Jomarkas Urgade

Laiswas

Redaktoriaus įvadas:  

„Jomarkas Urgade" - tai trumpas „character driven" tipo scenarijus. Meistras pateikia žaidėjams užduotį ir settingą, kokiu būdu veikėjai bandys įvykdyti užduotį, paliekama nuspręsti jiems. Scenarijuje yra pateikiami kelių lokacijų, kur turėtų vykti veiksmas, aprašymai, o taip pat ir siūlomas encounteris, susijęs su kiekviena iš lokacijų. Šie encounteriai nėra būtinai reikalingi ir, iš esmės, tik atitolina grupę nuo tikslo.

Scenarijų iš bėdos galima įpinti į jau vykstantį kampeiną, bet tada reikės gerokai jį pakeisti, perdarant veikėjus ir encounterius. Kiek geriau scenarijus tinka kampeino pradžiai: nors veikėjai ir priklauso konkuruojančioms gildijoms, visai įmanoma, kad Gučis ir toliau samdys kitus PC įvairiems darbeliams.

Scenarijaus medžiaga pateikiama tokia tvarka:

  • § siužetas ir lokacijų aprašymai
  • § settingo socialinė sistema
  • § narkotiko (tiriamojo scenarijuje objekto) aprašymas
  • § Veikėjai
  • § NPC
  • § Handoutai, kurie turėtų būti duoti atitinkamiems veikėjams žaidimo pradžioje (jų žinios apie pasaulį ir misiją).

Scenarijus

Priešistorė

Kirmėlių gildija sužino apie Urgado mieste gaminamą narkotinę medžiagą. Pasak pasakojimų, narkotikas sukelia jėgos antplūdį, gerą nuotaiką, padidėjusį darbingumą, gerą reakciją, todėl sparčiai populiarėja tarp valstiečių, kalnakasių ir kareivių. Tačiau taip pat žinoma, kad narkotikas sukelia ir aukštą priklausomybę. Abstinencijos požymiai sunkūs: galvos svaigimas, silpnumas, sutrikusi orientacija, depresyvi nuotaika.

Kirmėlių gildija įžvelgia čia puikų būdą pasipelnyti. Apie visą šitą purviną reikalą žinoma nedaug: kad gamybą greičiausiai kontroliuoja pasiturintis Urgado pirklys Lyras, kad jam dirba genialus alchemikas, narkotiko išradėjas, ir kad kažkur yra įkurtas mažas fabrikėlis. Nei apie jo lokaciją, darbuotojų ir apsaugos skaičių, nei apie medžiagas ar jų tiekėjus nėra žinoma. Gildijos pirklys Gučis Kailinis siunčiamas į Urgadą surinkti informacijos apie narkotiką, sudedamąsias medžiagas, gamybos procesą, gamintojus, poveikį ir t.t. Minimali užduotis - atlikti žvalgybą, surinkti informaciją ir parvežti pavyzdžių. Pagal galimybes siektina pagrobti ir pargabenti narkotiko autorių ir gamintoją, jo užrašus, formules. Dar pagal galimybes siektina sunaikinti narkotiko gamybą Urgade, tokiu būdu perimant visą narkotiko gamybos kontrolę į savo rankas.

Operacija turėtų būti vykdoma savaitgalį, kai Urgade vyksta jomarkas ir šventė, kad būtų daugiau žmonių, ir pašaliečiai mieste nepritrauktų dėmesio.

Pirkliui Gučiui Kailiniui gildija per tarpininką apsaugai samdo pora smogikų ir vieną šnipą. Oficiali versija - pirklys vyksta prekiauti jomarke ir sudaryti naujo sandėrio. Pinigai už kelionę ir apsaugą siūlomi didesni nei įprastai, bet suteikiama užuomina, kad už papildomą sumą gali tekti atidirbti. Tam tikslui tarpininkas samdo duobkasį Geležinį Abrogą ir šarką Smilgą, o taip pat dar vieną apsauginį. Samdiniams neatskleidžiama, kad Gučis yra Kirmėlė.

Lygiai taip pat nei šarka, nei duobkasys nežino apie vienas kito priklausymą gildijoms (apie tai nekalbama).

Trečias samdinys - Slaptosios Sargybos agentas, Iešmas - žino, kad pirklys yra kirmėlė, o taip pat, kad kiti du samdiniai priklauso duobkasiams ir šarkoms. Pats prisistato, kaip smuklių ir karavanų apsauginis su ilgamete patirtimi. Iešmas yra infiltruotas į samdomų smogikų ir asmens sargybinių rinką, seka nusikalstamą pasaulį, šnipinėja ir įdavinėja nusikaltėlius.

Bisofado gubernatorius, išsilavinęs, ryžtingas ir gudrus žmogus, siekiantis stiprinti ir plėsti miesto valdžią, taip pat žino apie narkotiką, gaminamą Urgade. Jis suvokia jį kaip valdžios įrankį, todėl siunčia savo agentą iš esmės su lygiai tokiu pačiu tikslu, kaip Gučio Kailinio.

Visi trys nusikaltėliai nešioja gildijų tatuiruotes, randus arba įdeginimus ant skirtingų kūno vietų. Slaptosios Sargybos agentas taip pat turi skiriamąjį ženklą. Ženklus galima pamatyti, jei žmonėms teks apsinuoginti.

Pirma diena, antradienis. Vakaras, samdymas.

Gučiui duodami nurodymai suteikiama šiek tiek pinigų ir prekių, kurias reikia parduoti Urgade, kaip priedangą ir operacijos finansavimą. Jis iš vakaro ruošia vežimaitį kinkytą arkliu. Tarp prekių keletas pusbrangių akmenų, papuošalų, druskos maišų, gelumbės ir šilko ritinių, vaško statinaitė, geras kalavijas.

Šarką ir duobkasį pasikviečia vadai ir liepia tam tikrą dieną ir valandą nueiti į „Plieno pasagos" smuklę, susirasti Raudonąjį Harirį, kuris paskirs jiems misiją. Apie misiją nieko nesako, tik tiek, kad pinigai geri, o už juos gali tekti atlikti visokių pirklio pavedimų, kad ir nešvarių. Dar nurodoma, kad samdomi dar du asmenys.

Raudonasis Hariris - raudonplaukis vyras raudona barzda - yra samdinių tarpininkas. Jis nupasakoja kiekvienam iš samdinių darbo pobūdį, sąlygas, pavojus ir kainą. Atlygis - 10 sidabrinių iš karto, 10 Urgade, o likę 40 grįžus atgal. Be to pirklys neva aprūpins maistu ir nakvyne kelionės metu.

Jei veikėjai sutinka (o jie sutinka), jis nurodo visiems prisistatyti kitą dieną prie šiaurinių Bisofado vartų, kur jų lauks pirklys Gučis Kailinis. Veikėjai tą vakarą gali veikti ką nori. Rinktis papildomą informaciją, pirktis daiktus kelionei ir pan.

Antra diena, trečiadienis. Kelionė į Urgadą. Plėšikai. „Šiaurės vėjo" smuklė.

Auštant visi susitinka nurodytoje vietoje, kur jų laukia pirklys su vežimaičiu. Vežimaityje - skrynios ir statinaitės su prekėmis bei pintinės su maistu kelionei. Viskas apdengta impregnuotu audiniu, užrišta specialiais pirkliui žinomais mazgais. Tačiau vežimaityje vietos yra visiems.

Į Urgadą Gučis keliauja nebe pirmą kartą, tuo tarpu trys sargybiniai ten niekada nėra buvę. Kelionė trunka 2 dienas, t.y. laukia viena nakvynė pusiaukelėje, o vakare pasiekimas tikslas. Kelias pradžioje veda pro dirbamus laukus, o vėliau suka į Apuokų girią. Pirklys nebe pirmą kartą keliauja į Urgadą ir atgal, todėl žino, jo per mišką vedantis kelias pavojingas, jame neretai sutinkami plėšikai. Tuo tarpu pusiaukelėje yra „Šiaurės vėjo" smuklė, kur paprastai apsistoja keliautojai.

Dar pirmosios dienos popietę miške vežimaitį stabdo keturi Miškinių plėšikai. Ant kelio užverstas rąstas, keturi vyrai reikalauja mokesčio už pravažiavimą (dydį nustatyti pagal reakcijos metimą, kai 5 variokai nuo galvos ir dvigubai tiek nuo arklio būtų esant neutraliai reakcijai). Jei pirklys sutinka sumokėti sutartą kainą, plėšikai nukelia rąstą ir juos praleidžia, jei ne, gali įsiplieksti kautynės. Plėšikai nesikauna iki mirties. Kiekvienas iš jų bėgs, vos praradęs pusę ar daugiau HT, taip pat bėgs visi, jei nors vienas krenta arba bent du pabėga.

