Paskutinis gimtadienis
Cathy

Skiriama tik Meistro akims - istorijos esmė yra atomazgos netikėtumas, tad žaidėjai neturėtų iš anksto nutuokti, kame šio gluminančio pasakojimo "vinis".

Šis scenarijus skirtas vienkartinei sesijai ir yra pritaikytas žaidėjams, jau pažįstamiems su Vampire the Masquerade © White Wolf. Jis paruoštas keturiems PC, tačiau galima lengvai vieną kitą atimti ar pridėti. Būrio ductus (vadas) ir Šventikas yra būtini personažai. Personažo lytį Pasakotojas gali keisti kaip tinkamas, svarbiausia, kad būtų išlaikytos (ar sukurtos naujos) personažų sąsajos, tokios kaip giminystės ryšiai, simpatija, draugystė, naudos siekimas ar kt.

Pasakojimo tikslas yra priversti žaidėjus pajusti kokie pažeidžiami ir neužtikrinti savo padėtimi yra "galingieji" Tamsos pasaulio nemirėliai. Nuo pat pasakojimo pradžios pabrėžiama pasikeitusi veikėjų padėtis - dar vakar jie buvo daug žadantys jaunuoliai, kurių laukė nuostabi ir aprūpinta ateitis, tačiau per vieną vienintelę naktį viskas apsivertė aukštyn kojomis. Ir tai dar ne viskas.

Veiksmas vyksta Stokholme, Švedijoje. Visi veikėjai yra švedų jaunuoliai (18-20 m.). Išties vieta jokios reikšmės scenarijui neturi - Pasakotojas gali savo nuožiūra pasirinkti bet kokią šalį, svarbu, kad figūruotų du miestai, esantys netoli vienas kito.

Tinkamiausias veiksmui metų laikas - šaltasis sezonas, kai naktys ilgos. Tai leidžia istorijos pradžioje PC paspėlioti, ryte ar vakare jie pabudo, tai yra, lauke jau tamsu, ar dar tamsu. Kuo labiau žaidėjai įsijaus į "tipinį ką tik embreisintų fledglingų scenarijų", tuo bus įdomesni jų išgyvenimai istorijos eigoje, kai ims aiškėti, jog reikalai kur kas labiau komplikuoti.

VEIKĖJŲ PRIEŠISTORĖ - TIKROJI TIESA (tik Pasakotojui!)

Tai, ko PC net neįtaria.

Iš tikrųjų veiksmas vyksta 1995 - dešimčia metų vėliau, nei pasakyta žaidėjams. Tikroji jų istorija susiklostė labai panašiai - švenčiant Gretos dvidešimtmetį jaunimas patraukė kaimynų dėmesį, nes labai triukšmavo ir trukdė ritualui. Kaimynai buvo Sabbato Kainitai, ir taip smagioji kompanija tapo shovelheadais (šioje istorijoje Stokholmas yra Sabbato miestas).

Metus kitus jaunuoliai buvo slapstomi. Geriausi draugai sudarė savo būrį ir svarbiausios savo gyvenimo nakties garbei pasivadino Gimtadieniniais. Butelis, iš kurio Greta laistė degtinę, ir torto peilis tapo būrio Vaulderie įrankiais.

Prabėgus keliems metams paaiškėjo, jog Gretos ir Arvydo tėvai prarado viltį surasti dingusius vaikus ir grįžo atgal į Malmę. Gimtadieniniai Gretos iniciatyva persikraustė ten, kur gimė jų būrys - Šventikė Tzimisce norėjo būti arčiau savo žemės. Beje, Gretos meškiukas yra prikimštas namų žemės - jei kartais tektų nakvoti kur nors kitur, o senasis šeimos draugas šuo Mikis yra Gretos gulas.

Po truputį Gimtadieniniai įgavo patirties ir 1995 m. Vyskupas Oliveris drauge su kitais dviem būriais pasiuntė juos užmušti galingo Setitų klano Senojo, atsikrausčiusio į Upsalą. Du pirmi būriai žuvo vietoje, o Gimtadieniniai buvo pagrobti. Setitas, Suleimanas Al Ahdi (Nature: Deviant, Demeanor: Trickster), nusprendė pasilinksminti ir, "perskaitęs" Kainitų atsiminimus, pakeitė jaunuolių atmintį, "ištrindamas" paskutiniuosius 10 metų (Auspex, Dominate). Be to, visi keturi įtikinami, kad Lasombros (Karen ir Arvydas) turi atspindžius, tačiau vaizdas, kurį jie mato veidrodžiuose, yra tas, kurį matė Setitas - paišini veidai, purvini drabužiai ir susivėlę plaukai (personažams persirengus ir nusiprausus, atspindys nebeatitinka tikrovės).

Tuomet Setitas grąžina Gimtadieninius į prieglobstį Stokholme ir nusiteikia smagiam spektakliui. Vienas iš Al Ahdi pagalbininkų persikraustymo metu "iščiulpia" Mikį - gulo kraujas skanus, be to, niekas nebeloja.

Žaidimo eigoje Suleimanas duoda PC atitinkamas instrukcijas ir seka juos iš tolo, su pasimėgavimu tyčiodamasis iš Sabbato. Patys PC neturi šansų jį pastebėti - toks šaunus Setito Obfuscate.

