojo, kad jam nuvažiavo stogas. Tačiau paskaitęs literatūros ir atsargiai pasikonsultavęs su kalėjimo psichiatru, jis suprato, kad jei tai ir šizofrenija, tai nežinomas mokslui atvejis: viskas prasidėjo staiga, be jokios akivaizdžios priežasties; Ričis neturėjo pagrindo jausti nieko negatyvaus Styvui, ir nieko nepersekiojo anksčiau; Ričis perėjo porą testų, kurie įrodė jį esant pilno proto, be to, jam niekad nebūna sąmonės aptemimų - jis visada yra Chanas Ričinto; galų gale, jis tikrai įgavo kai kurių teologijos žinių (patikrinta bibliotekoje) ir tikrai gali kerėti kai kuriuos spelus.

Kai Styvas Apdaikas tapo kalinių lyderiu, Ričis tapo jo artimu draugu. Kai sunkvežimis išsprokdino skylę kaliūzės sienoje, Ričis pro ją ištrūko į laisvę: pats Ričis visai nematė reikalo sėdėti už nusikaltimą, kurio nepadarė, o Albertas nusekė paskui Styvą ir Tylenį, kurie pačiupę priglušintą apsauginį patepė slides.

Roleplaing tips: tu žaidi už abu - ir už Ričį, ir už Albertą. Ričio tikslas - likti laisvėje. Jis nėra žudikas ar piktybinis elementas, jis tiesiog piktas ant JAV. Alberto tikslas - priversti Styvą kentėti. Styvas turi įsisąmoninti, ką yra padaręs. Truputis iliuzijų, truputis skausmo. Tačiau jokiu būdu negalima leisti Styvui mirti anksčiau, nei jis supras, nes tada jo siela pateks į "rojų". Patartina iš anksto aptarti su meistru veiksmų planą, kad nereikėtų keistis lapeliais.

Dženet Matis - "Aš jūsų pusėje, aš - advokatė!"

Father Freedom byla niekada neatrodė lengva, bet tai svarbiausia byla tavo gyvenime. Niekšas iki širdies gelmių, tu matei, ką jis išdarinėjo su savo pasekėjais. Kitiems sektų lyderiams pakanka pinigų, bet tik ne Father Freedom'ui. Nesupranti, ką jis tokio darė, bet vyrai tuščiomis akimis dėl jo žudė ir žudėsi, o moterys... Tu dėkoji Dievui, kad niekad nebuvai viena iš jų. Jis tik pareikalavo, kad sudalyvautum bent vienose jo pamaldose, kitaip nebūtų samdęs tavęs kaip advokatės. Tuo ir apsiribojo tavo susipažinimas su savo kliento "profesija".

Labiau nei bet kas kitas jis buvo vertas mirties, bet tu buvai nepakartojama. Vietoj elektros kėdės jis buvo nuteistas penkeriems metams už sukčiavimą ir mokesčių vengimą. Ir įkišo jį į švelniausią valstijos kalėjimą. Ir jam dar buvo maža - kažkurių velnių jis išsikvietė tave susitikimui. Bet vos tik tu sustojai šalia Surėjaus, kažkoks sunkvežimis įvažiavo į sieną ir sprogo. Tu praradai sąmonę.

Bernardas, Angelas-Stebėtojas

Pragaras nėra vieta. Po mirties žmogaus siela yra tokioje terpėje, kurią sukuria jos sąžinė, kol žmogus dar yra gyvas. Tačiau kai kurie žmonės kažkodėl nejaučia sąžinės priekaišto dėl to, ką padarė. Priešingai, nei teigia pigių romanų rašytojai, tokių yra labai mažai: paprastai žmonės supranta ką padarę ir į kapą nusineša puikų užtaisą skausmo, pakankamą sielai virti smaloje iki Paskutinio Teismo. Tuo tarpu nesupratusieji savo kaltės po mirties negauna jokio atpildo. Kad to būtų išvengta, egzistuoja Atpildo Angelai. Jie apsėda artimus nusikaltėliams žmones ir priverčia neatgailaujančiuosius patirti nuodėmės svorį. Galima tai pavadinti aiškinamuoju darbu. Tačiau tai - ne tavo darbas. Tu - Angelas-Stebėtojas, Atpildo Angelų kontrolierius. Jie nežino, kad jūs esate, o kai sužino, iškart užmiršta. Aukščiausiasis paskiria jus stebėti, kad nusidėjėliai būtų nubausti.