Plėšikų vadeiva šarvuotas kietos odos šarvais ir ginkluotas kirviu (žr. NPC: Miškinių vadeiva), kiti trys - minkštos odos šarvais ir ginkluoti kuokomis (žr. NPC: Miškinių plėšikas)

Kiekvienas plėšikas turi 3d variokų. Jei plėšikus persekios, už puskilometrio ras jų irštvą - žeminę, kurioje paslėptas kirvis, kuoka, kietos odos šarvai krūtinei, kietos odos šalmas, minkštos odos šalmas, buities rakandų, 4 vilnonės antklodės. Sėkmingo Vision -2 (prieblanda) metimo atveju herojai ras slaptas duris į rūsį, kur paslėpta skrynaitė su pinigais (3 sidabriniai ir 46 variokai), statinaitė brangaus vyno ir šilko ritinys.

Vakare visi apsistoja kryžkelės smuklėje „Šiaurės vėjas". Smuklininko sūnus, 14 metų berniukas Jauris įsimyli Smilgą, spokso į ją, neša gėlių, trypinėja aplink ir pan.

Trečia diena, ketvirtadienis. Įvykiai prie Urgado. Atvykimas į Urgadą.

Dieną kelionė prabėga ramiai, keliautojai sutinka keletą grįžtančių pirklių su apsauga, arčiau miesto - valstiečių. Miškas baigiasi, prasideda dirbami laukai, kuriuose šen nei ten įrankiais mosuoja valstiečiai.

Kelios valandos iki Urgado, dešinėje nuo kelio už puskilometrio - kunigaikščiui priklausanti akmens skaldykla. Prie kelio sėdi akmenskaldys su baisiais narkotiko abstinencijos požymiais. Puola arkliui po kojų, šliaužiodamas ant kelių prašo desperatiškai prašo pinigų: verkia, maldauja, bučiuoja pirkliui koją. Skaldykloje yra narkotikų dileris.

Už kelių kilometrų pakeleiviai pamato ant šakos kybantį pakaruoklį prie kelio. Tai taip pat akmenskaldys.

Vėliau sutinka į karjerą skubantį raitą narkotikų kurjerį. Šis žmogus apsirengęs gerai, bet ne pernelyg prabangiai. Nešarvuotas, apsisiautęs juodu apsiaustu, be jokiu skiriamųjų ženklų, ginkluotas trumpu kalaviju. Šuoliais joja raitas ant gero arklio, prieš prasilenkdamas su vežimu stabteli, prie jo diržo nemažas pinigų kapšas ir dar vienas kapšas su narkotikais.

Vakare keliauninkai pasiekia miestą. Į miestą jau po truputį renkasi pavieniai pirkliai, juokdariai, bardai, kekšės ir vagys. Bendrai paėmus, mieste nuo paskutinio Gučio apsilankymo padaugėjo elgetų, šen bei ten kalbama apie narkotiką. Pastarojo galima gauti praktiškai ant kiekvieno kampo. Šen bei ten galima sutikti prasigyvenusių dilerių. Paklausinėjus atitinkamuose sluoksniuose galima surasti ir didmenininkų. Akivaizdu, kad narkotikas tikrai paklausi ir pelninga prekė.

Pirklys apsistoja įprastoje sau smuklėje „Gnomo akis".

Ketvirta diena, penktadienis. Įsibėgėjantis jomarkas. Vakarinis incidentas smuklėje.

Mieste nuo ryto jau atsidarinėja pavieniai atvykusių pirklių paviljonai, vyksta šokiai, groja muzikantai, apšilinėja juokdariai ir akrobatai, vyrai rungiasi bėgdami lenktynių, lipdami į stulpą, nešdami rąstą bei gerdami alų, improvizuotame ringe mušasi vyrai, vyksta lažybos, kepamas šašlykas ir bandelės. Jomarkas į vakarą smagiai įsibėgėja.

Ryte pirkliui lieka nedaug pinigų, todėl gali tekti eiti į turgų pardavinėti prekių (čia veiksmui erdvės daug: Reaction metimai, Merchant rungtys). Pirkliui siūlo nupirkti papuošalų už gerą kainą, tačiau iš tiesų ketina jį apgauti, nes metalas ne grynas, o brangakmeniai netikri (Jeweller metimas). Sargybiniai (Vision-2 metimas) pastebi kišenvagį prie pirklio (žr. NPC: Urgado kišenvagis). Už pagautą vagį gaus premiją 3 sidabrinius iš Gatvių Sargybos.

Kiti veikėjai taip pat gali turguje pardavinėti savo grobį.

Vakare smuklėje prie stalo prisėda trys girti vyrai ir pradeda įžeidinėti pirklį, vadindami jį Kirmėle. Vienas iš jų yra buvęs Urgado gatvių sargybinis, kiti - jo draugai. Gučis prieš pusmetį papirkinėjo vartų sargybinį ir po to įdavė jį valdžiai, dėl ko anas sėdėjo kalėjime ir neteko tarnybos.

Vyrai girti ir agresyviai nusiteikę, todėl, jei Gučio apsauga užstoja pirklį, gali užvirti neginkluotos muštynės (užpuolikai neginkluoti; -2 vikrumui už girtumą. Žr. NPC: Smuklės mušeikos). Jei muštynės užsitęs, bus iškviesta Gatvių Sargyba (4 kariai: karininkas šarvuotas grandinių šarvais ir ginkluotas mažu skydu bei trumpu kalaviju (žr. NPC: Seržantas), ir trys kariai šarvuoti kietos odos šarvais bei ginkluoti mažais skydais ir kuokomis (žr. NPC: Kareivis)). Sėkmingas Fast-Talk metimas įtikins juos, kad veikėjai dėl  muštynių nekalti. Jei neįrodys, juos norės suimti. Galima bandyti suktis papirkimu, tačiau reakcija priklausys nuo seržanto reakcijos metimo. Blogiausiu atveju įsikiš smuklininkas, kuris užstos herojus.

Penkta diena, šeštadienis. Jomarkas, prekyba ir linksmybės.

Jomarko prekyba ir linksmybės įsibėgėja, miestas šurmuliuoja pirkliais, linksmybėmis ir vagimis. Tolimesnė veiksmų eiga paliekami žaidėjams.

Lyro apartamentai ir personalas

Lyras - barzdotas, stambus, be ne apkūnus pirklys, vilkintis prabangiais drabužiais ir apsikarstęs sidabro bei aukso papuošalais - gyvena ganėtinai prabangiame dviejų aukštų name su rūsiu netoli miestelio centro.

Pirmajame aukšte - holas, virtuvė (krosnis, stalai, lentynos ir skrynios su maistu bei indais), podėlis, priimamasis (stalas, mediniai, aksomu mušti krėslai, komoda su indais).

Antrame - miegamasis (lova su baldakimu, tualetinis stalelis, kilimas, trys skrynios su drabužiais ir patalyne), svečių kambarys (dvi lovos, stalas, dvi kėdės, dvi skrynios), darbo kambarys (skrynia su pinigais ir dokumentais, stalas, darbo kėdė su pagalvėle).

Rūsyje - podėlis (lentynos ir skrynios su maisto atsargomis, statinės su alumi ir vynu). Laboratorija - židinys, keli stalai, lentyna bei skrynia su keliomis knygomis, ritiniais, dėžutėmis, indais ir indeliais, maišeliais ir kt. tūriais, pilnais įvairių cheminių medžiagų, lova; taip pat rūsyje yra kamaraitė su lova ir staleliu. Patalpa apšviesta mažo grotuoto langelio palubėje (pažemėje, žiūrint iš lauko), balanos, žvakių bei aliejinių lempų ant sienų. Rūsys didesnis nei pats namas, dalis jo driekiasi po sodu. Iš rūsio taip pat yra antras išėjimas į sodą pro nedidelį mūrinį sandėliuką. Sodas aptvertas 2,5 m aukščio mūrine tvora su vartais į skersgatvį.

