Ars Magica

Autorius:
Jonathan Tweet, Mark Rein-Hagen
Leidėjas: Lion Rampant, White Wolf, Wizards of the Coast, Atlas Games
Išleidimo metai: devintojo dešimtmečio pabaiga
Žanras: Viduramžių fantasy
Sistema: Ars Magica, d10 principu su išplėtota magijos sistema

Ars Magica - tai vaidmenų žaidimas, kurio veiksmas vyksta Mitinėje Europoje, idealizuotoje (arba kvazi-istorinėje) XIII a. Europos versijoje. Žaidimas sukasi apie burtininkus ir jų pagalbininkus. Žaidimą sukūrė Jonathan Tweet ir Mark Rein-Hagen devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Ars Magica buvo vienas pirmųjų „trupės principo" pavyzdžių, kai žaidėjai dalijasi atsakomybe, kurdami žaidimo pasaulį ir istoriją. Remiantis šiuo principu kiekvienam žaidėjui suteikiama galimybė pabūti Istorijos Vadovu (Žaidimo Meistru), ir kiekvienas žaidėjas turėtų turi po keletą veikėjų, todėl jei pagrindinis personažas nenori imtis tam tikro darbo (pvz., jis tuo metu užsiėmęs tyrimais), galima žaisti kitu personažu. Pastarosiose žaidimo redakcijose komandinis meistravimo principas nebeakcentuojamas, o paskutiniame (penktajame) leidime pateikiamas knygos gale kaip pasirenkamas žaidimo būdas. Dauguma žaidėjų grupių renkasi labiau tradicinį meistravimo būdą su vienu ŽM arba vienu pagrindiniu ŽM ir keliais pagalbiniais ŽM, vedančiais šalutinius nuotykius.
Vardan istorinės atmosferos, žaidime daug kur naudojama viduramžių lotyniškas alfabetas ir skaitmenys.

Istorija

Pirmuosius du leidimus išleido Lion Rampant Games. Paskutiniojo dešimtmečio pradžioje Ars Magica teises įsigijo White Wolf Game Studio, Rein-Hagen įkurta įmonė. White Wolf išleido trečiąjį leidimą, kuriame buvo gerokai išplėstas pasaulio aprašymas bei periferinės taisyklės, nekeičiant pagrindinių taisyklių. White Wolf taip pat išleido daug papildymų, kuriuose smulkiai aprašomi konkretūs Europos regionai arba pristatomos nuotykių istorijos. Ars Magica vėliau buvo parduota Wizards of the Coast, kurie savo ruožtu išleido keletą papildymų, bet prieš pat ketvirtąjį leidimą pardavė teises Atlas Games. Pastaroji kompanija išleido ketvirtąjį leidimą ir nuo to laiko leido naujus informacinius leidinius.
2004 m. Atlas Games išleido penktąjį žaidimo leidimą su dideliais sistemos, ypač kautynių sistemos ir veikėjo kūrimo, pakeitimais. Penktasis Ars Magica leidimas laimėjo Origins apdovanojimą kaip geriausias 2004 m. vaidmenų žaidimas.
Ars Magica turi daug panašumų su White Wolf kompanijos vėliau sukurta Storyteller sistema (abi sistemas kūrė tas pats asmuo). Be to White Wolf kompanijos Mage: The Ascention žaidimas buvo kuriamas kaip „Ars Magica šiuolaikiniame pasaulyje", ir gamybos procese trečiojo Ars Magica leidimo taisyklės buvo smarkiai pakeistos vardan pasaulių suderinamumo.

Veiksmo vieta ir laikas

Mitinė Europa - tai XIII a. Europa. Geografija ta pati, ir pasaulietinė (nemagiška) politika beveik identiška. Tačiau „viduramžių paradigma" - liaudies įsitikinimai ir prietarai - tikra tiesa: laumės grobia, o kalnuose gyvena slibinai.
Žaidėjai vaidina Magus (Magi) bei Kovotojus (Champions). Kovotojai - tai tam tikrus sugebėjimus turintys ne magai (kariai, medkirčiai, kaštelionai ir t.t.), padedantys burtininkams tvarkyti jų reikalus, kadangi dėl magijos studijų Magai dažniausiai atsiriboja nuo pasaulietinių žmonių. Be to, kiekvienas žaidėjas gali valdyti tam tikrą skaičių Grogų (įgudusių valstiečių). Burtininkai gyvena tvirtovėse (Covenants), kurias dažniausiai statosi galios vietose. Šios tvirtovės - Magų namai, bet burtininkai nesėdi ten užsidarę visą laiką, o kartais keliauja po visą Magišką Europą.

Hermio Brolija
Magai priklauso vienam iš Hermio Brolijos koledžų. Hermio Brolija - tai organizacija, įkurta burtininko Bonisagaus, kuris atrado tinkamą būdą aprašyti magiją, tokiu būdu suteikdamas magams galimybę dalytis informacija ir Parma Magica, magišku skydu, leidžiančiu magams pasitikėti vieniems kitais (bent kažkiek). Nepriklausantys brolijai magai privalo rinktis tarp narystės organizacijoje ir mirties.
Broliją sudaro Tribunolai (Tribunals), kontroliuojantys didelius šalies dydžio regionus. Kas septynerius metus, kiekvieno Tribunolo valdomos teritorijos magai susirenka į sueigą, taip pat vadinamą Tribunolu, kur brolijai pristatomi nauji magai ir sprendžiami ginčai, kurių nepavyksta išspręsti tvirtovių ribose. Kas 33 metus visi Tribunolai siunčia savo atstovus į Didįjį Tribunolą (Grand Tribunal).

