Dungeons & Dragons

Autorius: Gary Gygax ir Dave Arneson; trečias leidimas - Monte Cook, Jonathan Tweet ir Skip Williams
Leidėjas: Tactical Studies Rules, Wizards of the Coast
Išleidimo metai: 1974 (pirminės taisyklės), 1977-79 (pirmas leidimas), 1989 (antras leidimas), 2000 (trečias leidimas), 2003 (3.5)
Žanras: fantasy
Sistema: d20 sistema

Dungeons & Dragons (trumpinama kaip D&D arba DnD) - tai „Wizards of the Coast" išleistas fantasy stalo vaidmenų žaidimas (VŽ). Pirmąjį Dungeons & Dragons, kurį sukūrė Gary Gygax ir Dave Arneson, 1974 m. išleido G. Gygax‘o kompanija, „Tactical Studies Rules" (TSR). Kilęs iš taktinių stalo žaidimų, D&D tapo šiuolaikinių vaidmenų žaidimų pradininku.

Istorija

D&D žaidimui buvo sugalvota ir Požemių Meistro (Dungeon Master) sąvoka, vėliau kituose vaidmenų žaidimuose pakeista Žaidimo Meistro, Istorijos Vadovo ir pan. titulais.

Po Dungeons & Dragons sėkmės atsirado kitų panašių žaidimo sistemų, tokių kaip RuneQuest, Tunnels and Trolls, Traveller bei Arduin. Nepaisant konkurencijos, D&D iki šių laikų VŽ rinkoje išsaugojo tvirtas pozicijas. 1977 m. žaidimas suskilo į dvi versijas: paprastesnę Dungeons & Dragons ir sudėtingesnę Advanced Dungeons & Dragons (trumpinama kaip AD&D arba ADnD). 2000 m. supaprastintos žaidimo versijos leidyba buvo nutraukta, o vietoje AD&D pasirodė pataisytas ir papildytas trečias Dungeons & Dragons leidimas.

Trečiojo leidimo taisyklės, lyginant su ankstesniais leidimais, tapo nuoseklesnės ir žymiai mažiau varžančios, suteikiant žaidėjams daugiau laisvės kuriant pageidaujamus veikėjus, buvo atisakyta daugelio ankstesnių leidimų archetipų. Naujosios taisyklės taip pat standartizavo veiksmų ir kautynių sprendimo mechaniką.

Pagal trečiąjį leidimą buvo sukurta platesnio pobūdžio VŽ sistema, d20 System.

2003 m. buvo išleista kol kas paskutinė žaidimo versija - Dungeons & Dragons v.3.5 (kartais vadinama Revised 3rd Edition arba D&D3.5). Šiame leidime buvo pristatyti nedideli taisyklių pakeitimai ir išplėstos pagrindinės taisyklių knygos.

Įvairūs Dungeons & Dragons leidimai yra laimėję daug Origins apdovanojimų, įskaitant apdovanojimą už visų laikų geriausias vaidmenų žaidimų taisykles 1977 m., geriausias geriausias vaidmenų žaidimų taisykles 1989 m. ir geriausią 2000 m. vaidmenų žaidimą.

D&D sistema buvo panaudota kuriant daug kompiuterinių žaidimų, tokių kaip Neverwinter Nights ir Bladur‘s Gate bei jų tęsinius.

Sistema

Naujausią taisyklių variantą sudaro trys pagrindinės taisyklių knygos: Žaidėjo knyga (Player‘s Handbook), Požemio Meistro knyga (Dungeon Master‘s Guide) ir Pabaisų knyga (Monster Manual). Kitose knygose, tokiose kaip Kario knyga (Complete Warrior) yra papildomų taisyklių ir veikėjų kūrimo galimybių, kurias galima naudoti Meistrui leidus. Naujokams išleista sutrumpinta taisyklių versija Žaidimo pagrindai (Basic Game).

Veikėjo kūrimas ir tobulėjimas

Pirmiausiai nustatomos kiekvieno veikėjo sugebėjimų vertės - Jėga (Strength), Vikrumas (Dexterity), Sveikata (Constitution), Protas (Intelligence) (sugebėjimas mąstyti, mokytis ir atsiminti), Išmintis (Wisdom) (sugebėjimas priimti teisingus sprendimus) ir Įtaiga (Charisma). Sugebėjimų reikšmės gali būti nustatytos dviem būdais: kiekvienai jų metant po 4 šešiasienius kauliukus ir pasirenkant trijų aukščiausiųjų reikšmių sumą arba perkant savybes už taškus. Po to žaidėjas pasirenka rasę (pvz., žmogus, elfas, pusorkis arba dvorfas) bei veikėjo klasę (pvz., kovotojas, burtininkas, pėdsekys arba žynys). Nuo rasės ir klasės priklauso, ką veikėjas moka daryti geriausiai. Be to žaidėjas savo veikėjui dar parenka papildomus įgūdžius (skills) ir sugebėjimus (feats). Tai pat pasirenkamas gyvenimo kelias (alignment), nusakantis veikėjo moralinę ir etinę pasaulėžiūrą.