Laboratorijoje dirba alchemikas Biruoklis ir jo mokinys-padėjėjas Berniukas (nors tikrasis jo vardas Asyžius). Biruoklis - 55 metų liesas pražilęs vyras nudegintomis rankomis ir skruostu. Vilki neblogai pasiūtais drabužiais, kurie tačiau dėmėti ir išvagoti nudeginimais dėl eksperimentų. Pamišęs dėl chemijos, eksperimentų. Pirklys jam suteikia galimybę eksperimentuoti su cheminėmis medžiagomis, aprūpina jį stiklo, keramikos ir metalo indais, medžiagomis, drabužiais, maistu, gėrimais ir moterimis. Biruoklis turi nuomojamą kambarį netoliese esančio namo antrame aukšte, tačiau dažniausiai miega laboratorijoje.

Berniukas (Asyžius) - 15 metų berniukas, padedantis Biruokliui laboratorijoje. Vykdo jo nurodymus, nekvalifikuotus darbus, mokosi.

Lyro sargyba - Lyras turi vieną asmens sargybinį, Kuosą, kuris atsakingas už pirklio ir jo namų gerovę. Jam pavaldūs kiti sargybiniai: Airas, kuris dieną saugo pirmą aukštą ir laboratoriją, Elijas bei Ortas, kurie naktį saugo pirmą aukštą bei įėjimą į laboratoriją ir sodą bei antrą įėjimą į laboratoriją. Trečiasis, Kelovaras, atsakingas tiesiogiai už Biruoklio asmens saugumą, todėl jis visuomet sukinėjasi ten, kur yra alchemikas: laboratorijoje, mieste arba jo bute.

Valdžios struktūros

Kunigaikštystę valdo turtingas, bet silpnas ir apsileidęs kunigaikštis Gregoras. Jis reziduoja kunigaikštystės sostinėje - Kaubarke. Surenka nemažai mokesčių iš derlingas žemes dirbančių valstiečių bei pirklių ir amatininkų, valdančių karjerus ir šachtas. Taip pat renka duoklę iš miestų.

Bisofado miestą ir jo apylinkes (kasyklas ir šiek tiek dirbamų žemių) valdo gubernatorius Alisaras.

Bisofadas - tai miestas, pastatytas Kraujo upės vingyje. Iš ketvirtosios, pietinės, pusės jį saugo Deimantų kalnai. Jis yra vienas iš rytinių kunigaikštystės miestų. Gubernatorius Alisaras - išsilavinęs, gudrus, drąsus, atsargus ir ryžtingas žmogus. Jis suvokia kunigaikščio silpnumą ir siekia stiprinti bei plėsti savo miesto valdžią. Alisaras kontroliuoja ne tik miestą, bet ir dalį aplinkinių kasyklų kalnuose bei lygumose. Tam tikru atstumu nuo miesto saugomi, remontuojami keliai, žmonių gerbūviui skiriama nemažai lėšų. Tai griežtas, bet teisingas valdovas.

Alisaras kuris turi patariamąją tarybą iš 7 asmenų, tarp kurių yra pirklių, amatininkų, kariškių ir mokslininkų atstovai. Jam taip pat pavaldi Miesto Sargyba, kuri rūpinasi nusikalstamumo kontrole bei viešąja tvarka mieste ir jo apylinkėse, bei Mokesčių Rinkėjai, kurie renka mokesčius iš gyventojų, prekybos bei amatų gildijų. Amatininkų ir pirklių gildijos tiesiogiai gubernatoriui nepavaldžios, tačiau privalo laikytis miesto amatų ir prekybos taisyklių bei derinti savo veiksmus su gubernatoriumi derybų keliu. Miesto Sargyba yra gerai treniruota reguliari kariuomenė, operatyviai ir griežtai reaguojanti į neramumus, ir lojali karininkams, kurie, savo ruožtu ištikimi Alisarui.

Kalbama, kad Bisofado gubernatorius taip pat turi Slaptąją Sargybą, kuri renka informaciją apie miestą, pirklius, amatininkus, nusikaltėlius, kunigaikštį ir kitas svarbias valdžios bei ekonomikos institucijas, dirba pogrindyje, seka, įdavinėja  korumpuotus pareigūnus bei nusikaltėlius, atlieka areštus.

Urgado miestą valdo gubernatorius Morėjus, tačiau jo valdžia silpna ir jis smarkiai priklausomas ir įtakojamas 10 asmenų tarybos, kurioje savo atstovus daugiausiai turi miesto pirkliai. Pirkliai Urgade yra įtakingi ir siekia savo įtaką stiprinti kontroliuodami gubernatorių. Gubernatorius taip pat priklausomas nuo kunigaikščio. Urgade yra Gatvių Sargyba, kuri prižiūri tvarką gatvėse, tačiau ji gerokai silpnesnė nei Bisofado Miesto Sargybą.

Pogrindinės gildijos

Bisofade ir aplinkiniuose miestuose veikia keturios nusikalstamos grupuotės. Jos užsiima įvairiomis veiklomis: nuo pusiau legalių (daugiausiai priedangai) iki visiškai nusikalstamu (tokių kaip žmogžudystės, grobimai, plėšimai). Viena grupė specializuojasi vienose veiklose, kita - kitose, tačiau neretai verslai ir interesų grupės persikloja, tad visos grupės nuolat daugiau ar mažiau konkuruoja.

Kirmėlės. Pirkliai ir kontrabandininkai. Daugiausiai užsiima legalia prekyba, bet taip pat gabena per sieną nelegalius siuntinius (narkotikus, ginklus, pabėgėlius, nusikaltėlius, vogtus daiktus bei gyvūnus) bei legalius siuntinius, siekiant išvengti muitų. Taip pat gabena ir platina narkotikus, šioje srityje konkuruodami su Šarkomis.

Turi ryšių pasienio būriuose, moka jiems kyšius. Reikalui esant (bet ypatingai retai) užsakinėja nepalankių vadų ar eilinių žmogžudystes. Po to retkarčiais įduoda žudikus, kad išsuktų savo reputaciją, todėl yra ypatingai nemėgstami Duobkasių.

Skiriamasis ženklas - tatuiruotė, vaizduojanti pusmėnulį ir monetą ant rankos dilbio.

Duobkasiai. Samdomi žudikai, grobikai, plėšikai ir reketininkai. Žmonės be sielos. Daugiausiai vykdo užsakomąsias žmogžudystes. Jų užsakovai patys įvairiausi - nuo gubernatoriaus ir valdininkų iki padugnių, kurie tik gali sumokėti. Dėl tokio bendradarbiavimo iš dalies valdžia globoja gildiją, tačiau tuo pačiu neleidžia įsigalėti ir saugo visuomenę nuo žudikų. Be to gildija kenčia nuo jėgos struktūrų, kai susiduria su sąžiningais kareiviais, karininkais, ar pareigūnais. It‘s a shaky truce...

Skiriamasis ženklas - ant peties išdegintas ženklas, vaizduojantis kraujuojančią žaizdą.

Šarkos. Vagys, kišenvagiai, plėšikai, narkotikų platintojai, šnipai, informacijos kurjeriai, reketininkai. Žudikų padalinio neturi. Krauju stengiasi nesitepti, bet nutinka visaip. Šalutinis (pusiau) legalus verslas - prekyba, daugiausia prabangos prekėmis.

Skiriamasis ženklas - raudonas randas apie rankos dilbį.

Miškiniai. Grobikai, kontrabandininkai, kelių plėšikai ir reketininkai. Dirba daugiausiai keliuose, miškuose, mieste - retai.

Skiriamasis ženklas - ant kaklo išdegintas lokės pėdos ženklas.

Narkotikas

Urgado pirklys Lyras atradęs išsilavinusį alchemiką Biruoklį, pasiūlo jam daug pinigų, apsaugą ir aprūpinimą iki gyvenimo galo, jei šis sukurs jam naują narkotiką. Biruoklis, išsilavinęs senyvas alchemikas, apsėstas savo profesijos, imasi darbo.

Naujasis jo išradimas - tai narkotikas, panašus į metamfetaminą. Jis sukelia teigimus pojūčius: jėgos ir energijos antplūdis, gera nuotaika, padidėjęs aktyvumas, darbingumas, gera reakcija. Sukelia aukštą priklausomybę. Abstinencijos požymiai: galvos svaigimas, silpnumas, sutrikusi orientacija, depresyvi nuotaika.

Gaminamas iš pervirtos tam tikro medžio žievės košės, pridedant miltelių, gaunamų kaitinant, skaidant, verdant ir nugarinant tam tikrą mineralą, randamą kalnuose. Gautas mišinys atrodo kaip plastilinas, smulkiomis dozėmis pardavinėjamas susukant jas į kažkokio augalo lapą. Vartojamas valgant.

