Rolemaster

Autorius: Coleman Charlton, John Curtis, Pete Fenlon, Steve Marvin
Leidėjas: Iron Crown Enterprises
Išleidimo metai: 1980 (pirmas leidimas), 1984 (antras leidimas), 1995 (trečias leidimas), 1999 (ketvirtas leidimas)
Žanras: fantasy
Sistema: Rolemaster Standard System
Rolemaster - tai stalo vaidmenų žaidimas, kurį išleido „Iron Crown Enterprises".

Istorija

Iš viso pasirodė keturi atskiri Rolemaster leidimai. Pirmasis leidimas ir antrasis leidimas gana panašūs, todėl laikomi pirmąja Rolemaster leidinių grupe. Didesnių pakeitimų sulaukė trečioji žaidimo versija Rolemaster Standard System (arba trumpiau RMSS). Naujausias leidimas vadinamas Rolemaster Fantasy Roleplaying (arba RMFRP) tačiau skiriasi nuo RMSS tik kosmetiškai ir savo struktūra. Trečiasis ir ketvirtasis leidimai laikomi antrąja leidinių grupe.

Grupės ribose visi leidiniai beveik 100% suderinami, tuo tarpu suderinamumas tarp grupių kiek sudėtingesnis, tačiau irgi gana didelis.

Pirmasis ir antrasis leidimai

Rolemaster First Edition (RM1) terminu paprastai vadinami leidiniai, pasirodę tarp 1980 ir 1982 m., įskaitant originalias Arms Law, Claw Law, Spell Law, Character Law ir Campaign Law versijas. Pradžioje Rolemaster leidiniai buvo kuriami kaip papildymai Advanced Dungeons & Dragons, RuneQuest ir kitiems tuometiniams VŽ, bet išleidus Character Law, Rolemaster tapo atskira žaidimo sistema.

Oficiali Second Edition Rolemaster (antrojo leidimo arba sutrumpintai RM2) pradžia tapo taip vadinamas „Raudonosios nugarėlės" komplektas, kuriame buvo pertvarkyti Arms Law/Claw Law, Spell Law bei Character Law/Campaign Law, leidimai raudonai įrėmintais viršeliais. Antrasis leidimas nuo pirmojo skyrėsi labai nedaug (nedideli kautynių eigos pakeitimai, kiek kitoks medžiagos pateikimas ir ryški grafinė revoliucija), todėl suderinamumo su pirmojo leidimo medžiaga problemų beveik nebuvo. RM2 terminu dažnai apibūdinami 1984-94 m. laikotarpio leidiniai.

Rolemaster Standard System

1995 m. žaidimas buvo pertaisytas ir išleistas kaip Rolemaster Standard System (RMSS). Labiausiai pasikeitė veikėjo kūrimo procesas: buvo pailgintas įgūdžių sąrašas ir pakeistas įgūdžių priedų apskaičiavimas. Įgūdžiai buvo sugrupuoti panašių įgūdžių kategorijomis, todėl buvo galima pirkti tiek kategorijos, tiek pageidaujamo įgūdžio rangus. Buvo dar kartą peržiūrėta kautynių seka ir pakeistos kerėjimo detalės. Buvo iš esmės pakeista kerų sąrašų (Spell Lists) mokymosi tvarka, dauguma sąrašų buvo pakoreguoti ir subalansuoti. Atakos ir žalos skaičiavimo būdas beveik nesikeitė, o pabaisų statistikų pakeitimai taip pat buvo kosmetiniai.

Kaip ir daugumos pokyčių atveju, nuomonė apie trečiojo leidimo pokyčius buvo labai įvairi.

Rolemaster Fantasy Roleplaying

1999 m. žaidimas buvo dar kartą perstruktūruotas ir išleista Rolemaster Fantasy Roleplaying (arba sutrumpintai RFRP) versija, tačiau tai buvo daugiau struktūrinis medžiagos pertvarkymas su keliais nedideliais taisyklių pakeitimais. Rolemaster Fantasy Roleplaying - kol kas naujausias Rolemaster taisyklių leidimas. Teigiamas RFRP pokytis - tai viena pagrindinių taisyklių knyga, kurios pakanka žaidimui.

Sistema

Veikėjo kūrimas ir vystymas

Rolemaster - tai įgūdžių sistema be jokių apribojimų įgūdžių pasirinkimui. Visi veikėjo sugebėjimai (kovojimas, sėlinimas, kerėjimas ir t.t.) apibrėžiami įgūdžių sistema. Veikėjo profesija neriboja jo galimybių, bet nustato įgimtą talentą tam tikrose srityse. Šie talentai atsispindi už įgūdžius sumokėtose kainose.

Rolemaster veikėjai turi dešimt atributų (attributes), kurie nusako jų įgimtus sugebėjimus tokiose srityse kaip fizinė jėga, atmintis, savidrausmė, vikrumas ir t.t. Galima taikyti tiek atsitiktinį, tiek taškais paremtą atributų nustatymo būdus, bet galutinis rezultatas bus procentinės skalės skaičius (1-100), pagal kurį po to bus apskaičiuojami veikėjo įgūdžių priedai, atliekant veiksmus, priklausomus nuo to konkretaus atributo.