Taigi, kol Dženet buvo išsijungusi, Bernardas ją apsėdo. Tai nėra pilnas apsėdimas: abi sielos yra "veiksnios" visą laiką. Angelas nėra demonas, jis greičiau prašo Dženet paslaugos. Mainais jis duoda jai nuodėmių išrišimą: Dženet supranta, kad Father Freedom gynimas nebuvo teisingas veiksmas, ir jos siela už tai "degtų pragare". Kai Dženet atgavo sąmonę, ji iškart tapo įkaite, jos minivenas buvo užgrobtas. Ji nė kiek nenustebo, kai pasirodė, kad pagrobėjams (pabėgusiems kaliniams) vadovauja Styvas Apdaikas - tas pats nusidėjelis, kurio bausmę Bernardas turėjo stebėti. Atpildo Angelas, kurio darbą reikės kontroliuoti, apsėdo tą latiną vaikinuką Ričį, vieną iš pagrobėjų.

Roleplaing tips: tu žaidi iškart už abu - ir už velnio neštą ir pamestą advokatę, ir už ją apsėdusį angelą. Dženet pirminis tikslas - nenukentėti. Antrinis - pasipelnyti iš pagrobimo fakto: advokatas, ginantis savo pagrobėjus, tikrai išgarsės. Taigi reikėtų, kad nusikaltėliai neprisivirtų tokios košės, kurios Dženet vėliau nesugebėtų išsrėbti, o po to juos susemtų ir patupdytų - tada ji su fanfaromis juos išteisintų. Bernardo tikslas - užtikrinti, kad Styvo sąžinė jį suras. Bernardas nežino, kokiomis priemonėmis Ričis to bandys pasiekti, be to, jis nežino, kokį gi nusikaltimą Styvas yra padaręs. Bernardas stebi ir šalina išorines kliūtis.

Miurielė Krazmerski - mylinti žmona

Kai buvai mergina, dar Senajame Pasaulyje, tau niekada netrūko kavalierių. Tavo tėvas buvo pasiturintis žmogus (nors gal kiek keistas ir ekscentriškas), o tu buvai gražuolė. Tačiau tėvas surengė tavo vestuves su Justu Krazmerskiu, tyliu užsidariusiu prekeiviu. Tavo tėvas kolekcionavo prisukamus žaislus, o Justas buvo pripažintas meistras. Tu netgi įtari, kad tave atidavė už grupę prisukamų mechanizmų iš dviejų poniučių ir dviejų kareivių, kurie sugebėjo atlikti 5 skirtingus šokius. Na gerai, tavo tėvas buvo labai keistas ir labai ekscentriškas žmogus.

Justas elgėsi su tavim švelniai ir pagarbiai, ir galų gale tu įtikinai save, kad jį myli. Galų gale, Senajame Pasaulyje buvo sunkūs laikai, o Justas turėjo įtakingų draugų.

Na, bent vieną įtakingą draugą, Borisą Gubanovą, muitinės leitenantą. Tu nežinai, kokie ryšiai juos siejo, bet Justas liepdavo tau pasislėpti kiekvieną kartą, kai tik Borisas pas jus užsukdavo. Justui nepatiko tai, ką jį vertė daryti Borisas.

Kartą Borisas atėjo, o Justo nebuvo namie. Jis elgėsi grubiai. Tu ištrūkai ir pabėgai į miegamąjį, kur gulėjo tėvo dovanotas senovinis pistoletas. Grįžęs Justas rado mirštantį Borisą, tįsantį ant miegamojo grindų ir grąsinantį kerštu. Štai tada tu sužinojai apie savo vyro magiškus sugebėjimus.

Jis pavertė Borisą gyvu (ar pusiau gyvu) mechaniniu žaislu: TAI atrodė kaip Borisas, kalbėjo kaip Borisas, kalbėjo Moriso balsu ir turėjo Boriso atmintį, tačiau viduje buvo tik krumpliaračiai ir spyruoklės. Tai klausė Justo, tačiau nekentė jo ir nuolat bandė pakenkti. Tačiau Justas privertė Borisą suorganizuoti jūsų trijų persikraustymą į Ameriką.