Įdomiausia istorijos dalis prasideda tuomet, kai Gimtadieniniai desperatiškai ieško Kamarilos princo, bėgioja nuo taikaus Malkavianų antitribų būrio narių, Suleimano pristatytų kaip žiauraus Kamarilos Šerifo komanda, ir, po truputį grįžtant atminčiai, jaučiasi vis labiau sutrikę.

Klubo savininkas Sovažas yra Toreadoras antitribu, neseniai turėjęs romaną su klano kolege Hana, o Saulytė yra jo naujoji childe, labai smarkiai nuo nudegimu nukentėjusi mergina, išvaizda primenanti tipinį Nosferatu. Jis nieko nežino apie Gimtadieninių užduotį.

Malkavianas antitribu Andresas yra iš būrio, teikiančio informaciją tiesiogiai Tzimsice Vyskupui Oliveriui. Andersas gerai informuotas, todėl be galo nustemba išvydęs Gimtadieninius Stokholme, kai šie, jo žiniomis, turėtų būti Upsaloje.

VEIKĖJŲ PRIEŠISTORĖ (ŽAIDĖJAMS)

Visi keturi jaunuoliai draugavo nuo vaikystės - nuo tų laikų, kai dar gyveno Malmėje, kur lankė tą patį vaikų darželį, o vėliau ir vidurinę mokyklą. Vyresnėse klasėse neilgam buvo išsiskyrę - pasiturintys Gretos ir Arvydo tėvai vardan geresnės vaikų ateities persikraustė i Stokholmą. Ryšiai nenutrūko - vasaras paaugliai praleisdavo kartu, o baigę mokyklą visos trys merginos įstojo į Stokholmo Universitetą studijuoti politologijos.

Šiuo metu, ankstyvą 1985-ų pavasarį, Karen ir Hana gyvena Universiteto bendrabutyje, Rytinėje saloje, o Greta ir Arvydas - tėvų name, tyliame žaliame Pietinės salos rajone. Arvydas baiginėja vidurinę, o merginos studijuoja pirmajame kurse.

Karen yra geriausia kurso studentė. Hanai pavyko įstoti tik todėl, kad Karen jai padėjo. Greta prisijungė prie draugių, nes vertina gerą išsilavinimą, tačiau nenori studijuoti menų, idant nesugadintų originalaus savo stiliaus. Hana visada renkasi tuos pačius dalykus, kaip Karen, nes paprastai nusirašinėja nuo draugės, o Greta lanko bet kokias jai įdomias paskaitas, nepriklausomai nuo fakulteto - psichologiją, filosofiją etc.

Gretą erzina jos jaunesnysis brolis, o Arvydas nekenčia vyresniosios sesers. Tiesa, iškilus bet kokiai grėsmei, šeimos vertybės visada nugali jų jausmus. Arvydas ne itin mėgsta Karen, nes ji kategoriška ir pedagogiška, bet jam patinka Hana, nes yra graži ir linksma. Ji išties žavi ir tikrai nekalta, kad tie vaikinai, kurie patikdavo Karen ar Gretai, galų gale imdavo "kabinti" ją. Pati Hana iš moteriško solidarumo niekada netęsia bendravimo su buvusiais draugių vaikinais.

Visi keturi jaunuoliai vienas kitam yra patys artimiausi žmonės pasaulyje, tad, galima sakyti, neturi tarpusavyje jokių paslapčių.

ĮŽANGA

Vakarykštis gimtadienis buvo pats smagiausias metų vakarėlis, ne mažiau! Pradėjom geriausių draugų būrelyje ir apie vidurnaktį jau buvome kaip reikiant įsisiūbavę - net kaimynai ėmė baladotis į duris, reikalaudami tylos. Mes pakvietėme juos prisijungti ir tada prasidėjo tikrų tikriausias siautulys: šampanas per kraštus, šokiai pokiai, visokiausios linksmybės. Miglotai atsimenu, kaip mėtėme jubiliatę iki pat lubų, o ji šaukė: "Dvidešimt metų būna tik kartą gyvenimeeeee!", maukė degtinę tiesiai iš butelio ir skrydžio į palubius momentais vis mėgino šliūkštelėti baltosios kvatojantiems svečiams į burnas...

Užtat šįryt mane prižadino siaubingas troškulys. Troškulys ir galvos skausmas. Ką ten galvos, atrodo, kad visus vidurius plėšia iš pilvo laukan. Kol kas kambaryje tvyro tamsa, bet aš galiu įsivaizduoti, ką pamatysiu, kai atitrauksiu žaliuzes - stirtą neplautų indų, alkoholiu sulaistytą svetainės kilimą, ir kas nors būtinai bus perbraukęs per sieną tortuotais pirštais. Gal pavyks prižadinti kitus ir bent kiek apsitvarkyti, kitaip grįžę tėvai mane užmuš.

Jei tik šitas klaikus troškulys manęs nepribaigs anksčiau...

Istorija prasideda...

...Tuo, kad vienas po kito veikėjai pabunda - iš eilės pagal savo Humanity. Iš pradžių atsikelia Karen, Greta ir Arvydas. Juos pasitinka aklina tamsa.