Veikėjai (PCs)

Gučis Kailinis. Amžius 30 metų. Gimė ir užaugo Bisofade, pirklių šeimoje. Tėvas, Kirmėlių gildijos narys,  mirė nuo maro, palikdamas visą turtą ką tik subrendusiam Gučiui. Sūnus sėkmingai perėmė tėvo verslą, o taip pat gildijos narystę. Daugiausiai verčiasi prekyba su Urgadu, gerai pažįsta abu miestus. Neretai veža kontrabandą, papirkinėja sargybinius arba valdžios atstovus, todėl yra tiesiogiai ir netiesiogiai (per gildiją) jų globojamas. Turi ryšių su gildijos ir kitais pirkliais. Nelabai sutaria su kitomis gildijomis, nes kirmėlės neretai bendradarbiauja su jomis, bet lygiai taip dažnai parduoda juos teisėsaugai. Gerai išmano pirklio amatą, geba derėtis. Moka šiek tiek skaityti. Mėgsta moteris.

Ant kairės rankos dilbio vidinės pusės turi Kirmėlių gildijos ženklą - pusmėnulio ir monetos tatuiruotę.

ST 10 (0), DX 12 (20), IQ 15 (60), HT 11 (10). Viso 90.
Damage: Thrust 1d-2, Swing 1d, Punch 1d-4, Kick 1d-1
Basic Speed 5.75, Move 5
Dodge 5, Parry: Axe/Mace 6, Parry: Unarmed 8, Parry: Knife 7, Block 4.
Advantages: Patron: Guild (10), Reputation: Merchant (5), Semi-Literacy (5), Wealth: Comfortable (10). Viso 30.
Disadvantages: Duty: Guild (-15), Enemy (-10), Lecherousness (-15). Viso -40.
Skills: Acting MA 14 (1), Area Knowledge: Bisofadas ME 14 (1/2), Area Knowledge: Urgadas ME 14 (1/2), Axe/Mace PA 12 (2), Brawling PE 12 (1), Crossbow PE 14 (4), Detect Lies MH 14 (2), Fast-Talk MA 14 (1), First-Aid ME 14 (1/2), Knife PE 14 (4), Merchant MA 15 (2), Sex Appeal MA 12 (1), Teamster MA 13 (1/2). Viso 20.
Daiktai: Vasariniai aukštesnės klasės pirklio drabužiai, minkštos odos šarvai krūtinei (liemenė) (1/1),
Kuoka (cr 1d+3), peilis (cut 1d-2 imp 1d-2), arbaletas (imp 1d+2 SS 12 Acc 4 1/2D 200 Max 250), 10 arbaleto strėlių.
Buhalterinė knyga, rašalo buteliukas, plunksna, nemažai pinigų prekėms.

Geležinis Abrogas (tikrasis vardas - Gilija). Mergina. Amžius 25 metai. Tėvai paliko vos gimusią, augo priglausta žindyvės. Nuo vaikystės gyveno gatvėje, norėdama išgyventi elgėsi kaip berniukas, versdavosi vogdama iš žmonių ir kitų vaikų. Vėliau su draugais ėmė plėšikauti. Pirmą žmogų nužudė būdama 14-os šaltą žiemą, kai bendraamžis senas gatvės pažįstamas bandė ją prievartauti. Tąkart paragavo ir žmogienos. Žiema buvo tikrai šalta ir ilga... Slėpė savo lytį, pasivadino Abrogo vardu. Ėmė sukinėtis purvinose skylėse, susipažino su miesto padugnėmis, ėmėsi purvinų darbų: vagysčių, plėšimų, galiausiai žmogžudysčių. Ilgainiui išmoko naudoti ginklą, žudė ir plėšė dėl pinigų. Įtariama(s) ir ieškoma(s) dėl daugybės nusikaltimų, todėl  nuolat slapstosi nuo teisėsaugos. Globojamas ir dangstomas Duobkasių žudikų ir plėšikų gildijos. Kurį laiką gyveno su keistuoliu svetimšaliu, kuris paslaptingomis aplinkybėmis atsibastė į Bisofadą ir lygiai taip paslaptingai iš ten dingo po kelių metų. Tai buvo pirmoji ir paskutinė Gilijos gyvenimo meilė, kuriai ji atskleidė savo esybę ir paslaptis. Tuo laikotarpiu Abrogas (Gilija) išmoko keisto muštynių būdo, ir priešai dar labiau ėmė jo(s) vengti, ypač gatvės muštynėse. Darbus gauna per gildiją. Išmano nuodus, ginklus, moka rytų kovos menų. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį.

Rūstaus, randuoto, bet vis tik moteriško veido. Ant dešiniojo peties turi išdegintą Duobkasių gildijos ženklą - kraujuojančios žaizdos simbolį.

ST 12 (20), DX 14 (45), IQ 10 (0), HT 12 (20). Viso 85.
Damage: Thrust 1d-1, Swing 1d+2, Punch 1d-3, Karate Punch 1d-1, Kick 1d, Karate Kick 1d+2
Basic Speed 6.5, Move 6
Dodge 6, Parry: Axe/Mace 7, Parry: Unarmed 8, Parry: Knife 7, Parry: Shortsword 7, Block 5.
Advantages: Combat Reflexes (15), High Pain Threshold (10), Patron: Guild (10). Viso 35.
Disadvantages: Duty: Guild (-15), Enemy (-10), Intolerance: Legal Enforcement Powers (-5), Secret (-10). Viso -40.
Skills: Area Knowledge: Bisofadas ME 12 (4), Axe/Mace PA 14 (2), Brawling PE 14 (1), Fast-Draw: Axe/Mace PE 14 (1/2), Fast-Draw: Knife PE 14 (1/2), First-Aid ME 11 (2), Karate PH 14 (4), Knife PE 14 (1), Shadowing MA 11 (4), Shortsword PA 14 (2), Streetwise MA 11 (4). Viso 25.
Daiktai: Vasariniai drabužiai, kietos odos šarvai (2/2), metalinis šalmas (3/4)
Kirvis (cut 1d+4), peilis (cut 1d imp 1d-1).
Nuodai.

Smilga (tikrasis vardas - Elė). Amžius 21 metai. Gimė daugiavaikėje amatininkų audėjų šeimoje Kaubarke. Vaikystėje turguje apsivogė, todėl buvo tėvų atiduota į vienuolyną perauklėjimui. Ten buvo prievartaujama vienuolių, todėl pabėgo ir šiaip ne taip atkeliavo iki Bisofado. Kurį laiką gyveno gatvėje vogdama. Po to ėmė parsidavinėti vyrams ir moterims. Susipažino su Šarkų gildijos vagimis, ėmė derinti abu amatus, kol galiausiai vėl grįžo prie vagysčių. Taip pat užsiima šnipinėjimu, prekiauja informacija. Graži mergina kalbanti kerinčio skambesio balsu. Puikiai išmano miestą, turi daug kontaktų įvairiuose gerai informuotuose sluoksniuose. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį. Geba rasti ir gauti reikiamą informaciją, sugeba vikriai ir tyliai judėti, vogti, rakinti spynas. Vengia kovos.

Dešinįjį dilbį tarsi apyrankė juosia raudonas randas - Šarkų gildijos ženklas.

ST 9 (-10), DX 15 (60), IQ 13 (30), HT 10 (0). Viso 80.
Damage: Thrust 1d-2, Swing 1d-1, Punch 1d-4, Kick 1d-1
Basic Speed 6.25, Move 6 (7 for Running)
Dodge 6, Parry: Unarmed 10, Parry: Knife 7, Block 5.
Advantages: Acute Hearing +2 (4), Attractive (5), Double-Jointed (5), Patron: Guild (10), Voice (10). Viso 34.
Disadvantages: Duty: Guild (-15), Enemy (-10), Intolerance: Legal Enforcement Powers (-5), Secret (-10). Viso -40.
Skills: Acting MA 13 (2), Area Knowledge: Bisofadas ME 13 (1), Brawling PE 14 (1/2), Climbing PA 16 (1/2), Detect Lies MH 12 (2), Escape PH 15 (1/2), Fast-Draw: Knife PE 14 (1/2), Fast-Talk MA 13 (2), Holdout MA 12 (1), Knife PE 15 (1), Knife Throwing PE 16 (2), Lock Picking MA 13 (2), Pickpocket PH 14 (2), Running PH 8 (1), Sex Appeal MA 12 (2), Shadowing MA 13 (2), Sleight of Hand PH 13 (1), Stealth PA 14 (1), Streetwise MA 13 (2). Viso 26.
Daiktai: Vasariniai drabužiai, minkštos odos šarvai (1/1)
4 peiliai (cut 1d-3 imp1d-2; thrown imp 1d-2 SS 12 Acc 0 1/2D 7 Max 14).
Visraktis.

