Fuzion

Autoriai, leidėjai: R. Talsorian Games, Hero Games
Išleidimo metai: 1997?
Žanras: laisvas
Sistema: universali

Fuzion - tai universali vaidmenų žaidimų sistema, sukurta bendradarbiaujant kompanijoms „R. Talsorian Games" ir „Hero Games". Fuzion yra Interlock sistemos (kuri naudojama Mekton ir Cyberpunk 2020 žaidimuose) ir HERO sistemos (naudojamos Champions, Justice, Inc., Star Hero ir kt. žaidimuose) junginys. Naudojant šią sistemą galima žaisti bet kokio žanro žaidime bet kokiame pasaulyje ir laikmetyje.

Fuzion garsėja savo parama anime žanrui, lengvai keičiamomis ir pritaikomomis taisyklėmis bei tuo, kad tai - viena pirmųjų universalių VŽ sistemų, pradėtų nemokamai platinti internetu.

Yra dvi sistemos versijos: supaprastinta Instant Fuzion ir sudėtingesnė Total Fuzion (dar kitaip vadinama Primary Fuzion). Bubblegum Crisis RPG žaidime buvo užsiminta apie trečią, Maximum Fuzion versiją, bet ji taip ir nebuvo išleista.

Veikėjo kūrimas

Veikėjo taškai

Fuzion veikėjai kuriami naudojant veikėjo taškus (Character Points), arba trumpiau, VT. Ši sistema labai panaši į GURPS. Priklausomai nuo žaidimo „galios lygio" Meistras suteikia žaidėjams tam tikrą skaičių veikėjo taškų, už  kuriuos perkamos atributų vertės (Attribute Stats). Herojiniam veiksmo ir nuotykių žaidimui paprastai pakanka 40-50 VT.

Už veikėjo taškus įsigyjamos pirminės statistikos (Primary Stats), kurios bus pagrindinės veikėjo savybės.

Pasirinkimo ir galios taškai

Žaidėjai taip pat gauna pasirinkimo taškų (Option Points), arba PT, už  kuriuos perkami veikėjo pasirinkimai. PT paprastai skaičiuojami atskirai nuo veikėjo taškų. Žaidimo Meistras paprastai suteikia po lygiai PT ir VT. Atliekami VT žaidėjo pasirinkimu gali būti iškeisti į PT santykiu 1:5. Pasirinkimo taškus tai pat galima konvertuoti į pinigus daiktams pirkti.

Kai kuriose kampanijose naudojama sistema su galios taškais (Power Points), arba GT, kurie taip pat skiriami Meistro ir naudojami magijai, psionikai ir supergalioms.

Pirminės statistikos

Total Fuzion veikėjai paprastai turi 10 statistikų (Stats), suskirstytų į keturias grupes:

  • Fizinė grupė:

Sveikata (Constitution arba CON), Jėga (Strength arba STR) ir Kūnas (Body arba BODY)

  • Protinė grupė:

Intelektas (Intelligence arba INT), Valia (Willpower arba WILL) ir Charizma (Presence arba PRE) (arba Asmenybė (Personality arba PER))

  • Kovinė grupė:

Technika (Technique arba TECH), Refleksai (Reflexes arba REF) ir Vikrumas (Dexterity arba DEX)

  • Judėjimo grupė:

Judėjimas (Movement arba MOVE)

Supaprastintose Instant Fuzion taisyklėse veikėjai turi keturias pagrindines statistikas: Fizinę (Physical), Protinę (Mental), Kovinę (Combat) ir Judėjimo (Movement).

Fuzion - lanksti ir lengvai modifikuojama sistema, todėl į bet kurią kategoriją ŽM gali įterpti ar pašalinti statistikų.

Išvestinės statistikos

Fuzion veikėjai turi daug išvestinių statistikų (Derived Stats), kurių vertės apskaičiuojamos pagal pirminių statistikų vertes naudojant matematines formules. Pavyzdžiui, veikėjo Gajumo Taškai (Hit Points) ir Apsvaigimo Taškai (Stun Points) gaunami padauginus Kūno statistiką iš 5. Išvestinės statistikos taškų nekainuoja. Priklausomai nuo kampanijos, ŽM nusprendžia, kurios išvestinės statistikos bus naudojamos žaidime.