Visi atsimena, jog vakar šventė Gretos dvidešimtmetį ir žaidėjai turėtu įsivaizduoti, jog bloga savijauta - skausmas, varstantis kūną, ir begalinis troškulys - yra pagirios.

Metageimiškai, be abejo, visi mato savo veikėjų statistikas, tai yra, kad jie vampyrai, todėl tiki, jog kažkas (tikėtina, "kaimynai") šią naktį pavertė visus nemirėliais. Klanų ir kartų vietoje tėra "?", nes tų dalykų veikėjai dar neišmano, tačiau galias po truputį, žaidimui judant į priekį, ima nujausti ir naudoti.

Tie, kurie ieško šviesos jungiklio, kliuvinėja tamsoje už kažkokių daiktų. Uždegus šviesą, visiems atsiveria klaikus vaizdas: visa, kas dūžta, sukulta į šipulius, - indai, smulkesni daiktai, stikliniai paviršiai ir veidrodžiai, - baldai sulaužyti, ant sienų ir grindų rudos dėmės. Daug butelių šukių. PC drabužiai taip pat sudarkyti, tačiau kūnai sveiki (tik purvini).

Langai užtrauktomis užuolaidomis ir aklinai uždaryti langinėmis iš išorės - štai iš kur aklina tamsa. Kas nors būtinai pasižiūri pro langą - lauke taip pat tamsu. Greta panikuoja, nes šiandien apie pietus grįžta tėvai - kaip viską greitutėliai sutvarkyti? Po kiek laiko paaiškėja, kad jau septynios vakaro, o tėvų dar nėra. Niekur nematyti ir šuns Mikio (vėliau jis randamas kieme, bekraujis ir, natūraliai, nebegyvas).

Namo išplanavimas: apačioje virtuvė ir svetainė, atskirti pertvara, antrajame aukšte trys miegamieji - Arvydo, Gretos ir tėvų. Abiejuose aukštuose yra po vonios kambarį. PC atsibunda svetainėje ir netrukus atranda, kad nusiaubti visi namai, ne tik didysis kambarys.

Užsukę už pertvaros, PC atsiduria košmare: viduryje virtuvės sėdi du žmonės, pririšti prie kėdžių suglaustomis nugaromis. Panašu, jog abu be sąmonės ar mirę. Trečias kabo ant lempos kablio žemyn galva, iš jo lėtai kapsi kraujas. Ketvirtas prikaltas prie grindų virtuvės kampe. Šalia jo sukniubęs Hanos lavonas. Garintos džinsinės medžiagos sijonėlis ir žydras megztukas virtę tamsiai rudais nuo didžiulių sukrešėjusio kraujo dėmių.

Be abejo, Hana netrukus pabunda. Visi PC mėto frenzy check, nes patalpoje stiprus šviežio kraujo kvapas, ir neilgai trukus pasimaitina.

Šokas, suvokus, kad jie vampyrai, netrukus praeina. Apžiūrėję aukas, PC nustato, kad visų veidai neatpažįstamai sudarkyti.

Paprastai šiuo momentu prasideda svarstymai ir diskusijos tarp PC, ką gi toliau daryti. Jei kas nors paskambina i policiją, Pasakotojas gali pasirinkti, ar budintis palaikys skambutį pokštu, ar atsiųs prie namo patrulį. Bet kuriuo atveju, iki prasidedant aktyviems veiksmams (tokiems, kaip kelionė į lauką, ar pan.), netikėtai pasigirsta delikatus kosčiojimas.

Naujasis draugas ir pagalbininkas

Elegantišku juodu kostiumu vilkintis Suleimanas Al Ahdi žaidžia sidabriniu torto peiliu, atsirėmęs i stalą, ant kurio stovi per stebuklą išlikęs sveikas tuščias degtinės butelis (jei PC domėsis šiais daiktais, galbūt pajus, kad jie yra kažkuo svarbūs - iš tiesų tai Gimtadieninių būrio Vaulderie įrankiai).

Suleimanas papasakoja vakar neplanuotai atsidūręs Pietinėje saloje ir paryčiais ieškojęs prieglobsčio. Jo dėmesį patraukė sandarios langinės. Tokiu būdu ponas Al Ahdi netikėtai tapo tragedijos liudininku - keturi niekuo dėti jaunuoliai prievarta patyrė embrace transformaciją ir buvo palikti laukinių, nedorų padarų likimo valiai. Nepaisant didžiulio savo užimtumo, Suleimanas teigia pasidavęs užuojautai (kadaise jį patį prievarta pavertė vampyru) ir pasiūlo PC savo pagalbą.

PC akivaizdu, kad Suleimanas yra daug už juos pranašesnis; jis kelia baimingą pagarbą (maždaug kaip su Presence 3) ir turėtų pelnyti PC pasitikėjimą - nuo to priklauso tolimesnė istorijos eiga. Jo išvaizda primena Asamitų klano atstovą: tamsus gymis, atletiškas kūno sudėjimas, negirdėtas akcentas, užuominos apie kontraktą ar užduotį, dėl kurios tenka trumpai svečiuotis Stokholme, iš po rankogalių retkarčiais šmėkštelinčios arabiškais rašmenimis puoštos apyrankės, pastebėtos kurio nors iš PC, ir, metageimiškai, Obfuscate. Be abejo, žaidėjai neturėtų atvirai tuo spėjimu spekuliuoti.