Žaidimo metu nugalėję priešą ar atlikę sudėtingą užduotį, veikėjai gauna patirties taškų (experience points). Surinkę tam tikrą šių taškų skaičių veikėjai pasiekia aukštesnį lygį ir tobulėja: didėja jų pagrindiniai sugebėjimai, galima išmokti naujų įgūdžių, savybių. Veikėjai žaidimo metu taip pat gali uždirbti (arba prarasti!) turtų ir šlovės, keisti gyvenimo kelią ar pridurti naujų veikėjo klasių.

Žaidimo eigoje skirtingi veikėjai vis labiau specializuojasi atlikti skirtingas funkcijas, todėl žaidimas orientuotas į darbo pasidalijimą ir darnią komandinę veiklą.

Mechanika

Žaidime naudojami standartinio D&D rinkinio kauliukai: d4 (ketursieniai), d6 (šešiasieniai), d8, d10, d12, d20 ir d100 (du d10 kauliukai procentiniams metimams). Sisteminiams metimams naudojamas beveik vien tik d20, kitų kauliukų imamasi tik nustatyti tam tikrų ginklų žalą ar tam tikrų kerų poveikį.

Sudėtingų veiksmų sėkmė nustatoma specialiomis taisyklėmis: d20 kauliuku stengiantis išmesti rezultatą lygų arba didesnį už nurodytą skaičių. Šį skaičių gali įtakoti pačios įvairiausios žaidimo sąlygos, pavyzdžiui, veikėjo sugebėjimai ir užduoties sunkumas. Antrajame taisyklių leidime veikėjas turėjo savo „charakteristiką": THAC0 (to hit armor class 0), nuo kurios priklausydavo, kiek jis turi išmesti, kad atliktų paprastą veiksmą, o dėl įvairių aplinkybių šiam metimui būdavo taikomos baudos arba priedai. Trečiajame taisyklių leidime visų veiksmų sėkmė nustatoma metant d20 kauliuką su savybės pataisomis arba įgūdžiu prieš nustatytą skaičių. Sudėtingumo klasę nustato meistras, pvz., paprastų veiksmų sudėtingumas būna 10 - tai, ką vidutinis, nepatyręs veikėjas gali atlikti su 50% sėkmės tikimybe; didvyrių verti veiksmai paprastai turi sudėtingumą 15, 20 ar net dar aukštesnį.

Veiksmo vieta ir laikas

Žaidimo Meistrai gali patys kurti savo nuotykius ir kampanijas arba įsigyti oficialius leidinius. DnD žaidimo pasauliai patys įvairiausi: fantasy VŽ klasika tapę Forgotten Realms ir Greyhawk, fantasmagoriškasis Planescape, fantasy siaubo pasaulis Ravenloft, steampunk elementų turintis Eberron ir kiti. Atviros licencijos dėka ne tik teises į DnD turintys „Wizards of the Coast", bet ir daug kitų kompanijų leidžia knygas, kurias naudojant galima žaisti pagal DnD taisykles. Nors šiose knygose taisyklės būna paprastai daugiau ar mažiau pakeičiamos, dažniausiai būna paliekama galimybė žaisti pagal jas, naudojant „klasikinius" veikėjus iš tradicinio DnD.

Įdomybės

Pasak BBC naujienų pranešimo, šiuo metu visame pasaulyje yra apie 20 milijonų D&D žaidėjų, o jo knygų ir įrangos pardavimai siekia per 1 mlrd. JAV dolerių.

Fantasy rasės žaidime buvo įkvėptos J.R.R.Tolkien‘o kūrybos, magijos sistema - Jack‘o Vance‘o apsakymų ir romanų ciklo The Dying Earth. Gyvenimo kelio sistema buvo sukurta remiantis Poul Anderson‘o romanu Trys širdys ir trys liūtai (Three Hearts and Three Lions).

Nuorodos

Straipsnis parengtas naudojant Wikipedia medžiagą pagal GNU Free Documentation License licencijos sąlygas.