Instant Fuzion versijoje veikėjas teturi dvi išvestines statistikas: gajumo taškus ir Gynybą (Defense).

Įgūdžiai

Fuzion veikėjų žinias tam tikrose srityse atspindi įgūdžiai (Skills). Įgūdžiai perkami už pasirinkimo taškus. Sistemoje yra didžiulis įgūdžių sąrašas. Meistrai ir žaidėjai taip pat gali patys sugalvoti naujus įgūdžius. Įgūdžiai grupuojami pagal pobūdį: kovos įgūdžiai (neginkluotai kovai ir kovai šaltaisiais ginklais), šaunamųjų ginklų įgūdžiai, tyrinėjimo įgūdžiai, transporto priemonių valdymo įgūdžiai, fiziniai įgūdžiai, socialiniai įgūdžiai, techniniai įgūdžiai, menų įgūdžiai bei žinių įgūdžiai.

Kiekvienas veikėjas nemokamai gauna bendrų įgūdžių (Everyman Skills), rinkinį, kurį sudaro Meistras, priklausomai nuo kampanijos. Šie įgūdžiai atspindi žinias, kurias turi dauguma atitinkamo laikmečio ir pasaulio žmonių.

Veikėjo pasirinkimai

Talentai (Talents) atspindi įgimtus arba išmoktus veikėjo sugebėjimus, kurių neapima įgūdžiai, ir kurie suteikia veikėjui vienokį ar kitokį pranašumą. Talentai kažkuo panašūs į GURPS sistemos Privalumus (Advantages) arba d20 sistemos Sugebėjimus (Feats): fotografinė atmintis, greitas skaitymas, abirankiškumas ir kt.

Komplikacijos (Complications) - tai veikėjo trūkumai. Jie panašūs į GURPS sistemos Trūkumus (Disadvantages) arba d20 sistemos Trūkumus (Flaws). Už komplikacijas gaunami taškai, kuriuos vėliau galima išmainyti į kitas savybes. Kuo daugiau kliuvinių ir nepatogumų žaidimo metu sukelia konkretus trūkumas, tuo daugiau taškų gauna žaidėjas. Trūkumais galima pavadinti asmeninį priešą, trūkstamą galūnę, pareigos jausmą, fobiją, užsispyrimą ir pan.

Privalumai (Perks) panašūs į talentus, bet neįgimti. Juos žaidimo metu galima prarasti. Tai gali būti ypatingi daiktai, leidimai, licencijos, pažintys ir pan.

Gyvenimo keliai (Lifepaths) - tai alternatyvus būdas veikėjų biografijoms ir asmenybėms kurti, iš lentelių imant atsitiktines reikšmes. Taip pat galima veikėjus kurti pagal šablonus (Templates).

Žaidimo mechanika

Kai veikėjas atlieka svarbius veiksmus, jų sėkmė nustatoma metant kauliukus. Veiksmų sėkmei nuspręsti naudojami trys šešiasieniai (3d6) arba vienas dešimtsienis (d10) kauliukas. Metant 3d6 kauliukus tikimybės pasiskirsto parabole ir sėkmė labiau tikėtina, tuo tarpu d10 prognozuojamas sunkiau. Naudojant d10, nustatomos mažesnės sunkumo reikšmės. Pagal specialią lentelę Fuzion sistemą galima nesunkiai adaptuoti ir d12 bei d20 kauliukams.

Skirtingose situacijose veiksmai tikrinami dvejopai. Kai metama prieš ŽM nustatytą Sunkumo Reikšmę (Difficulty Value), naudojama formulė Statistika + Įgūdis + Kauliukų metimas prieš Sunkumo Reikšmę. Kai metama prieš kito veikėjo atliekamą veiksmą, ar du veikėjai varžosi, atlikdami tą patį veiksmą, naudojama formulė Statistika + Įgūdis + Kauliukų metimas prieš Statistiką + Įgūdis + (Kauliukų metimas arba +X).