Suleimanas suteikia gyvybiškai svarbios informacijos: kas yra vampyrai, kas yra Kamarila, kad vienas kitą dabar derėtų vadinti Kindredais, kas yra Sabbatas (bepročiai satanistai, besibazuojantys Gioteborge),  pasidalina spėjimu, jog tikriausiai PC patyrė anarchų iš netolimos Upsalos prievartą. Dabar jiems reikia kuo skubiau prisistatyti Stokholmo princui, kitaip gresia sunaikinimas. Svečias asmeniškai jo nepažįsta (Al Ahdi pats mieste apsistojo labai, labai trumpam), tačiau turi žinių, jog princo vardas Konstantinas, ir yra girdėjęs, kad princas reziduoja vietoje, vadinamoje Korona, kažkur Šiaurinėje saloje.

Svečias perspėja apie tykančius pavojus - Kamarilos Šerifo komandą, kuri rengiasi karinėmis uniformomis be skiriamųjų ženklų ir nuolatos patruliuoja mieste, ieškodama Kamarilos Tradicijų pažeidėjų. Suleimanas įspėja, jog Šerifas be galo aršus Kindredas, paprastai pažeidėjus užmušantis vietoj, ir dar kartą paragina nedelsti - kuo skubiau prisistatyti princui. Be to, dar yra Rimbas - klaikios išvaizdos, bet labai stiprus Kindredas, kuris taipogi nepasigailės "neregistruotų" vampyrų, jei tik šiuos pastebės.

Tuo pačiu PC sužino, jog Konstantinas yra labai tolerantiška asmenybė, ir greičiausiai priims jaunuosius Kindredus į Kamarilą per daug neklausinėdamas (yra buvę precedentų). PC teturi paaiškinti, jog Upsaloje juos embreisino anarchai, tačiau jaunuoliai nori tapti Kamarilos nariais, prisiekti princui ir ruošiasi nuoširdžiai laikytis Tradicijų.

Galop Suleimanas nuramina Gretą su Arvydu, pasakydamas, jog dieną skambino jų tėvai ir pranešė, kad lieka svečiuose dar kelioms dienoms.

Vienu metu kažkas suskamba Al Ahdi švarko kišenėje. Svečias paaiškina, jog tai labai modernus mažytis radijo telefonas ir kad jam metas eiti.

PC paprastai mato du logiškus kelius: prisistatyti princui arba dumti i Upsala pas anarchus. Suleimanas delikačiai stumteli juos pirmojo pasirinkimo link, rūpestingai paklausdamas, ar jaunieji Kindredai turi kur apsistoti Upsaloje, pagąsdindamas pavojais, tykančiais nepatyrusiu vampyrų ir pan. Net jei PC vis dėlto pasirinks antrąjį variantą, galima juos pagąsdinti pakeliui ir grąžinti prie pirmojo kelio arba šiek tiek modifikuoti istoriją perkeliant ją į Upsalą - PC ieškos anarchų barono (Suleimanas pakeliui vėl gi pasidalins žiniomis), o ras savo brolius Sabbate. Svarbiausia išlaikyti grėsmės ir įtampos atmosferą bei palaipsniui leisti žaidėjams pajusti, jog viskas yra visiškai ne taip, kaip pasirodė iš pradžių.

Pirmyn į kelią

Jei anksčiau PC nebuvo iškišę galvos į kiemą, vos išėję randa Mikio kūną. Suleimanas užjaučiamai palinguoja galvą: "Koks gyvulys galėtų šitaip pasielgti su šuneliu!" (linksminasi, bjaurybė).

Ponas Al Ahdi įsėda į prabangiai atrodantį automobilį tamsintais stiklais ir PC paliekami vieni. Jie savo ruožtu sulipa į Gretos Volvo ir iškeliauja ieškoti Koronos.

Kazino "Korona"

Veikėjai išsiaiškina, kad Šiaurinėje saloje yra kazino "Korona". Deja, į kazino įleidžiami asmenys tik nuo 21 metų. Jei PC vis dėlto parodo apsauginiams studento pažymėjimą, šie ima šaukti, kad tas yra netikras (jame juk parašyta 1985 m., bet apsauginiai šio įdomaus fakto nepamini - kol kas PC per anksti kažką negero įtarti). Apskritai apsauginiai sunkiai susikalba švediškai.

Pagaliau įėję į kazino, PC mato keletą ankstyvų lankytojų ir daug stambiu apsaugos vyrukų prie visų išėjimų. Arvydui tenka išsinuomoti švarką - jam išduodamas tamsiai žalias drabužis labai plačiais pečiais.

Netrukus prisistato švedas vadybininkas, budria akim įvertinęs personažų amžių. Pradėję klausinėti Konstantino, žaidėjai gauna neigiamą atsakymą - viršutiniame aukšte vyksta šeimos šventė, bosas užsiėmęs.

Jei PC nepasiduoda, jie palydimi į pokylių salę. Konstantino personalas palaiko juos rusų emigrantų vaikais (nes rusiškai PC nekalba), atėjusiais prašytis darbo; taip pranešama ir šefui.