Nuo tada praslinko metų metai ramybės. Justas daro žaislus. Tu dirbi sode. Su kaimynais jūs beveik nebendraujat - tu laikas nuo laiko apsilankai bažnyčioje. Vienintelis gyvas padaras, su kuriuo tu bendrauji - tai šuo Narsius. Tu radai jį mirštantį dykvietėje ir parnešei namo, Justas jį "pataisė" panašiai, kaip ir Borisą: Narsius tik atrodo kaip šuo, viduje jis mechaninis. Tačiau elgiasi Narsius kaip gyvas šuo, pavertimas mechanizmu padarė jį protingesniu, paslaugesniu. Jis gerokai padeda tau namų ruošoje.

Justas tau šį tą paaiškino apie savo magiją. Tu žinai, kad burdamas jis praranda atmintį. Be to, tu pastebėjai, kad jis sensta žymiai greičiau, negu tu: kadaise buvo tavo vienmetis, o dabar atrodo bent 15 metų vyresnis. O kas dėl atminties, tai tu pastebi, kad magija, tikriausiai, veikia ir tave - vis dažniau tavo pačios prisiminimai tau atrodo kaip sapnai, o ne kaip tikras dalykas.

Justas Krazmerskis - išradėjas imigrantas

Tu - laikrodininkas, paskutinis iš jų, kiek žinai. Tave mokyti pradėjo tėvas, bet jį užmušė minia. Po to tave mokiniu paėmė tėvo brolis, jis ir išmokė tave, ir išauklėjo.

Clockworking - viena iš Magijos rūšių; tu gali įkvėpti gyvybę į mechanizmą iš spyruoklių, krumpliaračių ir velenėlių. Žinoma, tai tau brangiai kainuoja: kiekvienas magijos panaudojimas atima iš tavęs dalelę to, kas tave daro gyvą, o būtent - prisiminimus.

Tu senas, ir visai gali būti, kad tavo atmintis ir pati jau pradeda prastėti...bet tu tikrai padarei daug didžių darbų praeityje, nes net negali prisiminti, kaip tavo akyse gyvą sudegino tavo tėvą. Tu žinai, kad bent kartą pavertei žmogų automatu - jis užrakintas bačkoje tavo palėpėje.

Jo vardas Borisas Gubanovas. Jis buvo muitinės karininkas šalyje, iš kurios daug kas norėjo išvykti, tačiau mažai kam tai buvo leidžiama. Borisas sužinojo apie tavo meną ir vertė tave baigti tirti tokius dalykus, kuriuos tu su džiaugsmu užmirštum, tačiau tau nepavyksta. Jis padarė...kažką...Miurielei, o Miurielė tau - viskas. Jūs turėjote jį sustabdyti ir sustabdėte jį. Bet po to jūsų miegamajame ant grindų gulėjo mirštantis karininkas, ir jis turėjo daug įtakingų draugų, jie būtų suradę tave ir susidoroję. Tu padarei iš Boriso paklusnų automatą. Na, beveik visai paklusnų. Pakankamai paklusnų, kad suorganizuotų jūsų visų trijų persikraustymą į Ameriką.

Čia tu radai kažkokius tolimus giminaičius (tu jų jau nebeprisimeni), kurie padėjo tau pradėti nedidelį žaislų turtingųjų vaikams gamybos verslą. Tu retai eikvoji magiją tiems niekučiams, dažniausiai tai - paprasčiausi prisukami žaisliukai. Tau moka, tu turi dirbtuvę ir Miurielę, daugiau tau, iš esmės, nieko ir nereikia.

Techninė pusė: tavo name pilna magiškų prisukamų dalykų, tačiau tu tiksliai nepameni, kur kas yra. Yra du protingi mechanizmai. Pirmasis - tai minėtasis Borisas, jis vykdo įsakymus, bet taip, kaip tai darytų piktas džinas, jei lieka "be darbo", stengiasi tave nužudyti. Todėl tu jį ir uždarei bačkoje palėpėje. Antrasis protingas automatas - tai šuo Narsius, Miurielė jį surado dvesiantį dykvietėje, tu jam išgelbėjai gyvybę (hm, tam tikra prasme). Tu labai nepatenkintas šiuo savo darbu: pirmiausia, jis neklauso tų tavo komandų, su kuriomis nesutinka, antra, jis dažnai reaguoja ne kaip šuo, o kaip žmogus, ir trečia, Miurielė jį tiesiog dievina, ir tu jauti net pavydą dėl to.