Kuriant veikėją ir jam pasiekus naują lygį, skiriami Tobulėjimo Taškai (Development Points), už kuriuos galima pirkti įgūdžių. Tiek RMSS, tiek RFRP, juos taip pat galima išleisti Treniruočių Paketams (Training Packages) - įgūdžių, įrangos ir pažinčių visumai, kurią veikėjas gauna treniruočių metu. Tai pasirenkama taisyklė ir žaidėjai neprivalo ja naudotis.

Įgūdžiai perkami rangais (Ranks): kuo aukštesnio rango įgūdis, tuo geriau veikėjas moka atlikti to įgūdžio veiksmus. Rangų suma dauginama iš nustatyto skaičiaus, kuris priklauso nuo bendros veikėjo turimų rangų sumos, o po to pridedama prie atitinkamo atributo priedo. Galutinis skaičius - veikėjo įgūdžio priedas, kuris ir pridedamas prie kauliukų metimo atliekant veiksmus.

Mechanika

Rolemaster sistemoje naudojami procentiniai kauliukai (d100), o veikėjo sugebėjimai ir tobulėjimas išreiškiami klasių (šioje sistemoje vadinamų „profesijomis") bei lygių pagalba. Nepatyrę žaidėjai kurdami veikėją gali užtrukti gana ilgai. Šis procesas netgi RMSS veteranams gali užimti valandą dvi. Dėl daugybės lentelių žaidimo veiksmams apspręsti ir begalės taisyklių visoms įmanomoms situacijoms Rolemaster (lietuviškai „ridenimo meistras") kartais pašaipiai vadinamas „Chartmaster" („lentelių meistru") arba „Rulemonster" („taisyklių monstru"). Tačiau iš esmės, žaidimo sistema sąlyginai paprasta, joje yra vienintelė mechanika veiksmų sėkmei apspręsti ir sąlyginai nedaug situacijų taisyklių.

Užduočių sėkmės nustatymas paprastas: metami procentiniai kauliukai, taikomos atitinkamos pataisos, o rezultatas tikrinamas pagal atitinkamą lentelę. Lentelių yra tikrai daug, bet dauguma jų neprivalomos, todėl nemažai metimų galima atlikti naudojant vos kelias lenteles.

Panašiai ir kautynių atveju. Kiekvienas kovotojas turi Atakos Priedą (Offensive Bonus arba trumpiau OB), kuriame atsispindi veikėjo fiziniai sugebėjimai, ginklo įgūdis ir kt., bei Gynybos Priedą (Defensive Bonus arba DB), kurį įtakoja prigimtinis vikrumas, skydas ir „adrenalino gynyba", kovos menų meistrų sugebėjimas išvengti smūgių. Taip pat taikomos įvairiausios pataisos dėl kovotojo pozicijos, žaizdų ir kitų faktorių.

Puolantysis kovotojas meta procentinį kauliukų metimą, prideda prie rezultato savo OB, taiko atitinkamas pataisas ir atima besiginančiojo DB. Gautas rezultatas tikrinamas ginklų lentelėje. Rezultatas bus padarytos kontuzijos žalos (concussion hits) kiekis, atimamas iš besiginančiojo esamos sumos. Padarius pakankamai kontuzijos žalos, besiginantysis gali prarasti sąmonę, bet vien nuo kontuzijos žalos mirštama retai.

Tačiau pagal ginklų lentelės rezultatus priešui galima suduoti ir kritinį smūgį (critical hit). Tokie smūgiai aprašyti pagal tipus (pjovimo, triuškinimo, dūrimo ir t.t.) ir smarkumą (paprastai nuo A iki E, kai E - pats sunkiausias sužeidimas). Kritiniai smūgiai gali baigtis papildoma kontuzijos žala, kraujavimu (žala, gaunama kiekviena ėjimo pradžioje), kaulų lūžiais, galūnių praradimu, vidaus organų sužalojimais arba mirtimi. Gavus ar sudavus kritinį smūgį, metamas antras kauliukų metimas, o rezultatas tikrinamas pagal atitinkamą kritinės žalos lentelę.

Tokiu būdu Rolemaster sistemoje žaizdos neapsiriboja tiesiog „gajumo taškais", atimamais iš veikėjo turimos sumos, bet ir detalizuoja gautas žaizdas. Mirtis tiek veikėjus, tiek Žaidimo Meistro valdomus personažus ištinka dėka kritinės žalos, o ne dėl gajumo taškų praradimo. Be to, kai kurie sužeidimai sukelia baudas tolimesniems sužeistojo veiksmams. Panašius apribojimus gali sukelti ir kontuzijos žalos taškų praradimas.

Visi kauliukų metimai Rolemaster sistemoje „atviri", t.y. jei rezultatas pakankamai aukštas (arba pakankamai žemas), kauliukai metami dar kartą, o naujasis rezultatas pridedamas prie pirmojo. Taip gali atsitikti kelis kartus, todėl teoriškai nėra apribojimo veiksmo (ne)sėkmei. Tokiu būdu netgi trumpulis turi šansą tiksliu ir sėkmingu durklo smūgiu įveikti trolį.

Turint omenyje, kad tiek veikėjai, tiek jų priešai kovoja pagal tas pačias taisykles, Rolemaster yra labai mirtinas žaidimas tiek veikėjams tiek personažams. Gerbėjų teigimu, tokia sistema žymiai realistiškesnė nei dauguma kitų fantasy vaidmenų žaidimų.

Nuorodos

Straipsnis parengtas naudojant Wikipedia medžiagą pagal GNU Free Documentation License licencijos sąlygas.