Linksmi svečiai sodina PC prie stalo ir kviečia kartu atšvęsti Konstantino vestuves. Pats bosas sėdi centre - vidutinio amžiaus stambus pliktelėjęs vyriškis avietiniu švarku plačiais pečiais, o šalia - tokio pat amžiaus dama peroksidu nubalintais plaukais, susisupusi į juodą, stambiomis rožėmis papuoštą skarą. Konstantinas, kol jį mato PC, nieko nevalgo ir negeria, tik rūpinasi savo svečiais.

Jei PC prašo pasikalbėti su Konstantinu tuojau pat, jie palydimi į darbo kabinetą, pasodinami į odinius fotelius, o pora įspūdingai atrodančių apsauginių sustoja už nugarų.

Konstantinas, be abejo, nesupranta, ko PC iš jo nori. Iš pradžių jis bando aiškintis (PC kol kas tik įtaria, kad kažkas ne taip), vėliau supranta, kad reikalą turi ne su tais, su kuo manė, ir ima šaukti, jog sąžiningai susimoka "stogui" ir jokių kitokių "nalogų" neprisiims, be to, pasiskųs Sovažui. PC išgirsta trakštelėjimą ir Arvydas su aršiausiai besielgiančia mergina pajunta kažką šalto įremtus į pakaušius - panašu, kad pistoletų vamzdžius. PC išmetami iš kazino.

Sovažas, Saulytė ir klubas "Nocturna"

Gali būti, jog PC išsyk sumes ieškoti minėtojo Sovažo. Jei ne, galbūt jiems reikės pasimaitinti arba jie bandys ieškoti kitų vampyrų naktiniame klube ar mėgins pasislėpti nuo "Šerifo komandos". Greta šiuo atveju galėtų "prisiminti" klubą "Nocturna", arba PC pateks į jį "atsitiktinai" - čia vienu ar kitu būdu PC gaus informacijos apie Sovažą, klubo savininką (kaip įtars, įtakingą Kindredą; tikėtina, princą).

Čia derėtų paminėti, kad bet koks veiksmo sąstingis yra pataisomas netikėtai pastebėta žmogysta karine uniforma, kuri spokso į PC iš kitos gatvės pusės ar pravažiuojančio automobilio. PC ima bėgti.

Maždaug klube, eidami pro veidrodžius, Karen ir Arvydas turėtų pastebėti, kad jų atspindžiai neatitinka tikrovės. Netrukus jie visiškai prapuola.

Iš "Nocturna" PC nukreipiami tiesiai pas Sovažą, kuris leidžia naktį Karališkajame parke. Parkas visiškai tuščias, tik ant tolimo suolelio nugara į Gimtadieninius sėdi dvi figūros. Kai jaunieji vampyrai priartėja, aukštesnysis asmuo neatsisukdamas pasisveikina.

Jaunuoliai pasisveikina su keista pora - aukštu šviesiaplaukiu vyru labai gražiu, bet labai randuotu veidu, ir klaikia, į Nosferatu panašia būtybe, kurią Sovažas laiko už rankos ir vadina Saulyte. PC meta Self-control - jei parodo išgąstį  ar pasišlykštėjimą, Saulytė apsipila kruvinomis ašaromis, o Sovažas pasipiktina tokiu elgesiu ir ima ją glostydamas raminti.

Sovažas pagarbiai kreipiasi į Karen, Gretą vadina Gerbiamąja, į Arvydą pabrėžtinai nekreipia dėmesio, o į Haną žvelgia su švelniu priekaištu. Užėjus kalbai apie Kamarilą, Sovažas pasipiktina patyčiomis, o pajutęs Gimtadieninių nuoširdumą, nusprendžia, kad šie apsirijo narkomanų kraujo ir beveik puola į frenzy. Tempdamas Saulytę už rankos, laidydamas prakeiksmus klubo apsauginiams bei visiškai ignoruodamas PC, Sovažas labai sparčiai nulekia prie savo modernaus sportinio automobilio ir nuvažiuoja didžiuliu greičiu.

Hanai išvysta vizija, kaip šoka naktiniame klube su Sovažu ir bučiuojasi.

PC vejasi Sovažą atgal prie klubo. Visi lankytojai kaip tik išprašomi lauk, "nes klube kilo gaisro pavojus", gulai apsauginiai nenori įleisti Gimtadieniniu vidun. Aišku, šie vis tiek įsibrauna.

Jei sesija vyksta greitai ir laiko likę dar daug, susierzinęs Sovažas pasiūlo atsipūsti svečių kambariuose, kol pats aiškinsis narkotikų reikalą. Čia guli krūva įvairiausių žurnalų ir jei PC jais susidomi, po kiek laiko pastebi "ateities" datas ant viršelių. Jei sesija eina į pabaigą, drauge su PC klube pasirodo vienas iš personažu karine uniforma (kitu atveju - vėliau, kai bus patogus momentas). Jis laikosi labai kukliai, atrodo sutrikęs ir, ištaikęs proga, pasiveda Gretą (kurią, be abejo, vadina Gerbiamąja) nuošaliau pasikalbėti.

Andersas papasakoja Gretai šiandien sapnavęs labai keistą sapną. Jis regėjo dievą Loki, sidabrine ietimi persmeigiantį Gretos, Karen, Hanos ir Arvydo širdį.