Be clockworkingo, tu dar moki tokius spelus (pastaba - jie kiek skiriasi nuo tų, kurie pateikti CoC rulebook'e):

Curse of Stone: auka įsitikinusi, kad pavirto akmeniu. Duration - concentration. Focus - Gintarinė žmogaus figūrėlė.

Spectral Razor: smūgis ašmenimis per atstumą. Focus - skustuvas.

Whither limb: tu gali suparaližuoti aukos ranką arba koją (pats pasirenki). Duration - pusė minutės. Focus - baltas ligoninės chalatas.

Visiems spelams reikalingas kerėjimo fokusas, kur guli šie daiktai, tu nežinai. Be to, kerėjimas sukelia sanity loss, kokį dešimt sykių pakerėjęs tu tikrai kuoktelsi, o gal ir anksčiau.

Kita informacija apie veikėjus

Visi veikėjai - ketvirto lygio, pagal profesijos templeitus Styvas - salesman, Ričis - blue collar worker (statybininkas), Tylenis - criminal, Dženet - lawyer, Miurielė - nurse, Justas - technitian.

Father freedom yra keturiolikto lygio veikėjas cultistas. Finaliniame encounteryje jis panaudoja sekančius spelus: Bind Enemy, Death by Flames, Hands of Columbra, Hide from the Eye.

Krazmerskių namas

Veiksmas vyksta gana dideliame prastos būsenos name izoliuotoje vietovėje. Išklibę langai, girgždančios langinės, barškančios čerpės, išjudintos uragano, sukelia gana klaikią nuotaiką jau pačios savaime. Namas dviejų aukštų su rūsiu, trumpas kiekvieno kambario aprašymas pateiktas žemiau. "Svečių" susidūrimas su Justo prisukamais darbais neišvengiamai reikalauja sanity rollo, sanity loss dydis priklauso nuo aplinkybių dramatiškumo, tačiau neturėtų viršyti d10.