Iešmas (tikrasis vardas - Melvilis, Slaptosios Sargybos slapyvardis - Balta Varna). Amžius 35 metai. Gimė daugiavaikėje amatininko puodžiaus šeimoje. Kaip jauniausia atžala buvo atiduotas į tarnybą Miesto Sargyboje. Apmokytas kovos menų, pasižymėjęs tarnyboje kaip darbštus ir lojalus karys. Paaukštintas iki seržanto, vėliau pakviestas į Slaptąja gubernatoriaus Sargybą. Šiuo metu dirba kaip slaptas valdžios agentas, infiltruotas į nusikalstamą pasaulį. Neva dirba samdiniu, renka informaciją, stebi nusikalstamo pasaulio asmenis. Areštuose ir oficialiose sargybos operacijose nedalyvauja. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį. Labai rimtas, skvarbus, ryžtingas ir reikalui esant negailestingas.

Ant dešiniosios krūtinės pusės turi tatuiruotę - Slaptosios Sargybos ženklą - kryžių-kalaviją.

ST 11 (10), DX 14 (45), IQ 12 (20), HT 11 (10). Viso 85.
Damage: Thrust 1d-1, Swing 1d+1, Punch 1d-3, Kick 1d
Basic Speed 6.25, Move 6
Dodge 6, Parry: Axe/Mace 7, Parry: Unarmed 8, Parry: Knife 7, Parry: Shortsword 7, Block 7.
Advantages: Combat Reflexes (15), Legal Enforcement Powers (10), Patron: Governor (15). Viso 40.
Disadvantages: Duty: Governor (-15), Intolerance: Criminals (-5), No Sense of Humour (-10), Secret (-10). Viso -40.
Skills: Area Knowledge: Town ME 12 (1), Axe/Mace PA 14 (2), Brawling PE 14 (1), Fast-Draw: Axe/Mace PE 14 (1/2), Fast-Draw: Short Sword PE 14 (1/2), First Aid ME 12 (1), Intimidation MA 12 (2), Knife PE 14 (1), Riding PA 12 (1/2), Shield PE 14 (1), Shadowing MA 12 (2), Shortsword PA 14 (2), Swimming PE 13 (1/2). Viso 15.
Daiktai: Vasariniai drabužiai, kietos odos šarvai (2/2), metalinis šalmas (3/4)
Vidutinis skydas (DR 3), trumpas kalavijas (cut 1d+1 imp 1d-1), peilis (cut 1d-1, imp 1d-1).

Meistro veikėjai (NPCs)

Miškinių plėšikai:
Vadas
ST 12, DX 12, IQ 9, HT 11
Basic Speed 5.75, Move 5
Dodge 5, Axe Parry 6, Knife Parry 6, Unarmed Parry 8
Axe 13, cut 1d+4; Knife 13 cut 1d, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-3.
PD 2 DR 2
Kietos odos šarvai, kirvis, peilis, 1d sidabrinių ir 3d variokų.
Plėšikas
ST 11, DX 12, IQ 9, HT 10
Basic Speed 5.5, Move 5
Dodge 5, Mace Parry 6, Knife Parry 6, Unarmed Parry 8
Mace 12, cr 1d+3; Knife 12 cut 1d-1, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-4.
PD 1 DR 1, galva PD 2 DR 2.
Minkštos odos šarvai, kietos odos šalmas, kuoka, peilis, 3d variokų.

Smuklės mušeikos
ST 11, DX 12 (10 už girtumą), IQ 9, HT 10
Basic Speed 5.5 (5), Move 5
Dodge 5, Unarmed Parry 6
Brawling 10 cr 1d-4.
Šarvų nėra, ginklų nėra, 3d variokų.

Gatvių sargyba
Seržantas
ST 12, DX 12, IQ 9, HT 11
Basic Speed 5.75, Move 5
Dodge 5, Shortsword Parry 7, Knife Parry 7, Unarmed Parry 8, Block 6.
Shortsword 14 cut 1d+2 imp 1d-1; Knife 14 cut 1d, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-3, Shield 12
PD 2 DR 2, torsas PD 3/1 DR 4/2, galva PD 3 DR 4. PD 2 nuo skydo.
Grandininiai šarvai (torsas), kietos odos šarvai (kojos, rankos), metalinis šalmas (galva), mažas skydas PD 2, trumpas kalavijas, peilis, 1d sidabrinių ir 3d variokų.
Kareivis
ST 11, DX 12, IQ 9, HT 10
Basic Speed 5.5, Move 5
Dodge 5, Mace Parry 6, Knife Parry 6, Unarmed Parry 8.
Mace 12, cr 1d+3; Knife 12 cut 1d-1, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-4.
PD 2 DR 2, galva PD 3 DR 4.
Kietos odos šarvai, metalinis šalmas (galva), mažas skydas PD 2, kuoka, peilis, 3d variokų

Urgado kišenvagis
ST 8, DX 14, IQ 9, HT 9
Basic Speed 6.25, Move 6 (7 for Running)
Dodge 6, Unarmed parry 6.
Brawling 9 cr 1d-5, Running 8, Pickpoket 13.
Šarvų nėra. Bandelė su cukrumi.

Lyro sargyba
Kuosa - Lyro asmens sargybinis
ST 12, DX 12, IQ 9, HT 11
Basic Speed 5.75, Move 5
Dodge 5, Shortsword Parry 7, Knife Parry 7, Unarmed Parry 8.
Shortsword 14 cut 1d+2 imp 1d-1; Knife 14 cut 1d, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-3
Šarvų nėra, trumpas kalavijas, peilis, 2d sidabrinių ir 3d variokų.
Airas, Elijas, Ortas ir Kelovaras
ST 11, DX 12, IQ 9, HT 10
Basic Speed 5.5, Move 5
Dodge 5, Mace Parry 6, Knife Parry 6, Unarmed Parry 8.
Mace 12, cr 1d+3; Knife 12 cut 1d-1, imp 1d-1; Brawling 12 cr 1d-4.
Šarvų nėra, kuoka, peilis, 1d sidabrinių ir 3d variokų

Lyras
ST 9, DX 11, IQ 13, HT 10
Basic Speed 5.25, Move 5
Dodge 5, Unarmed Parry 6.
Merchant 16, Streetwise 14, Holdout 14.
Šarvų nėra, durklas, sidabrinis žiedas su rubinu, sidabrinė grandinėlė.

Alchemikas Biruoklis
ST 8, DX 9, IQ 15, HT 8
Basic Speed 4.25, Move 4
Dodge 4, Unarmed Parry 5.
Alchemy 16, Chemistry 16.
Šarvų nėra, sidabrinis žiedas.

Berniukas
ST 8, DX 14, IQ 11, HT 9
Basic Speed 6.25, Move 6 (7 for Running)
Dodge 6, Unarmed parry 6.
Brawling 9 cr 1d-5, Running 8, Alchemy 12, Chemistry 12.
Šarvų nėra, duonos riekė.

Žudikas
ST 12, DX 15, IQ 12, HT 12
Basic Speed 6.75, Move 6
Dodge 6, Knife Parry 8, Unarmed Parry 10.
Knife 16 cut 1d, imp 1d-1; Brawling 16 cr 1d-3, Lockpick 14, Stealth 16.
Šarvų nėra, peilis, 1d sidabrinių ir 3d variokų.

Handout: Balta Varna

Valdžios struktūros:

Kunigaikštystę valdo turtingas, bet silpnas ir apsileidęs kunigaikštis Gregoras. Jis surenka nemažai mokesčių iš derlingas žemes dirbančių valstiečių bei pirklių ir amatininkų, valdančių karjerus ir šachtas. Taip pat renka duoklę iš miestų, kurie tačiau stengiasi įgyti savarankiškumo, galios ir įtakos.

Bisofado miestą ir jo apylinkes (kasyklas ir šiek tiek dirbamų žemių) valdo gubernatorius Alisaras, kuris turi patariamąją tarybą iš 7 asmenų. Jam taip pat pavaldi Miesto Sargyba, kuri rūpinasi nusikalstamumo kontrole bei viešąja tvarka mieste, bei Mokesčių Rinkėjai, kurie renka mokesčius iš gyventojų, prekybos bei amatų gildijų. Amatininkų ir pirklių gildijos gubernatoriui nepavaldžios, tačiau privalo laikytis miesto amatų ir prekybos taisyklių bei derinti savo veiksmus su gubernatoriumi darybų keliu. Miesto Sargyba yra gerai treniruota reguliari kariuomenė, lojali karininkams, kurie, savo ruožtu dirba išvien su Alisaru.