Dabar turėtų dingti paskutinės abejonės dėl to, kad PC buvo žiauriai apgauti. Visi palydimi pas Vyskupą Oliverį.

Katedra

Vyskupas Oliveris reziduoja Senamiestyje, greta Parlamento rūmų. PC palydimi į pusrūsį, kur visus pasitinka sudarkytos išvaizdos būtybė, atitinkanti Suleimano pateiktą Rimbo aprašymą, bet pristatoma kaip Vyskupo Tamplierius Leonas.

Įžengę į požeminę Vyskupo Katedrą, visus aplanko dar stipresni prisiminimai: štai šitomis plytelėmis, sukurtomis iš taturuotos žmonių odos, jie ne sykį yra žengę; tas užuolaidėles, dengiančias nišas, Hana padėjo nupinti iš moterų plaukų; tokias arkas ir kolonas Greta svajojo pati išmokti sunarstyti iš kūnų, tik vis proga nepasitaikydavo atsidėti Vicissitude studijoms; čia Karen buvo paskelbta būrio ductus, o Arvydas tikisi, kad anksčiau ar vėliau po kaukolėmis puoštais skliautais pats patirs daug didesnę garbę - galbūt net pats taps Vyskupu.

Visi atsimena War Party ritualą, kuriame Vyskupas užmušė gulą sufleshkraftintu Setito veidu.

Pats Oliveris pasitinka visus salės viduryje - regis, jis dailino vieną iš skliautų. Vyskupas puola klausinėti, ko Gimtadieniniai taip anksti sugrįžo, kur dingo Pelenų angelų ir Juodvarnių būriai.

Suvokęs padėtį, Oliveris apgailestauja dėl, tikėtina, žuvusių stiprių bei patyrusių Kaino karių ir leidžia suprasti, kad Gimtadieniniai buvo patys neverčiausi iš visų, pasiustų į War Party.

Vyskupas trumpai paaiškina PC, kas iš tiesų atsitiko, dar paklausinėja, ir jei šie užsimena, kad vakare kalbėjosi su Suleimanu, išskuba organizuoti šio medžioklės. PC pasiunčiami namo pailsėti, kol sugrįš visa atmintis, ir čia suvokia, kad namuose kankinami žmonės - jų būrio kasdienybė, ir pati Hana prikalė prie grindų vyruką virtuvės kampe.

Dar ilgai Stokholmo Sabbatai pašiepdavo Gimtadieninius: "Na ką, norite į Kamarilą? Pristatyti jus princui?".

UŽDANGA

Palaipsnis atminties sugrįžimas

Įvairios detalės, nesiderinančios su informacija apie tai, kad nūdien 1985, turėtų palaipsniui žadinti PC atmintį. Tai gali būti mobilus Setito telefonas, netikėtai sutiktas klasiokas, kurio išvaizda radikaliai pasikeitusi, tikrovės neatitinkantys ir vėliau pradingstantys Lasombrų atspindžiai ir kita. Galima tokiais atvejais mesti personažo Willpower, jei Pasakotojas nori leisti žaidėjams pajusti, kad vyksta kažkas svarbaus, arba tiesiog papasakoti apie personažą aplankiusią viziją. Artėjant atomazgai, tokių vizijų vis daugėja, tačiau tik Vyskupas Oliveris pagaliau nušviečia tikrąją padėtį - tegu PC paspėlioja, kas jiems darosi, ir kuria savas teorijas.

Vizijos, patogiomis progomis aplankančios personažus: aukštas vyras pilka sutana laiko kažką, klūpantį prie kojų, už plaukų, ir sušunka: "Užmuškite jį!"; klūpančiojo veidas šešėlyje; Greta, pilanti kraują iš degtinės butelio, o Karen, Arvydas ir Hana gaudo srovelę burnomis, kraujas tikšta ant jų veidų.

VEIKĖJAI - PC

DĖMESIO: žaidimo pradžioje žaidėjai neturėtų nutuokti apie tai, kokie yra jų veikėjų klanai, nes jie išduotų sektą; todėl PC yra parinktos "neutralios" disciplinos.

Karen

Karen yra 19 metų. Ji populiariosios Švedijos Žaliųjų partijos narė ir Studentų sąjungos aktyvistė. Karen svajoja padaryti karjerą politikoje ir iki šiol sėkmingai dirbo pasirinkta linkme. Tempia savo drauges moksluose. Rengiasi kukliais klasikiniais drabužiais, plaukus kerpa trumpai. Stengiasi atrodyti vyresnė, rimta ir patikima. Visai nenaudoja kosmetikos.

Karen nėra labai graži, tačiau kelia visiems pagarbą ir yra mėgstama už aštrų protą ir santūrų, bet draugišką elgesį. Visi jaučia, jog ši mergina gimusi lydere.

Nature: Competitor
Demeanor: Director
Clan: ? (Lasombra)
Generation: ? (13)
Concept: Popular Nerdie

ATTRIBUTES
Physical: Strength 2, Dexterity 2, Stamina 2
Social: Charisma 3, Manipulation 3, Appearance 2
Mental: Perception 3, Intelligence 3, Wits (Changes in Strategy) 4

ABILITIES
Talents: Alertness 1, Dodge 1, Empathy 1, Expression 2, Intimidation 1, Leadership 2, Subterfuge 1.
Skills: Drive 1, Etiquette 2, Firearms 1 (senelis kaime mokino į skardines šaudyti), Stealth 1.
Knowledges: Academics 2, Computer (Gaming) 1, Finance 1, Investigation 1, Law 2, Linguistics 3 (English, German, French, Latin), Politics 2, Science 1.