1. Atvira veranda. Lentos čia išklibusios, gali įlūžti, jei veikėjai sugalvos kažką itin aktyvaus veikti čia. Stovi pora pintų kėdžių. Veranda neapsaugota nuo vėjo ir lietaus, todėl būti čia uragano metu nėra gera idėja.
2. Salonas. Kambarys apstatytas senamadiškai, stovi pora sunkių fotelių, lempinis televizorius, supamoji kėdė. Prie sienos stovi lentyna, ant jos - keletas butelių su alkoholiniais gėrimais: viskiu, vodka, šnapsu. Prie sienos ant nedidelio staliuko stovi paskutinis Justo dirbinys - prisukamas bokso ringas, kuriame kaunasi gorila ir meškinas. Bokso ringo kraštinė - 40 cm. Prisukus, gyvūnai ima kumščiuoti vienas kitą, ilgiau pažiūrėjus, galima pastebėti, kad mušasi jie ne mechaniškai, o kaip gyvi sutvėrimai, išvengdami vienas kito smūgių, atlikdami netikėtus kryptelėjimus ir pan.
3. Tualetas. Durys čia užsirakina, tačiau gali būti nesunkiai išspirtos iš vidaus.
4. Maisto sandėliukas. Pilnas konservuoto maisto ir džiovintų daržovių atsargų. Čia galime rasti prisukamą konservų skardinių atidarytuvą, jis yra žmogaus su smokingu formos, trisdešimties cm aukščio. Įstačius į jį skardinę ar stiklainį, jis apglėbia tai ir ima šokti, pakeliui atidarinėdamas. Atidarytuvas moka daug skirtingų šokio judesių, kurie keičiasi, priklausomai nuo skardinės ar stiklainio dydžio. Baigęs šokį ir atidaręs savo "partnerę", atidarytuvas godžiai iššiepia dantis ir pažiūri vidun.
5. Įrankių sandėliukas. Čia saugomi įvairūs sodo įrankiai. Kaip ginklai gali būti panaudoti du kastuvai (large size, d6 damage) bei senas parūdijęs kirvis (medium size, d8 damage). Taip pat čia galima rasti daug virvių, jei norima ką nors surišti. Sandėliukas nerakinamas, bet durys, už kurių yra laiptai į rūsį, rakinamos; raktas spynoje.
6. Valgomasis. Jo viduryje stovi didelis sunkus stalas, jį supa gana išklerusios kėdės. Stalas uždengtas rožine languota staltiese. Indaujoje sukrautas šeimyninis servizas, taipogi stalo sidabro komplektas. Ieškantieji ginklų, ras iki valiai peilių (d3 damage, tiny size) bei vieną didelę kapoklę (d4 damage, small size). Indaujoje stovi įrankių šveityklė, ji atrodo kaip sena groteskiška kaimietė su kibiru. Prisukta ji ima valyti įrankius, sudėtus į jos kibirą, ir dėti juos į stalčių. Jei kas stebi jos darbą, senė laikas nuo laiko meta į jį piktą žvilgsnį.
7. Virtuvė yra gana didelė ir prižiūrėta. Yra senovinė dujinė viryklė, kriauklė, didelis šaldytuvas. Indų plovimo mašinos nėra, jos funkciją atlieka prisukama negrė, kuri moka "rankomis" plauti indus, šluostyti juos ir dėti į lentyną. Iš ginklų čia galima rasti kelis mažus ir du didelius peilius (atitinkamai d3 ir d4 damage). Durys tarp virtuvės ir laiptų į antrą aukštą nerakinamos.
8. Krazemskių miegamasis. Čia stovi šeimininkų lova, kelios kėdės ir spintos. Labiausiai traukia akį prisukama paauglė mergaitė su smuiku, sėdinti ant kėdės. Ji stulbinančiai panaši į gyvą. Ji kvėpuoja ir juda kaip tikra mergaitė, jei kas į ją kreipiasi ar žiūri į ją ilgiau, nei keletą sekundžių, ji pasisuka ir paklausia visiškai gyvu balsu:
"Ar norėtum, kad aš tau pagročiau?" Tačiau ji tegali pasakyti tik šią frazę, ir po jos sijonu joks iškrypėlis neras nieko išskyrus krumpliaračius. Mergytė gali groti bet kokią muziką, kurios natos prieš ją padedamos, gali keisti grojimą, paklūsdama komandoms (lėčiau, garsiau ir pan.). Tai - vienintelė jos funkcija. Kambarys rakinamas, durys gana tvirtos. Kambaryje yra senovinis pistoletas - Miurielės tėvo dovana, kuriuo buvo nužudytas Borisas. Jis gali iššauti vieną kartą, padarys 2d6 žalos).
9. Tamsus kambariukas yra pilnas dėvėtų drabužių ir avalynės, jame laisvai tilps vienas žmogus, dviems teks pasispausti, galima sugrūsti ir visus tris, tik teks visą šlamštą išversti lauk. Spynos nėra.
10. Vonia. Iš neįprastų dalykų čia yra prisukamas storulis, laikantis rankose Justo skustuvą. Jis išvalo ir pagalanda jį, kai tik skustuvas įdedamas jam į rankas. Jei kas nors išskyrus Justą ar Miurielę pabando paimti skustuvą, storulis staigiai brūkšteli jam per ranką. Žala nepadaroma (nors įpjovimas lieka), tačiau sužalotasis gauna d3/d10 sanity loss. Vonioje yra vaistinėlė, kurioje galima rasti perrišimui reikalingų priemonių, vaistų nuo galvos skausmo, vidurius laisvinančiųjų ir pan.
11. Laisvi miegamieji. Visi šiuo skaičiumi pažymėti kambariai apstatyti vienodai, jie sutvarkyti, bet nenaudojami. Nieko vertingo čia nėra. Kambariai rakinami, tačiau durys netvirtos.
12. Palėpės sandėliukas. Durys į šią patalpą užrakintos dviem sunkiom spynom (raktas yra Krazmerskių miegamajame), pačios durys kaustytos geležinėmis plokštėmis. Apačioje Narsius sau įsitaisė mažytes dureles, pro kurias tik jis gali pralįsti. Palėpė pilna senų baldų, skrynių su sendaikčiais bei senais drabužiais; viduryje stovi didelė sunki metalinė statinė, apvyniota grandine ir sutvirtinta pakabinama spyna. Viduje yra Borisas Gubanovas, jis pradės baladotis ir rėkauti, kai tik išgirs, kad kažkas atrakina duris.
13. Narsiaus irštva. Šį kambarį surasti ne taip lengva - Narsius jį atitvėrė visokių senienų siena. Jį aptikti galima su Search DC 15 arba Spot DC 20 (pastebėti neįprastą žydrą šviesą, prasiskverbiančią tarp daiktų. Narsiaus irštvoje, be įvairių jam brangių daiktų - foto albumo, įvairių žaisliukų ir pan. - yra modernus kompiuteris su išėjimu į internetą. Kompiuteris, paveiktas magiškos laikrodininko sukurtos atmosferos, yra gyvas protaujantis padaras, kiek snobiškas, kalbantis balsu.
0. Rūsys. Čia yra Justo dirbtuvė. Ji prigrūsta visokiausių senamadiškų įrankių. Viena siena nukabinėta įvairiomis žmogaus kūno dalimis, kurias tik palietus galima nustatyti esant netikras. Po rūsį klibinkščiuoja Justo padėjėjas - didelis mechaninis voras, ant kurio pakabinti ir sudėti jo dažniausiai naudojami įrankiai. Voras atrodo gana grėsmingai, nors nesugeba ir nesistengia padaryti jokios žalos. Jis tik stengiasi padėti, pakiša tai vieną, tai kitą įrankį.

