Kariai & Magai

Autorius: Kastytis Beitas (I ir II leidimai), Adomas Urbanavičius (III leidimas)
Leidėjas: nėra
Išleidimo metai: 1992 (I leidimas), 1995 (II leidimas), 2003 (III leidimas)
Žanras: fantasy
Sistema: Kariai & Magai

Kariai ir Magai (trumpinama kaip K&M) - tai lietuviška stalo vaidmenų žaidimo sistema, skirta žaisti kalavijo ir magijos pasauliuose, viduramžių aplinkoje. 1992 m. sistemą sukūrė Kastytis Beitas ir pirmaisiais metais po išleidimo ji buvo populiariausia (nes buvo prieinamiausia) stalo vaidmenų žaidimų sistema Lietuvoje. Pirmosios taisyklės buvo išleistos dviem nedidelėmis knygutėmis „Žaidimo meistro knyga" ir „Žaidėjo knyga", komplekte buvo ir keletas atskirų lapų su įvairiomis lentelėmis. 1994 m. buvo paruoštas „Taisyklių priedas Nr.1", o kitais metais pasirodė ir antrasis taisyklių leidimas "Pagrindinės taisyklės". Šios taisyklės labai išplėtė žaidimo galimybes. 1996 m. pasirodė ir „Taisyklių priedas Nr.2".

Kastyčiui Beitui nustojus tobulinti K&M sistemą, ją plėtoti ėmėsi K.Beito studentai ir šios sistemos mėgėjai. Perėmus K.Beito paruoštą medžiagą, imtasi tobulinti sistemą, ir 2003 m. Adomas Urbanavičius paruošė trečiąjį taisyklių leidimą „Pagrindinis taisyklių rinkinys". Buvo detalizuota magijos sistema kiekvienai kerėtojų klasei, išplėstas įgūdžių sąrašas, patirties rinkimas susietas su įgūdžiais ir pan. Pati žaidimo mechanika liko praktiškai nepakitusi, tik patobulinta. 2005 m. buvo paruoštas ir „Lengvas taisyklių rinkinys", kuriame paliktos tik pagrindinės taisyklės, skirtos pradedantiems žaidėjams.

Sistema

Naujausią taisyklių variantą sudaro „Pagrindinis taisyklių rinkinys", „Žaidimo meistro priedai", „Lengvas taisyklių rinkinys" ir kompiuterinė programa „Karmagis 2" (skirta meistro valdomų personažų ar veikėjų automatizuotam kūrimui).

Mechanika (III leidimo)

K&M naudojami šimtainiai kauliukai - du dešimtsieniai kauliukai, žymimi d100 arba d%. Tam tikrose situacijose naudojamas vienas dešimtainis kauliukas (d10).

Visų veiksmų sėkmė gali būti nustatoma keturiais būdais, priklausomai nuo konkretaus veiksmo ir jo atlikimo laiko bei būdo.

Pirmasis būdas: prigimties bandymas. Šis būdas taikomas, kai veiksmas tiesiogiai susijęs su konkrečios prigimties naudojimu (prisiminimui - proto bandymas, šuoliui per duobę - vikrumo bandymas ir pan.). Bandymas atliekamas metant d100 prieš prigimtį - jei metimo rezultatas mažesnis nei prigimtis, veiksmas sėkmingas.

Antras būdas: veiksmo metimas. Kiekvienas veiksmas turi savo atlikimo lygį (elementarus, lengvas, vidutinis ir t.t.), ir priklausomai nuo veiksmo sunkumo yra nustatytas minimalus d100 kauliukų metimo rezultatas, kad tas veiksmas pavyktų. Tai taikoma gaminimui, rašymui, vagystei, sudėtingiems fiziniams veiksmams ir pan.

Trečias būdas: rungtis - tai dviejų personažų mini dvikova. Rungčiai atlikti naudojamas d10 kauliukas. Rungtis vykdoma laužiant rankas, traukiant virvę, bandant vienas kitą pargriauti ir pan.

Ketvirtas būdas: atakos veiksmas. Šis būdas dažniausiai naudojimas kautynių metu - apskaičiuojamas atakuojančiojo veikėjo atakos įgūdžio ir besiginančiojo veikėjo gynybos reikšmių skirtumas ir pagal specialią lentelę nustatoma kiek reikia išmesti d100, kad ataka būtų sėkminga.