Bisofado gubernatorius taip pat turi Slaptąją Sargybą, kuri renka informaciją apie miestą, pirklius, amatininkus, nusikaltėlius, kunigaikštį ir kitas svarbias valdžios bei ekonomikos institucijas. SS taip pat atlieka visokius slaptus gubernatoriaus pavedimus, tyrimus, stebi, infiltruoja, seka, šantažuoja, šalina neparankius žmones. Valdžia neretai naudojasi tiek legalių, tiek pogrindinių gildijų paslaugomis, todėl stengiasi jas kontroliuoti, kad neįsigalėtų ir neįgytų valdžios gubernatoriui ir jo administracijai.

Urgado miestą valdo gubernatorius Morėjus, tačiau jo valdžia silpna ir jis smarkiai priklausomas ir įtakojamas 10 asmenų tarybos, kurioje savo atstovus turi miesto pirkliai. Gubernatorius taip pat labai priklausomas nuo kunigaikščio. Urgade yra Gatvių Sargyba, kuri prižiūri tvarką gatvėse.

Pogrindinės gildijos:

Bisofade ir aplinkiniuose miestuose veikia keturios nusikalstamos grupuotės, vadinamos gildijomis. Gildijos specializuojasi  įvairiose veiklose, tačiau neretai verslai ir interesų grupės persipina, tad visos grupės nuolat tarpusavyje konkuruoja.

Kirmėlės. Pirkliai ir kontrabandininkai. Gabena per sieną nelegalius siuntinius bei legalius siuntinius, siekiant išvengti muitų. Taip pat gabena ir platina narkotikus. Turi ryšių pasienio būriuose, moka jiems kyšius. Reikalui esant (bet ypatingai retai) užsakinėja nepalankių vadų ar eilinių žmogžudystes.

Duobkasiai. Samdomi žudikai, grobikai, plėšikai. Daugiausiai vykdo užsakomąsias žmogžudystes. Jų užsakovai patys įvairiausi - nuo gubernatoriaus ir valdininkų iki padugnių, kurie tik gali sumokėti. Sakoma, kad dėl tokio bendradarbiavimo valdžia juos globoja, bet tuo pačiu neleidžia įsigalėti.

Šarkos. Vagys, kišenvagiai, plėšikai, narkotikų platintojai, šnipai, informacijos kurjeriai, reketininkai. Krauju stengiasi nesitepti, bet nutinka visaip. Šalutinis (pusiau) legalus verslas - prekyba, daugiausia prabangos prekėmis.

Miškiniai. Grobikai, kontrabandininkai, kelių plėšikai, kelių reketininkai. Daugiausiai veikia už miestų sienų.

Biografija:

Iešmas (tikrasis vardas - Melvilis, Slaptosios Sargybos slapyvardis - Balta Varna). Amžius 35 metai. Gimė daugiavaikėje amatininko puodžiaus šeimoje. Kaip jauniausia atžala buvo atiduotas į tarnybą Miesto Sargyboje. Apmokytas kovos menų, pasižymėjęs tarnyboje kaip darbštus ir lojalus karys. Paaukštintas iki seržanto, vėliau pakviestas į Slaptąja gubernatoriaus Sargybą. Šiuo metu dirba kaip slaptas valdžios agentas, infiltruotas į nusikalstamą pasaulį. Neva dirba samdiniu, renka informaciją, stebi nusikalstamo pasaulio asmenis. Areštuose ir oficialiose sargybos operacijose nedalyvauja. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį. Labai rimtas, skvarbus, ryžtingas ir reikalui esant negailestingas.

Ant dešiniosios krūtinės pusės turi išdegintą Slaptosios Sargybos ženklą - kryžių-kalaviją.

Scenarijaus priešistorė:

Slaptoji gubernatoriaus Sargyba sužino apie Urgado mieste gaminamą narkotinę medžiagą. Pasak pasakojimų, narkotikas sukelia jėgos antplūdį, gerą nuotaiką, padidėjusį darbingumą, gerą reakciją, todėl sparčiai populiarėja tarp valstiečių, kalnakasių ir kareivių. Tačiau taip pat žinoma, kad narkotikas sukelia ir aukštą priklausomybę. Abstinencijos požymiai sunkūs: galvos svaigimas, silpnumas, sutrikusi orientacija, depresyvi nuotaika.

Gubernatorius pageidauja gauti šio narkotiko pavyzdžių. Slaptoji Sargyba taip pat sužino, kad narkotiku domisi ir Kirmėlių gildija, kuri taip pat organizuoja slaptą operaciją į Urgadą perimti narkotiko gamybos.

Apie visą šitą purviną reikalą žinoma nedaug: kad gamybą greičiausiai kontroliuoja pasiturintis Urgado pirklys Lyras, kad jam dirba genialus alchemikas, narkotiko išradėjas, ir kad kažkur yra įkurtas mažas fabrikėlis. Nei apie jo lokaciją, darbuotojų ir apsaugos skaičių, nei apie medžiagas ar jų tiekėjus nėra žinoma.

Melvilis infiltruojamas į Kirmėlių gildijos pirklio Gučio vadovaujamą operaciją ir siunčiamas į Urgadą surinkti informacijos apie narkotiką, sudedamąsias medžiagas, gamybos procesą, gamintojus, poveikį ir t.t. Pirminis planas - surinkti informaciją. Pagal galimybes siektina pagrobti ir pargabenti narkotiko autorių ir gamintoją. Trečiaeilis planas - pagal galimybes sunaikinti narkotiko gamybą.

Operaciją tikimasi įvykdyti savaitgalį, kai Urgade vyksta jomarkas ir šventė, kad būtų daugiau žmonių, ir pašaliečiai mieste nepritrauktų dėmesio. Jomarkas ir bus oficiali operacijos priedanga.

Be Melvilio gildija operacijai Gučiui per tarpininką pasamdo dar du apsauginius, kurie bus informuoti lydėti pirklį ir vykdyti visus jo nurodymus. Pasak Slaptosios Sargybos duomenų, pastarieji samdiniai yra Šarkų ir Duobkasių gildijų atstovai, tačiau nei vienas iš jų, įskaitant Gučį nežino apie tai.

Handout: Gučis

Valdžios struktūros:

Kunigaikštystę valdo turtingas, bet silpnas ir apsileidęs kunigaikštis Gregoras. Jis surenka nemažai mokesčių iš derlingas žemes dirbančių valstiečių bei pirklių ir amatininkų, valdančių karjerus ir šachtas. Taip pat renka duoklę iš miestų, kurie tačiau stengiasi įgyti savarankiškumo, galios ir įtakos.

Bisofado miestą ir jo apylinkes (kasyklas ir šiek tiek dirbamų žemių) valdo gubernatorius Alisaras, kuris turi patariamąją tarybą iš 7 asmenų. Jam taip pat pavaldi Miesto Sargyba, kuri rūpinasi nusikalstamumo kontrole bei viešąja tvarka mieste, bei Mokesčių Rinkėjai, kurie renka mokesčius iš gyventojų, prekybos bei amatų gildijų. Amatininkų ir pirklių gildijos gubernatoriui nepavaldžios, tačiau privalo laikytis miesto amatų ir prekybos taisyklių bei derinti savo veiksmus su gubernatoriumi darybų keliu. Miesto Sargyba yra gerai treniruota reguliari kariuomenė, lojali karininkams, kurie, savo ruožtu dirba išvien su Alisaru.

Kalbama, kad Bisofado gubernatorius taip pat turi Slaptąją Sargybą, kuri renka informaciją apie miestą, pirklius, amatininkus, nusikaltėlius, kunigaikštį ir kitas svarbias valdžios bei ekonomikos institucijas.

Urgado miestą valdo gubernatorius Morėjus, tačiau jo valdžia silpna ir jis smarkiai priklausomas ir įtakojamas 10 asmenų tarybos, kurioje savo atstovus turi miesto pirkliai. Gubernatorius taip pat labai priklausomas nuo kunigaikščio. Urgade yra Gatvių Sargyba, kuri prižiūri tvarką gatvėse.