Justo spellfocus'ai: skustuvas yra vonioje (10 kambarys), ligoninės chalatas - tamsiame kambarėlyje šalia miegamojo (9 kambarys), o gintarinė figūrėlė pritvirtinta prie voro-padėjėjo rūsyje (0 kambarys).

Išorėje siaučia uraganas, didžiulė kruša daro d10 subdual damage per penkias minutes, praleistas lauke. Pagalbiniame pastate stovi Justo sunkvežimiukas, jo degalus galima perpilti į mikroautobusą, arba galima važiuoti ir pačiu sunkvežimiu, tačiau kabinoje tilps tik du žmonės, be to, kas 50 km reikia tikrinti, ar jis nesugedo (tikimybė 20%, Repair DC 10 kad priverstų važiuoti toliau, DC 20 kad sutaisytų galutinai). Iki mikroautobusiuko eiti maždaug pusvalandį (neužmiršti krušos).

Žaidimo eiga

Kaip jau minėtą, didžiąją žaidimo dalį siužetą reguliuoja patys žaidėjai, meistrui tik reikia stebėti, kad viskas

išliktų kontroliuojama. Neužmiršti sekančių dalykų:
Ričis turėtų nuolat kurti iliuzijas, bandydamas iškelti Styvo atminties paviršiun neegzistuojančius prisiminimus apie tai, kaip šis išžudė savo vaikus. Jei Ričiui pavyksta sukelti Styvui temporary insanity, Styvas patiki, kad jis tai padarė - perteikti Styvo žaidėjui Ričio lape pateiktą versiją.
Dženet visą žaidimą išlieka valdoma FF, net jei už ją žaidžia gyvas žmogus, neužmiršti jai priminti Bernardo misijos.
Tylenis turėtų ginti įkaitus nuo kitų kalinių smurto, jei jis abejingai žiūrės į įkaitų kančias, liepti jam dar kartą perskaityti savo lapą.
Nors Miurielės žaidėjas to ir nežino, ji yra prisukamas automatas. Tai reiškia, kad ji pasižymi dauguma construct savybių (išimtys - ji turi CON dydį ir neturi imuniteto iliuzijoms). Jei į Miurielę kas nors šauna, matosi, kad jos viduj viskas iš metalo, sukasi krumpliaračiai ir t.t. Visiems matantiems sanity roll d3/d20 sanity loss. Pačiai Miurielei įteikti sekantį lapelį:

Miurielės prabudimas

To negali būti...bet tu žinai, kad taip yra. Tu nebesi tu, iš tiesų tu esi vienas iš Justo prisukamų daiktų. Staiga tu suvoki, kad visada tai žinojai. Štai kodėl tu neprakaituoji, nesituštini ir nesapnuoji - Justas tokią tave padarė.

Prisiminimai grįžta - siaubingas, draskantis skausmas, tu prisimeni, kad maldavai Justą nuvežti tave pas gydytoją. Laiptai, taip, tu nukritai nuo laiptų. O jis nenuvežė. "Taip bus geriau, mieloji, negi tu nesupranti? Tu gyvensi amžinai, brangioji! Tu nesensi, išliksi jauna ir po tūkstančio metų. Ne, tau nereikia kažkokio kvailo jankių daktaro, aš galiu tau suteikti viską, ko tau reikia."

