Amber Diceless Roleplaying Game

Autorius: Erick Wujcik
Leidėjas: Phage Press, Guardians of Order
Išleidimo metai: 1991
Žanras: Fantasy
Sistema: Custom (tiesioginis statistikų palyginimas be kauliukų)

Amber Diceless Roleplaying Game (arba trumpiau, Amber DRPG) - tai Erick Wujcik sukurtas ir parašytas vaidmenų žaidimas, kurio veiksmas vyksta Roger Zelazny „Ambero kronikų" ciklui sukurtoje visatoje. Žaidime konfliktų sprendimui ar žaidėjų veiksmų sėkmei nustatyti nenaudojami kauliukai. Vietoje to situacijos sprendžiamos naudojant paprastą savybių palyginimo sistemą, ir žaidėjams bei Žaidimo Meistrui nupasakojant savo veiksmus.

Amber DRPG buvo sukurta 1980 m. ir labiau nei kiti to laikmečio žaidimai buvo orientuota į veikėjų santykius bei vaidinimą. Dauguma žaidimo veikėjų - tai dviejų daugialypės Ambero visatos valdančiųjų klasių atstovai. Jie tiek fiziškai, tiek dvasiškai žymiai stipresni ir tobulesni už parastus žmones, geriau išmano kovos ir magijos menus. Tai reiškia, kad veikėjams gali pasipriešinti tik jų pačių šeimų nariai. O pastarasis faktas sukuria nemažai įtarimų ir intrigos.

Istorija  

1991 m. "Phage Press" išleido pirmąją žaidimo knygą, apimančią pirmuosius penkis R. Zelazny ciklo romanus („Korvino ciklą") ir kai kurias detales iš kitų penkių romanų („Merlino ciklo"). Kai kurie rašytojo sukurtos visatos elementai buvo pakeisti, suteikiant žaidėjams daugiau pasirinkimų. Pavyzdžiui psichinės veikėjų galios gerokai stipresnės už aprašytąsias knygose.

1993 m. buvo išleistas taisyklių papildymas Shadow Knight. Čia pateikti likusieji Merlino romanų elementai, straipsniai apie žaidimą, statistikos naujiems personažams kurti ir seniesiems papildyti bei visų dešimties knygų turinio santraukos.

Buvo pažadėta išleisti ir trečiąją knygą, tačiau ji taip ir nepasirodė, nors buvo priimami netgi išankstiniai užsakymai. 2004 m. Amber DRPG leidybos teises įsigijo Guardians of Order kompanija, kuri perėmė žaidimo pardavimus ir paskelbė ketinanti išleisti naują žaidimo redakciją. Dvi esamos knygos šiuo metu nebespausdinamos, bet jas galima įsigyti ir atsisiųsti PDF formatu.

Veiksmo vieta ir laikas  

Žaidimas vyksta daugialypėje visatoje, aprašytoje Roger Zelazny „Ambero kronikose". Trumpai, Ambero visata susideda iš Ambero, miesto viename visatos poliuje, kur yra Labirintas, Tvarkos simbolis, Chaoso rūmų, pasaulių rinkinio kitame visatos poliuje, kur yra Logrusas, Chaoso apraiška, bei Bedugnė, realybės pradžia bei pabaiga, ir aplink juos esančio Atspindžio, visų įmanomų visatų (atspindžių) sankaupos. Abiejų polių gyventojai, Labirinto ir/arba Logruso pagalba gali keliauti per Atspindį.

Žaidėjai vaidina pagrindinių knygų personažų - Ambero valdančiosios šeimos arba Chaoso rūmų gyventojų - vaikus. Tačiau galima žaisti ir pačius Ambero princus. Žaidėjai taip pat gali pamėginti vaidinti Korvino vaikus ir žaisti į Amberą panašiame mieste Korvino visatoje.

Sistema

Atributai Amber DRPG veikėjams apibūdinti naudojami keturi atributai (attributes): Psichika (Psyche), Jėga (Strength), Ištvermė (Endurance) ir Kariavimas (Warfare).

Psichika naudojama valios ir magijos savybėms, jėga - jėgai ir kovai be ginklų, ištvermė - ištvermei, o kariavimas - ginkluotai kovai nuo dvikovų iki vadovavimo armijoms.

Atributai gali svyruoti nuo -25 (įprastas žmogaus lygis), iki -10 (įprastas Chaoso rūmų gyventojo lygis), 0 (įprastas Ambero gyventojo lygis) ir dar aukščiau be apribojimų. Vertės virš 0 „ranguojamos": aukščiausia vertė gauna pirmą rangą, antra pagal dydį gauna antrą rangą ir t.t. Veikėjas, kurio tam tikra savybė yra pirmo rango, laikomas gerokai pranašesniu už veikėją, kurio ta pati savybė yra antro rango, net jei vertės skiriasi labai nedaug.

Veikėjo savybių vertės perkamos aukcione veikėjo kūrimo metu. Žaidėjai gauna po 100 veikėjo taškų ir iš eilės siūlo kiekvieno atributo kainą. Skirtingai nuo įprasto aukciono, pasiūlyta kaina negrąžinama. Jei vienas žaidėjas pasiūlo 65 taškus už Psichiką, o kitas laimi aukcioną, pasiūlęs 66 taškus, tai veikėjas, kurio psichika 66, bus „pranašesnis" už veikėją, kurio psichika 65, net jei skirtumas tėra vienas taškas. Po aukciono žaidėjai gali paslapčia sumokėti papildomų taškų ir padidinti savo rangą, bet tokiu būdu galima padidinti tik esamo rango vertę. Be to, veikėjas, kurio rangą buvo nupirktas aukcione, laikomas pranašesniu už veikėją, kuriam rangas buvo nupirktas po aukciono.

