Karmagiai festivalyje "Mėnuo Juodaragis"

Gavome pakvietimą pademonstruoti "Karius ir Magus" festivalyje "Mėnuo Juodaragis" 2018.18.23-26.
Surengėme dvi žaidimų sesijas šeštadienį (08.25) ir sekmadienį (08.26).
Dviems grupėms pravedėme žaidimus po ~4 val. nuotykių.

Abi sesijos buvo vestos vienodu scenarijumi.

Įžanga į nuotykius...

Moznūro miško elfų vyriausias žynys Konraadjas stipriai sunerimęs. Už jo valdų šiaurėje gyvenusios negausios stabmeldžių urvažmogių gentys buvo suvienytos Netmeršino, tikro didurvažmogio, savo geležiniu kumščiu priverstusio kitų genčių vadelius pripažinti jo viršenybę. Nuolatiniai susirėminai su tais laukiniais nebuvo labai skausmingi, bet susivieniję dėl bendro tikslo jie gali sukelti labai didelių nemalonumų, dėl savo itin karingo būdo. Reikia užbėgti galimiems nemaloniems įvykiams į priekį...

Nieko nelaukęs Konraadjas susisiekė su tolimais giminaičiais iš vakarų - miesto elfais. Pastarieji yra pagarsėję savo tiesos, šviesos ir meno išieškojimais, o taip pat kaip puikūs neatrastų žemių tyrinėtojai. Miesto elfai, kaip tik nuvarginti nesibaigiančių karų už šviesos miestą rytuose su kalnų dvorfais, mielai sutiko atvykti ir padėti savo miško broliams - nuraminti ir atnešti tikrą kultūrą į gūdų urvažmogių girių glūdumą.

Šviesusis Brunoaijas (miesto elfų delegacijos vyresnysis) su ginkluota palyda vyksta į artimiausią prūskų klano urvažmogių vaduko Netmeršino įtvirtintą gyvenvietę. Tikslas paprastas - reikia jį šviesos ir tiesos galia įtikinti ir palenkti savon pusėn, kad leistų skleisti šviesą urvažmogių žemėse ir netrukdyrų keliauti po šias stabmeldžių girias.

Atvykęs pas Netmeršiną į jo tvirtovę, Brunoaijas sėkmingai gavo paties urvažmogių vado leidimą klajoti po urvažmogių žemes ir bendrauti su urvažmogiais, skleidžiant elfiškas tiesas ir kultūrą.

Brunoaijas ir jo ginkluota palyda pradeda savo žygį po miškus, dykras ir neišbrendamas pelkes, ieškodami prūskų gyvenviečių, siekdami nuraminti jų karingą būdą ir atvesti į šviesą...

Plačiau forume |->.