Agonija. Tu prisimeni agoniją, kai jis tave išskrodė, įkišo tau į vidų detales vietoj kaulų ir organų, nuolat kalbėdamas apie savo meilę, meilę, kuri tau suteiks amžiną gyvenimą.

Ir kai jis baigė, tu tai užmiršai. Tu tai užmiršai, nes jis taip padarė, kad tu užmirštum. Tu niekad apie tai negalvojai, nes jis liepė tau apie tai nebegalvoti. Jis tave perdarė kaip savo idealą, ir nuo tada tu jau nebesi tiesiog jo žmona. Tu - vienas iš jo sutvėrimų. Tu - jo šedevras.

Jei darosi nuobodoka, galima pakišti žaidėjams tokius encounterius:

Tylenį ateina aplankyti jo nužudytųjų žmonių vaiduokliai, pradžiai - trys vaikai, sutraiškyti mašinos, po to -

kalinys su šaukštu perverta akimi, kiti, pagal meistro fantaziją. Tai turėtų būti šokas ne tik Tyleniui, bet ir Ričiui: jis tikriausiai pamanys, kad kažkas ir be jo čia keri iliuzijas.

Apsireiškia policininkai, kurie aptiko paliktą miniveną, ir nusprendė patikrinti, ar viskas tvarkoj pas

Krazmerskius.

Iš viršaus pasigirsta bildėjimas, lyg būtų nukritę kažkas sunkaus. Tai, žinoma, Borisas, jis sugebėjo nugriauti bačką ir dabar po truputį ritinėjasi po palėpę.

Paryčiais malūnsparniu atskrenda korporacijos vadovo patikėtiniai ir mažas apsiverkęs jo sūnelis - jis reikalauja jam pažadėtojo bokso ringo.

Finalinė scena

Kai nusprendžia, kad Styvas jau pakankamai prisikentėjo, arba paryčiais, kai iškyla pavojus, kad kaliniai apleis namą, pasirodo Father Freedom. Jis ateina nematomas, pasibeldžia į duris. Tada kambario viduryje "materializuojasi" ir papasakoja, kas gi iš tiesų čia nutiko. Prailiustruodamas, jis nutraukia Pose Mundane spelą, užmestą ant Dženet, ir visi pamato kruviną beakį zombį. FF pasityčiodamas parodo jai jos akis.

FF tikslas nėra pakenkti niekam, išskyrus Styvą, tačiau, žinoma, jis nebrangina niekieno gyvybės. Ant paties Styvo jis užmeta Death by Flames, kitus sulaiko Bind Enemy bei Hands of Columbra pagalba.

Kol FF kalba, veikėjai girdi kriokiantį garsą, lyg link namo artėtų viršgarsinis lėktuvas. Pats FF to negirdi, per daug įsitraukęs į gėrėjimąsi savo keršto akimirka. Kai jau jis pasakė viską, ką GM norėjo būti pasakyta, didelis gabalas sienos išvirsta ir visi pamato lauke nusileidus didžiulį žėrintį kovos vežimą, kinkytą sparnuotais arkliais. Veikėjai neturi kaip jo atpažinti, tai - Nodensas, Cthulhu dievas-medžiotojas, persekiojantis kitų dievų galingiausius tarnus ir net pačius kitus dievus. Tarp pusdievio ir mirtingojo užverda neilga kova, ir Nodensas, įsimetęs FF lavoną į savo vežimą, nuskrieja dangumi. Tai jį liudytojai matė skriejantį uragano sūkuryje ir palaikė Laukine Medžiokle - kita vertus, gal šis palaikymas ir teisingas, legendos apie Laukinę Medžioklę, dangumi lekiantį raitelį su skalikais, tikrai galėjo atsirasti dėl Nodenso.

NPC

Father Freedom - 14 lev. Cultistas. Jis naudoja tokius spelus: Bind Enemy, Death by Flames, Hands of Columbra, Hide from the Eye.

Narsius - imti medium size animated object charakteristikas, tik slam atakas pakeisti bite atakomis.

Borisas - 4 lev. Soldier, pasižymintis constructo savybėmis.