Kautynių veiksmai

Fuzion sistemoje kautynių laikui sekti naudojami ėjimai, (vadinami Tarpsniais (Phases)). Paprastai tarpsnis Fuzion sistemoje reiškia 3 sekundžių laiko tarpą. Tarpsnio metu veikėjas gali atlikti vieną paprastą veiksmą: atakuoti, blokuoti (atmušti) smūgį arba judėti. Sudėtingesni veiksmai, pavyzdžiui, kerėjimas, trunka daugiau nei vieną tarpsnį.

Kautynėse veiksmus pirmas atlieka tas veikėjas, kurio Refleksų statistika aukščiausia.

Kautynių rezultatai nustatomi panašiai kaip ir įgūdžių palyginimo atveju pagal formulę Veiksmo Reikšmė + Kauliukų metimas prieš Gynybos Reikšmę + Kauliukų metimas, (arba Gynybos Reikšmė + Fiksuotas skaičius).

Žala

Gyvi veikėjai Fuzion sistemoje gali gauti dviejų tipų žalą: Mirtiną žalą (Lethal Damage), kuri atima gajumo taškus, arba Apsvaigimo žalą (Stun Damage), kuri mažina apsvaigimo taškus. Kai gajumas krenta iki nulio, veikėjas praranda sąmonę ir gali mirti. Toliau prarandant gajumo taškus, veikėjas mirs, jei turimas gajumas pasieks neigiamą Kūno statistikos reikšmę (pvz., veikėjas, kurio Kūnas yra lygus 5, turi 25 gajumo taškus ir mirs, kai jo gajumas bus -10). Apsvaigimo taškams pasiekus nulį, veikėjas netenka sąmonės. Po to gaunama apsvaigimo žala dalijama iš 5 ir atimama iš gajumo.

Dirbtiniai objektai gauna Struktūrinę žalą (Structural Damage Points). Praradęs visus struktūrinio gajumo taškus, objektas sugenda. Jis sunaikinamas nepataisomai, kai praranda antra tiek taškų.

Apdovanojimai

Po gero žaidimo, Meistras gali suteikti žaidėjams papildomų Pasirinkimo taškų, kuriuos galima panaudoti įgūdžiams tobulinti bei konvertuoti į pinigus daiktams įsigyti. Sukaupus pakankamai taškų ir leidus Meistrui, galima padidinti ir statistikų vertes, įsigyti talentų ar privalumų. Tačiau tobulinti įgūdžius gerokai brangiau, nei įsigyti juos kuriant personažą. Pavyzdžiui, padidinti įgūdį nuo 4 iki 5 kainuos tiek, kokio dydžio yra pageidaujamas įgūdžio lygis, t.y. šiuo atveju 5 pasirinkimo taškus. Įsigyti kitą lygį kainuos 6 taškus ir t.t.

Fuzion sistema buvo panaudota tokiuose žaidimuose kaip Artesia: Adventures in the Known World, Atomik Fuzion, Bubblegum Crisis RPG, Champions: The Next Millenium, Dragonball Z, Guardian Universe, Lightspeed, Sengoku, Shards of Stone, Teenagers from Outer Space, Usagi Yojimbo Roleplaying Game, Victoriana, Xandoria ir Zorro.

Nuorodos

  • Fuzion Links dabartinio sistemos savininko „R. Talsorian Games" nuorodų sąrašas.
  • Action! System - atviros žaidimo taisyklės, sukurtos pagal Fuzion sistemą.
  • Transfuzion - šiame puslapyje galima rasti beveik visus nemokamus Fuzion failus bei nemažai kitų autorių konversijų bei įskiepų.

Straipsnis parengtas naudojant Wikipedia medžiagą pagal GNU Free Documentation License licencijos sąlygas.