Pogrindinės gildijos:

Bisofade ir aplinkiniuose miestuose veikia keturios nusikalstamos grupuotės, vadinamos gildijomis. Gildijos specializuojasi  įvairiose veiklose, tačiau neretai verslai ir interesų grupės persipina, tad visos grupės nuolat tarpusavyje konkuruoja.

Kirmėlės. Pirkliai ir kontrabandininkai. Gabena per sieną nelegalius siuntinius (narkotikai, ginklai, pabėgėliai, nusikaltėliai, vogti daiktai bei gyvūnai) bei legalius siuntinius, siekiant išvengti muitų. Taip pat gabena ir platina narkotikus, šioje srityje konkuruodami su Šarkų gildija. Turi ryšių pasienio būriuose, moka jiems kyšius. Reikalui esant (bet ypatingai retai) užsakinėja nepalankių vadų ar eilinių žmogžudystes. Po to retkarčiais įduoda žudikus, kad išsuktų savo reputaciją, todėl yra ypatingai nemėgstami Duobkasių.

Skiriamasis ženklas - tatuiruotė, vaizduojanti pusmėnulį ir monetą ant rankos dilbio.

Duobkasiai. Samdomi žudikai, grobikai, plėšikai. Daugiausiai vykdo užsakomąsias žmogžudystes. Jų užsakovai patys įvairiausi - nuo gubernatoriaus ir valdininkų iki padugnių, kurie tik gali sumokėti. Sakoma, kad dėl tokio bendradarbiavimo valdžia juos globoja, bet tuo pačiu neleidžia įsigalėti.

Šarkos. Vagys, kišenvagiai, plėšikai, narkotikų platintojai, šnipai, informacijos kurjeriai, reketininkai. Krauju stengiasi nesitepti, bet nutinka visaip. Šalutinis (pusiau) legalus verslas - prekyba, daugiausia prabangos prekėmis.

Miškiniai. Grobikai, kontrabandininkai, kelių plėšikai, kelių reketininkai. Daugiausiai veikia už miestų sienų.

Biografija:

Gučis Kailinis. Amžius 30 metų. Gimė ir užaugo Bisofade, pirklių šeimoje. Tėvas, Kirmėlių gildijos narys,  mirė nuo maro, palikdamas visą turtą ką tik subrendusiam Gučiui. Sūnus sėkmingai perėmė tėvo verslą, o taip pat gildijos narystę. Daugiausiai verčiasi prekyba su Urgadu, gerai pažįsta abu miestus. Neretai veža kontrabandą, papirkinėja sargybinius arba valdžios atstovus, todėl yra tiesiogiai ir netiesiogiai (per gildiją) jų globojamas. Turi ryšių su gildijos ir kitais pirkliais. Nelabai sutaria su kitomis gildijomis, nes kirmėlės neretai bendradarbiauja su jomis, bet lygiai taip dažnai parduoda juos teisėsaugai. Gerai išmano pirklio amatą, geba derėtis. Moka šiek tiek skaityti. Mėgsta moteris.

Ant kairės rankos dilbio vidinės pusės turi Kirmėlių gildijos ženklą - pusmėnulio ir monetos tatuiruotę.

Scenarijaus priešistorė:

Kirmėlių gildija sužino apie Urgado mieste gaminamą narkotinę medžiagą. Pasak pasakojimų, narkotikas sukelia jėgos antplūdį, gerą nuotaiką, padidėjusį darbingumą, gerą reakciją, todėl sparčiai populiarėja tarp valstiečių, kalnakasių ir kareivių. Tačiau taip pat žinoma, kad narkotikas sukelia ir aukštą priklausomybę. Abstinencijos požymiai sunkūs: galvos svaigimas, silpnumas, sutrikusi orientacija, depresyvi nuotaika.

Kirmėlių gildija įžvelgia čia puikų būdą pasipelnyti. Apie visą šitą purviną reikalą žinoma nedaug: kad gamybą greičiausiai kontroliuoja pasiturintis Urgado pirklys Lyras, kad jam dirba genialus alchemikas, narkotiko išradėjas, ir kad kažkur yra įkurtas mažas fabrikėlis. Nei apie jo lokaciją, darbuotojų ir apsaugos skaičių, nei apie medžiagas ar jų tiekėjus nėra žinoma. Gučis siunčiamas į Urgadą surinkti informacijos apie narkotiką, sudedamąsias medžiagas, gamybos procesą, gamintojus, poveikį ir t.t. Pirminis planas - surinkti informaciją. Pagal galimybes siektina pagrobti ir pargabenti narkotiko autorių ir gamintoją. Trečiaeilis planas - pagal galimybes sunaikinti narkotiko gamybą.

Operaciją tikimasi įvykdyti savaitgalį, kai Urgade vyksta jomarkas ir šventė, kad būtų daugiau žmonių, ir pašaliečiai mieste nepritrauktų dėmesio. Jomarkas ir bus oficiali operacijos priedanga.

Operacijai Gučiui per tarpininką pasamdomi trys apsauginiai, kurie bus informuoti lydėti pirklį ir vykdyti visus jo nurodymus.

Handout: duobkasys

Valdžios struktūros:

Kunigaikštystę valdo turtingas, bet silpnas ir apsileidęs kunigaikštis Gregoras. Jis surenka nemažai mokesčių iš derlingas žemes dirbančių valstiečių bei pirklių ir amatininkų, valdančių karjerus ir šachtas. Taip pat renka duoklę iš miestų, kurie tačiau stengiasi įgyti savarankiškumo, galios ir įtakos.

Bisofado miestą ir jo apylinkes (kasyklas ir šiek tiek dirbamų žemių) valdo gubernatorius Alisaras, kuris turi patariamąją tarybą iš 7 asmenų. Jam taip pat pavaldi Miesto Sargyba, kuri rūpinasi nusikalstamumo kontrole bei viešąja tvarka mieste, bei Mokesčių Rinkėjai, kurie renka mokesčius iš gyventojų, prekybos bei amatų gildijų. Amatininkų ir pirklių gildijos gubernatoriui nepavaldžios, tačiau privalo laikytis miesto amatų ir prekybos taisyklių bei derinti savo veiksmus su gubernatoriumi darybų keliu. Miesto Sargyba yra gerai treniruota reguliari kariuomenė, lojali karininkams, kurie, savo ruožtu dirba išvien su Alisaru.

Kalbama, kad Bisofado gubernatorius taip pat turi Slaptąją Sargybą, kuri renka informaciją apie miestą, pirklius, amatininkus, nusikaltėlius, kunigaikštį ir kitas svarbias valdžios bei ekonomikos institucijas.

Urgado miestą valdo gubernatorius Morėjus, tačiau jo valdžia silpna ir jis smarkiai priklausomas ir įtakojamas 10 asmenų tarybos, kurioje savo atstovus turi miesto pirkliai. Gubernatorius taip pat labai priklausomas nuo kunigaikščio. Urgade yra Gatvių Sargyba, kuri prižiūri tvarką gatvėse.

Pogrindinės gildijos:

Bisofade ir aplinkiniuose miestuose veikia keturios nusikalstamos grupuotės, vadinamos gildijomis. Gildijos specializuojasi  įvairiose veiklose, tačiau neretai verslai ir interesų grupės persipina, tad visos grupės nuolat tarpusavyje konkuruoja.

Kirmėlės. Pirkliai ir kontrabandininkai. Gabena per sieną nelegalius siuntinius bei legalius siuntinius, siekiant išvengti muitų. Taip pat gabena ir platina narkotikus. Turi ryšių pasienio būriuose, moka jiems kyšius. Reikalui esant (bet ypatingai retai) užsakinėja nepalankių vadų ar eilinių žmogžudystes. Po to retkarčiais įduoda žudikus, kad išsuktų savo reputaciją, todėl yra ypatingai nemėgstami Duobkasių.

Duobkasiai. Samdomi žudikai, grobikai, plėšikai ir reketininkai. Žmonės be sielos. Daugiausiai vykdo užsakomąsias žmogžudystes. Jų užsakovai patys įvairiausi - nuo gubernatoriaus ir valdininkų iki padugnių, kurie tik gali sumokėti. Dėl tokio bendradarbiavimo iš dalies valdžia globoja gildiją, tačiau tuo pačiu neleidžia įsigalėti ir saugo visuomenę nuo žudikų. Be to gildija kenčia nuo jėgos struktūrų, kai susiduria su sąžiningais kareiviais, karininkais, ar pareigūnais. It‘s a shaky truce...

Skiriamasis ženklas - ant peties išdegintas ženklas, vaizduojantis kraujuojančią žaizdą.