Visais aukščiau paminėtais būdais gali būti taikomos baudos arba priedai (nuo -100 iki +100) priklausomai nuo veiksmą įtakojančių aplinkybių.

Veikėjo kūrimas ir tobulėjimas

Kuriant veikėją galima rinktis vieną iš aštuonių profesijų - karį, pėdsekį, vagį, magą, vitalistą, nekromantą, mentalistą arba bardą. Taisyklėse trumpai aprašytos ir tokios profesijos kaip šamanas, demonistas, žvėrininkas, dvasiškis ir asasinas, tačiau žaisti už šias profesijas rekomenduojama tik puikiai K&M sistemą išmanantiems žaidėjams. Išsirinkus profesiją galima rinktis vieną iš penkiolikos rasių atstovų - driežažmogį, dvorfą, elfą, gnolį, gnomą, gobliną, kobaldą, minotaurą, miškavaikį, ogrą, ogremagą, orką, urvažmogį, vabalokį arba žmogų. Išsirinkus profesiją ir rasę, nustatomos pagrindinės (jėgos, vikrumo, proto, intuicijos, valios, sveikatos, žavumo, meniškumo) ir juslių (klausos, regos, uoslės) prigimtys. Tai daroma metant d100 po du kartus kiekvienai prigimčiai. Po to prigimčių vertės koreguojamos, priklausomai nuo pasirinktos rasės. Tada pasirenkami tam tikri įgūdžiai, kurių skaičius ir vertė priklauso nuo pasirinktos profesijos (koviniai, magijos, fiziniai, medicininiai ir kiti įgūdžiai). Tokiu būdu galima sukurti skirtingus tos pačios profesijos veikėjus (pvz., vienas karys moka kautis kalavijais ir ietimis, o kitas kirviais ir spragilais). Išsirinkus įgūdžius jie modifikuojami priklausomai nuo pasirinktos rasės (jei pasirinktas žmogus, įgūdžiai nekinta). Tada kauliukų metimu nustatoma, ar veikėjas turi kažkokių ypatybių ar trūkumų, o gal ir vienų, ir kitų. Nustatoma, kiek kalbų moka veikėjas, ar jis raštingas. Tada kauliukų metimu nustatoma jo buvusi civilinė profesija ir parenkami tos profesijos civiliniai įgūdžiai. Štai ir galima sėsti žaisti.

Kiekvienas veikėjas pradeda nuo pirmo lygio ir tobulėja žaidimo eigoje rinkdamas patirtį už atliktus veiksmus. Patirties taškų rinkimas nepriklauso nuo žaidimo meistro, t.y. meistras nesprendžia, ar žaidimo sesijos metu veikėjas nusipelnė patirties taškų ar ne. Veikėjas gauna patirties taškų už kiekvieną atliktą veiksmą ir ta patirtis skiriama konkrečiam įgūdžiui. Paprasčiau tai nusakyti būtų galima taip: skaitydamas elfiškai parašytą knygą dvorfų kalbos neišmoksi, o besikaudamas tik kalaviju, lanku šaudysi kaip ir kiekvienas lanku šaudęs tik vaikystėje, kai lankas buvo viso labo virve surišta lazdyno šaka. Kiekvienas įgūdis tobulinamas atskirai ir auga nepriklausomai nuo veikėjo lygio kilimo. Veikėjo lygis pakyla, kai bendra patirtis (atskirų įgūdžių patirties suma) pasiekia nustatytą slenkstį. Veikėjo lygis faktiškai reikalingas tik gautiems patirtiems taškams apskaičiuoti.

Zinas

Nuo 2000 metų leidžiamas Karių & Magų žaidimui skirtas fenzinas „Monai". Jame rasite žaidimo meistrams ir žaidėjams naudingus straipsnius, įspūdžių iš žaidimų, pasaulio mitologijos ir sistemos sąsajų ir kitokių su žaidimu susijusių dalykų.

Taisyklių įsigijimas

Kariai & Magai sistemos trečiojo leidimo taisyklės platinamos nemokamai ir kiekvienas norintis išbandyti šį žaidimą gali kreiptis elektroniniu adresu monai@mail.lt.

Aprašė: Ta-Ntalas.