Galios sferos
Mitinę Europą įtakoja keturios „galios sferos":

Dieviškoji sfera
Abraomo religijų Dievas ir jo pasiuntiniai Žemėje. Dieviškoji sfera priešinasi magijai, todėl dieviškose vietose (miestuose ir bažnyčių apylinkėse) magijos galia silpnėja.

Pragaro sfera
Šėtonas ir jo pasekėjai. Viduramžių kontekste ši sfera apima visą blogį pradedant Šėtonu ir baigiant ligomis bei blogu kvapu. Nors Hermio Brolija atsisako viešai įvardinti pragaro būtybes kaip savo priešus (vengdami išprovokuoti jų pyktį), bet savo įstatymais apibrėžia, kad „sąjungininkais jie niekada netaps". Kur stiprios pragaro jėgos, magija silpna, tačiau magams gundyti egzistuoja ir pragariška, paprastai labai galinga, magija. Raganaujantys magai išmetami iš brolijos ir medžiojami.

Fėjų sfera
Tradicinių pasakų būtybės - kaprizingos ir dažnai piktavalės. Tačiau jų tyrinėjimas gali būti naudingas, nes magija fėjų teritorijose galingesnė. Magams leidžiama bendradarbiauti su fėjomis, tačiau prisakyta vengti užsitraukti jų rūstybę, idant nesukeltų pavojaus savo kolegoms.

Magijos sfera
Paslaptinga ir neištyrinėta pasaulio galia, kuria manipuliuodami magai kuria savo kerus.
Be to, trečiajame leidime pasirodė „proto sfera". Protas buvo susietas skepticizmu ir išsimokslinimu, o jo „racionalioji" aura mažindavo kitų keturių sferų poveikį. Šis pokytis buvo labai kontroversiškas ir vėlesniuose leidimuose jo buvo atsisakyta.

Sistema

Žaidimo sistema remiasi dešimtsieniais lošimo kauliukais. Atliekant veiksmą, prie atitinkamo įgūdžio pridedamas vienas iš aštuonių veikėjo atributų ir metamas dešimtsienis kauliukas. Jei veiksmo pasekmė yra paprasčiausia sėkmė arba nesėkmė, tai kauliuko metimo rezultatas pridedamas prie sumos. O jeigu yra ypatingos sėkmės tikimybė, ir iškrenta vienetas, kauliukas metamas dar kartą, o gautas rezultatas dvigubinamas. Jei veiksmas atliekamas stresinėje situacijoje, nulis laikomas nuliu (o ne dešimtuku), ir metami vienas ar daugiau nesėkmės (botch) kauliukų. Jei bent metant nesėkmės kauliukus iškrenta bent vienas nulis, veikėjui kritiškai nepasisekė. Kitu atveju, metimo taškų suma lyginama su veiksmo sudėtingumo lygiu, ir veiksmas pavyksta jei suma lygi arba didesnė.
Svarbiausia žaidimo dalis - magijos sistema. Yra 15 Menų (Arts), kurie skirstomi į 5 Metodus (Techniques) ir 10 Formų (Forms). Metodai yra tai, kas daroma, o Formos - objektai, kuriems ar su kuriais tai daroma. Tai kartais vadinama „Veiksmažodžio/Daiktavardžio" magijos sistema. Menų pavadinimai lotyniški.
Tokiu būdu Creo Ignem kerai sukuria ugnį (bei įprastus ugnies efektus - karštį arba šviesą), Perdo Ignem keru galima sumažinti temperatūrą kambaryje. Perdo Imaginem keras suteikia nematomumą, panaikindamas kerėtojo atvaizdą. Rego Aquam keru galima vandeniui suteikti neįprastą, bet natūralią formą (pvz., sukurti vandens stulpą), o Muto Aquam paversti vandenį, tarkim, aliejumi arba vynu ir t.t. Mago įgūdis kerint - tai atitinkamo Metodo ir Formos verčių suma.
Jei kerint naudojamas daugiau nei vienas Metodas ar Forma, susiduriama su minimalaus reikalavimo sąlyga: naudojama mažiausia Technikos ar Formos vertė. Pavyzdžiui, norint paversti žmogų akmeniu, reikės naudoti Muto metodą ir Corpus bei Terram formas: žaidėjui teks sudėti veikėjo Muto vertę su mažesniąja iš Corpus ir Terram verčių.
Derindami šiuos metodus ir formas magai gali gauti bet kokį pageidaujama efektą ir spontaniškai jį sukerėti. Tačiau spontaniškai kerint dažnai susiduriama su griežtais galios, kurią gali sugeneruoti magas, apribojimais, todėl burtininkams pravartu išmokti pageidaujamo efekto kerus.
Magija šioje žaidimo sistemoje laikoma rimtų studijų objektu: magams tenka daug laiko praleisti laboratorijose ruošiant naujus kerus ir magiškus gėralus bei gilinant Menų žinias. Žaidimo sistema aprašo magijos tyrimų taisykles.

Nuorodos

Atlas Games Ars Magica puslapis
Project: Redcap internetinė Ars Magica bendruomenė

Straipsnis parengtas naudojant Wikipedia medžiagą pagal GNU Free Documentation License licencijos sąlygas.