Šarkos. Vagys, kišenvagiai, plėšikai, narkotikų platintojai, šnipai, informacijos kurjeriai, reketininkai. Krauju stengiasi nesitepti, bet nutinka visaip. Šalutinis (pusiau) legalus verslas - prekyba, daugiausia prabangos prekėmis.

Miškiniai. Grobikai, kontrabandininkai, kelių plėšikai, kelių reketininkai. Daugiausiai veikia už miestų sienų.

Biografija:

Geležinis Abrogas (tikrasis vardas - Gilija). Mergina. Amžius 25 metai. Tėvai paliko vos gimusią, augo priglausta žindyvės. Nuo vaikystės gyveno gatvėje, norėdama išgyventi elgėsi kaip berniukas, versdavosi vogdama iš žmonių ir kitų vaikų. Vėliau su draugais ėmė plėšikauti. Pirmą žmogų nužudė būdama 14-os šaltą žiemą, kai bendraamžis senas gatvės pažįstamas bandė ją prievartauti. Tąkart paragavo ir žmogienos. Žiema buvo tikrai šalta ir ilga... Slėpė savo lytį, pasivadino Abrogo vardu. Ėmė sukinėtis purvinose skylėse, susipažino su miesto padugnėmis, ėmėsi purvinų darbų: vagysčių, plėšimų, galiausiai žmogžudysčių. Ilgainiui išmoko naudoti ginklą, žudė ir plėšė dėl pinigų. Įtariama(s) ir ieškoma(s) dėl daugybės nusikaltimų, todėl  nuolat slapstosi nuo teisėsaugos. Globojamas ir dangstomas Duobkasių žudikų ir plėšikų gildijos. Kurį laiką gyveno su keistuoliu svetimšaliu, kuris paslaptingomis aplinkybėmis atsibastė į Bisofadą ir lygiai taip paslaptingai iš ten dingo po kelių metų. Tai buvo pirmoji ir paskutinė Gilijos gyvenimo meilė, kuriai ji atskleidė savo esybę ir paslaptis. Tuo laikotarpiu Abrogas (Gilija) išmoko keisto muštynių būdo, ir priešai dar labiau ėmė jo(s) vengti, ypač gatvės muštynėse. Darbus gauna per gildiją. Išmano nuodus, ginklus, moka rytų kovos menų. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį.

Rūstaus, randuoto, bet vis tik moteriško veido. Ant dešiniojo peties turi išdegintą Duobkasių gildijos ženklą - kraujuojančios žaizdos simbolį.

Scenarijaus priešistorė:

Gilija (Geležinis Aborgas) iš Duobkasių gildijos sužino, kad Raudonasis Hariris, samdinių tarpininkas, ieško apsauginių Bisofado pirklio Gučio Kailinio kelionei į savaitgalį vyksiantį jomarką Urgade. Už šį darbą siūlomi geri pinigai, todėl gildija pasiūlo Aborgui leistis į kelionę. Pinigai už šį darbą siūlomi neįprastai dideli, bet užsimenama, kad papildomą mokestį teks atidirbti.

Be Gilijos Gučiui per tarpininką pasamdomi dar du apsauginiai.

Handout: šarka

Valdžios struktūros:

Kunigaikštystę valdo turtingas, bet silpnas ir apsileidęs kunigaikštis Gregoras. Jis surenka nemažai mokesčių iš derlingas žemes dirbančių valstiečių bei pirklių ir amatininkų, valdančių karjerus ir šachtas. Taip pat renka duoklę iš miestų, kurie tačiau stengiasi įgyti savarankiškumo, galios ir įtakos.

Bisofado miestą ir jo apylinkes (kasyklas ir šiek tiek dirbamų žemių) valdo gubernatorius Alisaras, kuris turi patariamąją tarybą iš 7 asmenų. Jam taip pat pavaldi Miesto Sargyba, kuri rūpinasi nusikalstamumo kontrole bei viešąja tvarka mieste, bei Mokesčių Rinkėjai, kurie renka mokesčius iš gyventojų, prekybos bei amatų gildijų. Amatininkų ir pirklių gildijos gubernatoriui nepavaldžios, tačiau privalo laikytis miesto amatų ir prekybos taisyklių bei derinti savo veiksmus su gubernatoriumi darybų keliu. Miesto Sargyba yra gerai treniruota reguliari kariuomenė, lojali karininkams, kurie, savo ruožtu dirba išvien su Alisaru.

Kalbama, kad Bisofado gubernatorius taip pat turi Slaptąją Sargybą, kuri renka informaciją apie miestą, pirklius, amatininkus, nusikaltėlius, kunigaikštį ir kitas svarbias valdžios bei ekonomikos institucijas.

Urgado miestą valdo gubernatorius Morėjus, tačiau jo valdžia silpna ir jis smarkiai priklausomas ir įtakojamas 10 asmenų tarybos, kurioje savo atstovus turi miesto pirkliai. Gubernatorius taip pat labai priklausomas nuo kunigaikščio. Urgade yra Gatvių Sargyba, kuri prižiūri tvarką gatvėse.

Pogrindinės gildijos:

Bisofade ir aplinkiniuose miestuose veikia keturios nusikalstamos grupuotės, vadinamos gildijomis. Gildijos specializuojasi  įvairiose veiklose, tačiau neretai verslai ir interesų grupės persipina, tad visos grupės nuolat tarpusavyje konkuruoja.

Kirmėlės. Pirkliai ir kontrabandininkai. Gabena per sieną nelegalius siuntinius bei legalius siuntinius, siekiant išvengti muitų. Taip pat gabena ir platina narkotikus. Turi ryšių pasienio būriuose, moka jiems kyšius. Reikalui esant (bet ypatingai retai) užsakinėja nepalankių vadų ar eilinių žmogžudystes.

Duobkasiai. Samdomi žudikai, grobikai, plėšikai. Daugiausiai vykdo užsakomąsias žmogžudystes. Jų užsakovai patys įvairiausi - nuo gubernatoriaus ir valdininkų iki padugnių, kurie tik gali sumokėti. Sakoma, kad dėl tokio bendradarbiavimo valdžia juos globoja, bet tuo pačiu neleidžia įsigalėti.

Šarkos. Vagys, kišenvagiai, plėšikai, narkotikų platintojai, šnipai, informacijos kurjeriai, reketininkai. Krauju stengiasi nesitepti, bet nutinka visaip. Šalutinis (pusiau) legalus verslas - prekyba, daugiausia prabangos prekėmis.

Skiriamasis ženklas - raudonas randas apie rankos dilbį.

Miškiniai. Grobikai, kontrabandininkai, kelių plėšikai, kelių reketininkai. Daugiausiai veikia už miestų sienų.

Biografija:

Smilga (tikrasis vardas - Elė). Amžius 21 metai. Gimė daugiavaikėje amatininkų audėjų šeimoje Kaubarke. Vaikystėje turguje apsivogė, todėl buvo tėvų atiduota į vienuolyną perauklėjimui. Ten buvo prievartaujama vienuolių, todėl pabėgo ir šiaip ne taip atkeliavo iki Bisofado. Kurį laiką gyveno gatvėje vogdama. Po to ėmė parsidavinėti vyrams ir moterims. Susipažino su Šarkų gildijos vagimis, ėmė derinti abu amatus, kol galiausiai vėl grįžo prie vagysčių. Taip pat užsiima šnipinėjimu, prekiauja informacija. Graži mergina kalbanti kerinčio skambesio balsu. Puikiai išmano miestą, turi daug kontaktų įvairiuose gerai informuotuose sluoksniuose. Gerai pažįsta žemiausią Bisofado visuomenės sluoksnį. Geba rasti ir gauti reikiamą informaciją, sugeba vikriai ir tyliai judėti, vogti, rakinti spynas. Vengia kovos.

Dešinįjį dilbį tarsi apyrankė juosia raudonas randas - Šarkų gildijos ženklas.

Scenarijaus priešistorė:

Smilga iš Šarkų gildijos sužino, kad Raudonasis Hariris, samdinių tarpininkas, ieško apsauginių Bisofado pirklio Gučio Kailinio kelionei į savaitgalį vyksiantį jomarką Urgade. Už šį darbą siūlomi geri pinigai, todėl gildija pasiūlo Šarkai leistis į kelionę. Pinigai už šį darbą siūlomi neįprastai dideli, bet užsimenama, kad papildomą mokestį teks atidirbti.

Be Smilgos Gučiui per tarpininką pasamdomi dar du apsauginiai.