DISCIPLINES
Dominate 2, Auspex 1, Presence 1, Potence 1.

VIRTUES:
Conscience 2, Self-Control 3, Courage 3.
Humanity 6, Willpower 7.

Konfidenciali informacija Karen žaidėjai

Esu iš neturtingos šeimos, todėl turiu labai stengtis, kad ko nors gyvenime pasiekčiau. Visada žinau, kas yra teisinga, o kas - ne. Gerbiu Gretą už jos originalų požiūrį, nors ji rengiasi neskoningai, be to, nepedagogiškai elgiasi su savo jaunesniuoju broliu. Arvydas juk perspektyvus jaunuolis - sporto apdovanojimų kolekcija daro man įspūdį.

Esu pratusi globoti Haną. Ji nepasiturinti, kaip ir aš, o ir dideliais gabumais neapdovanota. Malonu jausti, jog kontroliuoju draugės gyvenimą, kreipiu jį teisinga linkme. Šalia Hanos jaučiuosi labai savimi pasitikinti, gabi ir išmintinga.

Inventorius

Odinė klasikinio stiliaus rankinė, nusipirkta už pinigus, skirtus pietums (teko šiek tiek pabadauti), parkeris, piniginė su maždaug 500 kronų (apie 50 EU), laminuotas studentės pažymėjimas, raktai, kelios suglamžytos Žaliųjų partijos brošiūros, trumpas pilkas paltukas.

Greta

Gretai "vakar" suėjo 20 metų. Gothic-punk stiliaus bohemiška asmenybė. Vadovaujasi nuosava filosofija. Mėgsta taturuotes, "pyrsingą", ilgus sijonus, sidabrinius papuošalus. Pati modeliuoja ir siuva iš odos bei latekso. Labai domisi mitologija, ypač germanų. Net tėvai gerbia jos savitumą. Be to, Greta šiek tiek užsidirba iš originalių savo siuvinių - kol kas juos platina draugės ir tėvai, tačiau tik laiko klausimas, kada Gretos ims ieškoti patys klientai.

Nature: Visionary
Demeanor: Perfectionist
Clan: ? (Tzimisce)
Generation: ? (13)
Concept: Bitchy sister

ATTRIBUTES
Physical: Strength 2, Dexterity 2, Stamina 2
Social: Charisma 3, Manipulation 4 (Well-reasoned), Appearance 3
Mental: Perception 2, Intelligence 3, Wits 3

ABILITIES
Talents: Alertness 2, Athletics 1, Brawl 1, Dodge 1, Empathy 1, Expression 2, Intimidation 3, Leadership 1, Subterfuge 1.
Skills: Animal Ken 1, Crafts (Leatherwork) 2, Drive 1, Etiquette 1.
Knowledges: Academics 2, Finance 1, Investigation 1, Linguistics 2 (English, German), Medicine 1, Occult 2.

DISCIPLINES
Dominate 1, Auspex 1, Animalism 2, Fortitude 1.

VIRTUES
Conscience 3, Self-Control 3, Courage 2.
Humanity 6, Willpower 5.

Konfidenciali informacija Gretos žaidėjai

Aš nerandu šiame pasaulyje meilės ir supratimo. Mano geriausios draugės, leiskite pristatyti: "fifa" ir kalė karjeristė. Tiesa, su viena būna linksma, o su antrąja galima iš širdies pasikalbėti. Tos akimirkos leidžia man pajusti būties tragizmą ir aš turiu apie ką pamąstyti tykią vidurnakčio valandą.

Mano kambarys - mano vienišos sielos tvirtovė. Tvarka atspindi mano širdies tylą, o mano stilius yra vidinės harmonijos išraiška.

Tėvai amžinai užkrauna tą asilą mažių man ant sprando. Jis - mano kryžius, kurį turiu pasiaukodama nešti...

Inventorius

Didelė odinė kuprinė, laminuotas studentės pažymėjimas, apie 500 kronų, kosmetika, suskaityta knyga apie germanų mitologiją, raktai, tarp jų automobilio (kieme stovi juodas 1978 m. laidos Gretos Volvo), juodas meškiukas - sunkus ir nepatogus senovinis žaislas, kurį mergina turi iš vaikystės ir saugoja kaip talismaną. Ilgas juodas paltas.

Arvydas

Aštuoniolikmetis "mažasis" Gretos brolis. Švedijos jaunių plaukimo čempionas. Aukštas raumeningas jaunuolis. Trumpi plaukai, sportinis stilius. Linksmas ir patrauklus vaikinas, kurio aistra - plaukimas. Jam žadama puiki ateitis.

Vaikinas labai daug laiko praleidžia treniruotėse ir ruošdamasis baigiamiesiems egzaminams, tad kol kas artimiausios Arvydo draugės (deja) - Karen ir Hana. Prieš Gretą "mažasis" brolis nuolatos maištauja, tačiau, kaip taisyklė, beveik visada turi nusileisti vyresniajai seseriai.