Aukcionas simbolizuoja karaliaus Oberono palikuonių konkurencijos „istoriją" ir padeda veikėjams geriau pažinti vienas kitą. Nuo Aukciono prasideda veikėjų kova dėl autoriteto.

Galios
Amber DRPG žaidime veikėjai gali naudotis galiomis (powers) aprašytomis „Ambero kronikose": Labirintu, Logrusu, pavidalo keitimu, kortomis bei magija. Veikėjas, perėjęs labirintą, gali pasiekti bet kurį Atspindžio pasaulį ir ten manipuliuoti tikimybėmis. Veikėjai, įvaldę Logrusą, gali ištiesti jo ūsus ir taip perkelti save arba kitus objektus per Atspindį. Pavidalo keitėjai gali keisti savo fizinę formą, o kortų meistrai kurti Kortas, kurių pagalba galimas psichinis bendravimas ir kelionės. Aprašyta trejopa magija: Galios žodžiai (Power Words) greitam, bet nedideliam poveikiui, Kerai (Sorcery) (paruošti kerai kaip daugelyje kitų žaidimų sistemų) bei Magija (Conjuration) (smulkių objektų kūrimas). Egzistuoja ir sudėtingesnė visų trijų galių forma.

Artefaktai, asmeniniai atspindžiai ir konstruktai
Nors veikėjas Labrinto, Logruso arba Magijos pagalba gali gauti praktiškai bet kokį objektą, žaidėjai gali už veikėjo taškus įsigyti daiktų su tam tikromis savybėmis, pvz., nelūžtantį ar turintį savo asmenybę. Kadangi už tokius daiktus mokami taškai, jie tampa veikėjo istorijos dalimi, ir jų neįmanoma lengvai sunaikinti. Panašiai, veikėjai gali patekti į bet kokį pasaulį, bet už veikėjo taškus gali žinoti arba gyventi pasaulyje, kuris yra (tam tikra prasme) „tikras" ir dėl to naudingas. Shadow knight papildyme aprašyti Konstruktai - artefaktai, susiję su atspindžiais.

Gėrybės ir blogybės
Neišleisti veikėjo taškai tampa gėrybėmis (good stuff) - gera veikėjo sėkme. Žaidėjams taip pat galima (iki tam tiko lygio) išleisti daugiau taškų, nei jie turi. Pastarieji taškai tampa blogybėmis (bad stuff) - bloga sėkme, kurią Žaidimo Meistras turėtų taikyti veikėjui žaidimo metu. Gėrybės ir blogybės taip pat atspindi veikėjo požiūrį į pasaulį: veikėjai su gėrybėmis mato daugialypę visatą kaip gerą, o veikėjai su blogybėmis - kaip priešišką.

Konfliktų sprendimai
Bet kokiame sąžiningame dviejų veikėjų konflikte laimės veikėjas, kurio atitinkamas atributas aukštesnis. Čia reikia atkreipti dėmesį į žodį „sąžiningas": jei veikėjų rangai panašaus dydžio, o silpnesniojo labui veikia kokios nors palankios aplinkybės, tai silpnesnysis veikėjas turi šansą laimėti. Ši idėja vėliau buvo išplėtota John Wick‘o Advantage System sistemoje. Panašiai, jei veikėjų atributų rangai panašūs, silpnesnysis gali mėginti naudojamą atributą, pakeisdamas konflikto prigimtį. Pavyzdžiui, jei du veikėjai eina imtynių, tai naudojamas Jėgos atributas. Tačiau jei vienas iš jų staiga išsitraukia ginklą, teks naudoti Kariavimo atributą, o jei bus bandoma įveikti priešo sąmonę, naudojant galias, konflikto atributas bus Psichika, ir t.t. Šie principai panašūs į eskalacijos (escalation) principą Dogs in the Vineyard vaidmenų žaidime. Jei veikėjų rangų skirtumas didelis, tai kova paprastai pasibaigia anksčiau nei silpnesnysis spėja sureaguoti.

„Auksinė taisyklė"
Amber DRPG pataria Žaidimo Meistrams keisti taisykles savo patogumui, jei reikia, netgi atsisakant ar sukuriant naujų galių bei atributų.

Bendruomenė  

Nepaisant to, kad žaidimas nebespausdinamas, egzistuoja gausi jo fanų scena. JAV, Kanadoje ir Anglijoje kasmet vyksta Ambero suvažiavimai, vadinami Amberkonais (Ambercons). Phage Press taip pat yra išleidusi 12 Amber DRPG skirto žurnalo Amberzine numerių.

Įdomybės  

Taisyklių knygoje yra visų vyriausiųjų Ambero gyventojų Kortų portretai. Korvino kortos portretas atliktas kiek kitokiu stiliumi ir yra labai panašus į Roger Zelazny veido bruožus.

Nuorodos

Phage Press - Amber RPG leidėjas.
Westray - Amber DRPG fanų tinklapis  

Straipsnis parengtas naudojant Wikipedia medžiagą pagal GNU Free Documentation License licencijos sąlygas.