Nature: Bon Vivant
Demeanor: Rebel
Clan: ? (Lasombra)
Generation: ? (13)
Concept: "Little" Brother

ATTRIBUTES
Physical: Strength 3, Dexterity 3, Stamina 4
Social: Charisma 3, Manipulation 2, Appearance 3
Mental: Perception 2, Intelligence 2, Wits 2

ABILITIES
Talents: Alertness 2, Athletics 4 (Swimming), Brawl 2, Dodge 1, Empathy 1, Intimidation 1, Streetwise 1, Subterfuge 1.
Skills: Animal Ken 1, Drive 2, Etiquette 1, Security 1, Stealth 2, Survival 1.
Knowledges: Academics 1, Computer 1 (Gaming), Investigation 1, Linguistics 1 (English), Medicine 1.

DISCIPLINES
Dominate 1, Auspex 1, Potence 2, Celerity 1.

VIRTUES
Conscience 3, Self-Control 2, Courage 3.
Humanity 6, Willpower 5.

Konfidenciali informacija Arvydo žaidėjui

Mano sesuo Greta - visiška "dūra" (matosi gi iš išvaizdos). Ji nesupranta, kaip sunku beveik kas rytą keltis su aušra ir lėkti į treniruotę; be to, tokia "lūzerė" negali įsivaizduoti, koks kaifas apima laimėjus varžybas!

Karen lyg ir suvokia, kad plaukimas - visas mano gyvenimas, bet ji amžinai kalba kaip mokytoja. Negraži merga, kuri galvoja, kad viską žino geriau už kitus. Kada nors jai parodysiu, kas yra protingas vyras, o kas - kvaila pasipūtus boba! Gaila, kad kol kas tenka mergoms nusileisti. Bet taip nebus visada!
Hana. Yra. Mano. Gyvenimo. Meilė.
Taškas.

Inventorius

Sportinė žalia kuprinė, piniginė su maždaug 200 kronų, laminuotas moksleivio pažymėjimas, pirmasis laimėtas aukso medalis - Arvydo talismanas, raktai, ryškiai mėlyna sportinė striukė.

Hana

Devyniolikmetė sportiška gražuolė, kuri visiems patinka. Hana tokia graži, kad gatvėje į ją atsisuka ir vyrai, ir moterys. Mergina lengvai bendrauja, o pavyduoliai dar mokykloje liežuvaudavo apie "lengvą" jos elgesį - aišku, viskas iš pavydo. Mėgstamiausios merginos spalvos - rožinė ir žydra.
Dėvi daug plastmasinės bižuterijos. Dar jaunesnėse klasėse pradėjo šokti krepšinio palaikymo komandoje. Jos laukia šokėjos ar fotomodelio ateitis, ar kitokia puiki karjera, kurią užtikrins prestižinis aukštojo mokslo diplomas, tobula išvaizda ir malonus būdas.

Nature: Conniver
Demeanor: Gallant
Clan: ? (Toreador antitribu)
Generation: ? (13)
Concept: Cheer Leader

ATTRIBUTES
Physical: Strength 2, Dexterity 3, Stamina 3
Social: Charisma 3, Manipulation 3, Appearance 4
Mental: Perception 3, Intelligence 2, Wits 2

ABILITIES
Talents: Alertness 1, Athletics 3, Brawl 1, Dodge 1, Empathy 1, Expression 1, Intimidation 2, Subterfuge 2.
Skills: Crafts (Sewing) 1, Drive 1, Etiquette 1, Melee 1, Performance 3 (Dancing), Stealth 1, Survival 1.
Knowledges: Academics 1, Linguistics 1 (English, German), Medicine 1.

DISCIPLINES
Fortitude 2, Auspex 1, Presence 1, Celerity 2.

VIRTUES
Conscience 2, Self-Control 3, Courage 3.
Humanity 5, Willpower 5.

Konfidenciali informacija Hanos žaidėjai

Žinau, kad visiems patinku ir labai mėgstu būti dėmesio centre. Kai aš šoku, publika seilėjasi.

Su Karen pradėjau draugauti, kai tik pastebėjau, kad ji geriausia klasės mokinė. Draugiška pana, tik neklauso mano patarimų dėl klaikios savo išvaizdos. Užtat visad duoda nusirašyti. Greta irgi mano draugužė - ji turi "tačką" ir per šventes dovanoja gražias dovanas.

Kartais su savo geriausiomis draugėmis jaučiuosi nepilnavertė - jos tokios protingos ir savimi pasitikinčios. Atsigriebiu atmušinėdama jų vaikinus, nes žavesiu galiu pranokti bet kurią paną!

Jau seniai pastebėjau, kad Arvydas mane įsimylėjęs. Fainas bičas, raumeningas ir linksmuolis, tik bijau, kad Greta, kontroliuojanti kalė, neapsidžiaugtų, jei pradėčiau burkuoti su jos broliu. Nors, mano manymu, jis jau pakankamai suaugęs...

Inventorius

Rožinė rankinė, papuošta įvairiaspalviais blizgučiais, kosmetika, piniginė su maždaug 300 kronų, nosinė, laminuotas studentės pažymėjimas, trumpa rožinė striukė.